Exodul  


Capitolul 39
 • Facerea veşmintelor preoţeşti
 • 1 Cu materiile vopsite în albastru*, în purpuriu şi în cărămiziu, au făcut veşmintele** preoţilor pentru slujba Sfântului Locaş şi au făcut veşminte sfinte lui Aaron, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 35:23; ** Exod 31:10; Exod 35:19; Exod 28:4;
 • 2 Au făcut efodul* din aur, din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi din in subţire răsucit.
 • * Exod 28:6;
 • 3 Au întins nişte plăci de aur şi le-au tăiat în fire subţiri, pe care le-au ţesut în materiile vopsite în albastru, în purpuriu şi în cărămiziu, şi în in subţire; era lucrat cu măiestrie.
 • 4 I-au făcut nişte umărari care se împreunau cu el, aşa că, la cele două capete ale lui, efodul era legat cu ei.
 • 5 Brâul era de aceeaşi lucrătură ca efodul şi prins de el; era de aur, de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi de in subţire răsucit, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • 6 Au pregătit pietrele* de onix, le-au prins în legături de aur şi au săpat pe ele numele fiilor lui Israel, cum se sapă peceţile.
 • * Exod 28:9;
 • 7 Le-au pus pe umărarii efodului ca pietre de aducere aminte* pentru fiii lui Israel, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 28:12;
 • Facerea pieptarului
 • 8 Au făcut* apoi pieptarul, lucrat cu măiestrie, din aceeaşi lucrătură ca efodul: din aur, din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi din in subţire răsucit.
 • * Exod 28:15;
 • 9 Era în patru colţuri. Pieptarul l-au făcut îndoit; lungimea lui era de o palmă şi lăţimea, de o palmă; era îndoit.
 • 10 Au pus în el patru şiruri* de pietre: în şirul întâi – un sardonix, un topaz şi un smarald;
 • * Exod 28:17;
 • 11 în al doilea şir – un rubin, un safir şi un diamant;
 • 12 în al treilea şir – un opal, un agat şi un ametist;
 • 13 iar în al patrulea şir: un crisolit, un onix şi un iaspis. Pietrele acestea erau legate în ferecăturile lor de aur.
 • 14 Erau douăsprezece, după numele fiilor lui Israel; erau săpate ca nişte peceţi, fiecare cu numele uneia din cele douăsprezece seminţii.
 • 15 Pe pieptar au făcut apoi nişte lănţişoare de aur curat, împletite ca nişte sfori.
 • 16 Au făcut două ferecături de aur şi două verigi de aur şi au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului.
 • 17 Apoi cele două lănţişoare împletite, din aur le-au vârât în cele două verigi de la cele două capete ale pieptarului;
 • 18 iar celelalte două capete ale celor două lănţişoare le-au agăţat de cele două ferecături şi le-au pus pe umărarii efodului în partea dinainte.
 • 19 Au mai făcut două verigi de aur, pe care le-au pus la cele două capete de jos ale pieptarului, pe marginea dinăuntru dinspre efod.
 • 20 Apoi au făcut alte două verigi de aur, pe care le-au pus la cei doi umărari ai efodului jos, pe partea dinainte a lui, tocmai acolo unde se împreună efodul cu umărarii, deasupra brâului efodului.
 • 21 Au legat pieptarul cu verigile lui de verigile efodului cu o sfoară albastră, aşa ca pieptarul să stea ţeapăn deasupra brâului efodului şi să nu se poată mişca de pe efod, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • Facerea mantiei efodului
 • 22 Au făcut* mantia de sub efod, ţesută toată cu meşteşug din materie albastră.
 • * Exod 28:31;
 • 23 La mijlocul mantiei, sus, era o gură ca gura unei platoşe; gura aceasta era tivită de jur împrejur, ca să nu se rupă.
 • 24 Pe marginea mantiei au făcut nişte rodii de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, din fir răsucit;
 • 25 au făcut şi nişte clopoţei* de aur curat, şi clopoţeii i-au pus între rodii, de jur împrejurul mantiei:
 • * Exod 28:33;
 • 26 venea un clopoţel şi o rodie, un clopoţel şi o rodie pe toată marginea dimprejurul mantiei, pentru slujbă, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • Tunicile şi placa de aur
 • 27 Au făcut* şi tunicile din in subţire, ţesute cu măiestrie, pentru Aaron şi fiii lui;
 • * Exod 28:39; Exod 28:40;
 • 28 mitra* din in subţire şi scufiile din in subţire care slujeau ca podoabă; izmenele** din in subţire răsucit;
 • * Exod 28:4; Exod 28:39; Ezec 44:18; ** Exod 28:42;
 • 29 brâul* din in subţire răsucit, lucrat la gherghef şi de culoare albastră, purpurie şi cărămizie, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • * Exod 28:39;
 • 30 Au făcut apoi şi placa* de aur curat, cununa împărătească sfântă, şi au săpat pe ea, cum se sapă pe o pecete: „Sfânt Domnului”.
 • * Exod 28:36; Exod 28:37;
 • 31 Au legat-o de mitră sus cu o sfoară albastră, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • Lucrarea este sfârşită
 • 32 Astfel au fost isprăvite toate lucrările locaşului cortului întâlnirii. Copiii lui Israel au făcut tot* ce poruncise lui Moise Domnul: aşa au făcut.
 • * Exod 39:42; Exod 39:43; Exod 25:40;
 • 33 Au adus locaşul la Moise: cortul şi toate uneltele lui, copcile, scândurile, drugii, stâlpii şi picioarele lui;
 • 34 învelitoarea din piei de berbec vopsite în roşu, învelitoarea din piei de viţel de mare şi perdeaua de despărţire;
 • 35 chivotul mărturiei şi drugii lui, şi capacul ispăşirii;
 • 36 masa cu toate uneltele ei şi pâinile pentru punerea înaintea Domnului;
 • 37 sfeşnicul de aur curat, candelele lui aşezate în rând şi toate uneltele lui, şi untdelemnul pentru sfeşnic;
 • 38 altarul de aur, untdelemnul pentru ungere şi tămâia mirositoare, şi perdeaua de la uşa cortului;
 • 39 altarul de aramă, grătarul lui de aramă, drugii lui şi toate uneltele lui; ligheanul cu piciorul lui;
 • 40 pânzele curţii, stâlpii ei şi picioarele lor, perdeaua de la poarta curţii, funiile ei, ţăruşii ei şi toate uneltele pentru slujba locaşului cortului întâlnirii;
 • 41 veşmintele pentru slujbă, pentru făcut slujba în Locul Sfânt, veşmintele sfinte pentru preotul Aaron şi veşmintele fiilor lui pentru slujbele preoţeşti.
 • 42 Copiii lui Israel au făcut* toate aceste lucrări după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul.
 • * Exod 35:10;
 • 43 Moise a cercetat toate lucrările şi iată, le făcuseră cum poruncise Domnul, aşa le făcuseră. Şi Moise i-a binecuvântat*.
 • * Lev 9:22; Lev 9:23; Num 6:23; Ios 22:6; 2 Sam 6:18; 1 Imp 8:14; 2 Cron 30:27;
  Exodul, capitolul 39