Apocalipsa  Capitolul 12
 • 1 În cer s-a arătat un semn mare – o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap.
 • 2 Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin* ca să nască.
 • * Isa 66:7; Gal 4:19;
 • 3 În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un* mare balaur roşu, cu** şapte capete, zece coarne şi şapte cununi împărăteşti pe capete.
 • * Apoc 17:3; ** Apoc 17:9; Apoc 17:10; Apoc 13:1;
 • 4 Cu coada* trăgea după el a treia parte din** stelele cerului şi le arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea†† femeii care stătea să nască, pentru ca*† să-i mănânce copilul, când îl va naşte.
 • * Apoc 9:10; Apoc 9:19; ** Apoc 17:18; Dan 8:10; †† Apoc 12:2; *† Exod 1:16;
 • 5 Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El* are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.
 • * Ps 2:9; Apoc 2:27; Apoc 19:15;
 • 6 Şi femeia* a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo o** mie două sute şaizeci de zile.
 • * Apoc 12:4; ** Apoc 11:3;
 • 7 Şi în cer s-a făcut un război. Mihail* şi îngerii lui s-au luptat cu** balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
 • * Dan 10:13; Dan 10:21; Dan 12:1; ** Apoc 12:3; Apoc 20:2;
 • 8 dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
 • 9 Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi*, numit Diavolul şi Satana, acela care** înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ şi împreună cu el au fost†† aruncaţi şi îngerii lui.
 • * Luca 10:18; Ioan 12:31; ** Gen 3:1; Gen 3:4; Apoc 20:2; Apoc 20:3; †† Apoc 9:1;
 • 10 Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum* a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi** pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.
 • * Apoc 11:15; Apoc 19:1; ** Iov 1:9; Iov 2:5; Zah 3:1;
 • 11 Ei* l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor şi nu** şi-au iubit viaţa chiar până la moarte.
 • * Rom 8:33; Rom 8:34; Rom 8:37; Rom 16:20; ** Luca 14:26;
 • 12 De aceea bucuraţi-vă*, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai** de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.”
 • * Ps 96:11; Isa 49:13; Apoc 18:20; ** Apoc 8:13; Apoc 11:10; Apoc 10:6;
 • 13 Când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe* femeia care născuse copilul de parte bărbătească.
 • * Apoc 12:5;
 • 14 Şi* cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca** să zboare cu ele în pustie, în locul ei, unde este hrănită o†† vreme, vremi şi jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui.
 • * Exod 19:4; ** Apoc 12:6; Apoc 17:3; †† Dan 7:25; Dan 12:7;
 • 15 Atunci, şarpele a* aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul.
 • * Isa 59:19;
 • 16 Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul şi-a deschis gura şi a înghiţit râul pe care-l aruncase balaurul din gură.
 • 17 Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a* dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care** păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.
 • * Gen 3:15; Apoc 11:7; Apoc 13:7; ** Apoc 14:12; 1 Cor 2:1; 1 Ioan 5:10; Apoc 1:2; Apoc 1:9; Apoc 6:9; Apoc 20:4;
  Apocalipsa, capitolul 12  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta