Ezechiel  


Capitolul 40
 • Vedenia noului Ierusalim
 • 1 În anul al douăzeci şi cincilea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani după dărâmarea* cetăţii, tocmai în ziua aceea, a venit mâna** Domnului peste mine şi m-a strămutat în ţara lui Israel.
 • * Ezec 33:21; ** Ezec 1:3;
 • 2 M-a dus acolo în nişte vedenii* dumnezeieşti şi m-a aşezat** pe un munte foarte înalt; spre miazăzi de acest munte era ceva ca o cetate zidită.
 • * Ezec 8:3; ** Apoc 21:10;
 • 3 M-am dus acolo şi iată că acolo era un om a cărui înfăţişare era ca înfăţişarea* aramei; el avea în mână o sfoară** de măsurat de in şi o prăjină de măsurat şi stătea la poartă.
 • * Ezec 1:7; Dan 10:6; ** Ezec 47:3; Apoc 11:1; Apoc 21:15;
 • 4 Omul acela mi-a zis: „Fiul omului*, priveşte cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale şi ia aminte la toate lucrurile pe care ţi le voi arăta, căci ai fost adus aici ca să ţi le arăt. Fă cunoscut** casei lui Israel tot ce vei vedea.”
 • * Ezec 44:5; ** Ezec 43:10;
 • 5 Un zid* înconjura Templul pe dinafară de jur împrejur. În mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de şase coţi, fiecare cot având o palmă mai mult decât cotul obişnuit. A măsurat lăţimea zidului, care era de o prăjină, şi înălţimea, care era tot de o prăjină.
 • * Ezec 42:20;
 • 6 A mers la poarta de răsărit şi i-a suit treptele. A măsurat pragul porţii, care era lat de o prăjină, şi celălalt prag, care era lat de o prăjină.
 • 7 Fiecare odaie de pază era lungă de o prăjină şi largă tot de o prăjină. Între fiecare două odăi de pază era un loc gol de cinci coţi. Pragul porţii de lângă tinda porţii dinăuntru era de o prăjină.
 • 8 A măsurat şi tinda porţii dinăuntru; era de o prăjină.
 • 9 A măsurat apoi tinda porţii; era de opt coţi şi stâlpii ei erau de doi coţi. Tinda porţii era spre partea dinăuntru.
 • 10 Odăile de pază ale porţii de răsărit erau în număr de trei de o parte şi trei de cealaltă; câteşitrele aveau aceeaşi măsură şi stâlpii de fiecare parte aveau tot aceeaşi măsură.
 • 11 A măsurat apoi lărgimea deschizăturii porţii, care era de zece coţi, şi lungimea porţii, care era de treisprezece coţi.
 • 12 Înaintea odăilor de pază era un loc gol de un cot de o parte şi de cealaltă; fiecare odaie de pază avea şase coţi de o parte şi şase coţi de cealaltă.
 • 13 A măsurat poarta de la acoperişul unei odăi de pază, până la acoperişul celeilalte; între cele două deschizături care erau faţă în faţă era o lăţime de douăzeci şi cinci de coţi.
 • 14 A măsurat tinda porţii şi a găsit douăzeci de coţi; tinda dădea într-o curte, de jur împrejurul porţii.
 • 15 Locul dintre poarta de la intrare şi tinda porţii dinăuntru era lung de cincizeci de coţi.
 • 16 La odăile de pază şi la stâlpii lor dinăuntrul porţii de jur împrejur erau nişte ferestre* îngrădite; ferestre erau şi înăuntru în tinzile porţii de jur împrejur, iar pe stâlpi erau săpate ramuri de finici.
 • * 1 Imp 6:4;
 • 17 M-a dus în curtea* de afară, unde se aflau odăi** şi un caldarâm de jur împrejur; pe caldarâmul acesta erau treizeci de odăi.
 • * Apoc 11:2; ** 1 Imp 6:5; Ezec 45:5;
 • 18 Caldarâmul era lângă porţi şi era de-a lungul porţilor: acesta era caldarâmul de jos.
 • 19 A măsurat lăţimea de la poarta de jos până la partea de afară a curţii dinăuntru şi avea o sută de coţi la răsărit şi la miazănoapte.
 • 20 A măsurat lungimea şi lăţimea porţii de miazănoapte a curţii de afară.
 • 21 Odăile ei de pază, în număr de trei de o parte şi trei de alta, stâlpii şi tinda ei aveau aceeaşi măsură ca poarta dintâi: cincizeci de coţi în lungime şi douăzeci şi cinci de coţi în lăţime.
 • 22 Ferestrele ei, tinda ei, finicii ei aveau aceeaşi măsură ca poarta de răsărit; te suiai la ea pe şapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru.
 • 23 La curtea dinăuntru era o poartă, în faţa porţii de miazănoapte şi în faţa porţii de răsărit; a măsurat o sută de coţi de la o poartă până la cealaltă.
 • 24 M-a dus în partea de miazăzi, unde se afla poarta de la miazăzi. I-a măsurat stâlpii şi tinda, care aveau aceeaşi măsură.
 • 25 Poarta aceasta şi tinda ei aveau ferestre de jur împrejur, ca şi celelalte ferestre, şi poarta era lungă de cincizeci de coţi şi lată de douăzeci şi cinci de coţi.
 • 26 La ea te suiai pe o scară de şapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru; pe stâlpi era câte un finic de fiecare parte.
 • 27 Curtea dinăuntru avea o poartă înspre miazăzi; a măsurat de la o poartă până la cealaltă spre miazăzi o sută de coţi.
 • 28 M-a dus în curtea dinăuntru, pe poarta de miazăzi. A măsurat poarta de miazăzi şi a găsit că avea aceeaşi măsură.
 • 29 Odăile ei de pază, stâlpii şi tinda ei aveau aceeaşi măsură. Poarta aceasta şi tinda ei aveau ferestre de jur împrejur şi poarta era lungă de cincizeci de coţi şi lată de douăzeci şi cinci de coţi.
 • 30 (De jur împrejur erau tinde lungi de douăzeci şi cinci* de coţi şi late de cinci coţi.)
 • * Ezec 40:21; Ezec 40:25; Ezec 40:33; Ezec 40:36;
 • 31 Tinda porţii dădea în curtea de afară; pe stâlpii ei erau finici şi opt trepte pentru suit la poartă.
 • 32 M-am dus apoi în curtea dinăuntru, pe intrarea de răsărit. A măsurat poarta şi a găsit că avea aceeaşi măsură.
 • 33 Odăile ei de pază, stâlpii ei şi tinda ei aveau aceeaşi măsură. Poarta aceasta şi tinda ei aveau şi ele ferestre de jur împrejur, lungi de cincizeci de coţi şi late de douăzeci şi cinci.
 • 34 Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau finici pe stâlpi şi opt trepte pentru suit la poartă.
 • 35 M-a dus la poarta de miazănoapte. A măsurat-o şi a găsit aceeaşi măsură.
 • 36 Şi ea avea odăi de pază, stâlpi, tindă şi ferestre de jur împrejur; era lungă de cincizeci de coţi şi lată de douăzeci şi cinci de coţi.
 • 37 Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau cinci finici pe stâlpii ei şi opt trepte pentru suit la poartă.
 • 38 Era o odaie care se deschidea spre tinda porţii; acolo trebuiau spălate arderile-de-tot.
 • 39 În tinda porţii erau de fiecare parte două mese, pe care trebuiau înjunghiate arderea-de-tot, jertfa de ispăşire* şi jertfa pentru vină**.
 • * Lev 4:2; Lev 4:3; ** Lev 5:6; Lev 6:6; Lev 7:1;
 • 40 Într-una din părţile de afară, cum te sui la intrarea porţii de miazănoapte, erau două mese; şi în cealaltă parte, spre tinda porţii, erau iarăşi două mese.
 • 41 În cele două părţi ale porţii, se aflau astfel patru mese de o parte şi patru mese de cealaltă, de toate opt mese, pe care trebuiau înjunghiate jertfele.
 • 42 În faţa meselor pentru jertfe, mai erau pentru arderile-de-tot patru mese de pietre cioplite, lungi de un cot şi jumătate, late de un cot şi jumătate şi înalte de un cot; pe mesele acestea trebuiau puse uneltele cu care se junghiau vitele pentru arderi-de-tot şi pentru celelalte jertfe.
 • 43 Pe dinăuntru, casa avea de jur împrejur pervazuri de un lat de mână care slujeau ca mese pentru carnea jertfelor.
 • 44 Afară din poarta dinăuntru erau două odăi pentru cântăreţi* în curtea dinăuntru: una era alături de poarta de miazănoapte şi avea faţa spre miazăzi, cealaltă era alături de poarta de miazăzi şi avea faţa spre miazănoapte.
 • * 1 Cron 6:31;
 • 45 El mi-a zis: „Odaia aceasta dinspre miazăzi este pentru preoţii care îngrijesc* de slujba Templului.
 • * Lev 8:35; Num 3:27; Num 3:28; Num 3:32; Num 3:38; Num 18:5; 1 Cron 9:23; 2 Cron 13:11; Ps 134:1;
 • 46 Iar odaia dinspre miazănoapte este pentru preoţii care îngrijesc* de slujba altarului. Fiii lui Ţadoc** sunt aceia care, din fiii lui Levi, se apropie de Domnul, ca să-I slujească.”
 • * Num 18:5; Ezec 44:15; ** 1 Imp 2:35; Ezec 43:19; Ezec 44:15; Ezec 44:16;
 • 47 A măsurat curtea, care era în patru colţuri, lungă de o sută de coţi. Altarul era înaintea casei.
 • 48 M-a dus în tinda casei. A măsurat stâlpii tindei şi a găsit cinci coţi de o parte şi cinci coţi de cealaltă. Lăţimea porţii era de paisprezece coţi, iar peretele de pe laturile porţii era de trei coţi de o parte şi de trei coţi de cealaltă.
 • 49 Tinda avea o lungime* de douăzeci de coţi şi o lăţime de doisprezece coţi; te suiai la ea pe zece trepte. Lângă stâlpi** mai erau şi alţi stâlpi, unul de o parte şi altul de alta.
 • * 1 Imp 6:3; ** 1 Imp 7:21;
  Ezechiel, capitolul 40