2 Cronici  


Capitolul 26
 • Domnia lui Ozia
 • 1 Tot poporul din Iuda a luat pe Ozia*, care era în vârstă de şaisprezece ani, şi l-a pus împărat în locul tatălui său, Amaţia.
 • * 2 Imp 14:21; 2 Imp 14:22; 2 Imp 15:1;
 • 2 Ozia a întărit Elotul şi l-a adus iarăşi sub stăpânirea lui Iuda după ce a adormit împăratul cu părinţii săi.
 • 3 Ozia avea şaisprezece ani când a ajuns împărat şi a domnit cincizeci şi doi de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Iecolia, din Ierusalim.
 • 4 El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Amaţia.
 • 5 A căutat* pe Dumnezeu în timpul vieţii lui Zaharia, care pricepea** vedeniile lui Dumnezeu. Şi, în timpul când a căutat pe Domnul, Dumnezeu l-a făcut să propăşească.
 • * 2 Cron 24:2; ** Gen 41:15; Dan 1:17; Dan 2:19; Dan 10:1;
 • 6 A pornit cu război* împotriva filistenilor. A dărâmat zidurile Gatului, zidurile Iabnei şi zidurile Asdodului şi a zidit cetăţi în ţinutul Asdodului şi între filisteni.
 • * Isa 14:29;
 • 7 Dumnezeu l-a ajutat împotriva filistenilor*, împotriva arabilor care locuiau la Gur-Baal şi împotriva maoniţilor.
 • * 2 Cron 21:16;
 • 8 Amoniţii aduceau* daruri lui Ozia, şi faima lui s-a întins până la hotarele Egiptului, căci a ajuns foarte puternic.
 • * 2 Sam 8:2; 2 Cron 17:11;
 • 9 Ozia a zidit turnuri la Ierusalim pe Poarta* Unghiului, pe Poarta Văii şi pe unghi şi le-a întărit.
 • * 2 Imp 14:13; Neem 3:13; Neem 3:19; Neem 3:32; Zah 14:10;
 • 10 A zidit turnuri în pustie şi a săpat multe fântâni, pentru că avea multe turme în văi şi în câmpie, şi plugari şi vieri în munţi şi la Carmel, căci îi plăcea lucrarea pământului.
 • 11 Ozia avea o oaste de ostaşi care mergeau la război în cete, socotite după numărătoarea făcută de logofătul Ieiel şi dregătorul Maaseia şi puse sub poruncile lui Hanania, una din căpeteniile împăratului.
 • 12 Tot numărul capilor caselor părinteşti, al vitejilor, era de două mii şase sute.
 • 13 Ei porunceau peste o oaste de trei sute şapte mii cinci sute de ostaşi în stare să ajute pe împărat împotriva vrăjmaşului.
 • 14 Ozia le-a dat pentru toată oştirea scuturi, suliţe, coifuri, platoşe, arcuri şi praştii.
 • 15 A făcut la Ierusalim maşini iscodite de un meşter, care aveau să fie aşezate pe turnuri şi pe unghiuri, ca să arunce săgeţi şi pietre mari. Faima lui s-a întins până departe, căci a fost ajutat în chip minunat până ce a ajuns foarte puternic.
 • Semeţia lui Ozia
 • 16 Dar, când a ajuns* puternic, inima i s-a** înălţat şi l-a dus la pieire. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în Templul Domnului ca să ardă tămâie pe altarul tămâierii.
 • * Deut 32:15; ** Deut 8:14; 2 Cron 25:19; 2 Imp 16:12; 2 Imp 16:13;
 • 17 Preotul Azaria* a intrat după el cu optzeci de preoţi ai Domnului, oameni de inimă,
 • * 1 Cron 6:10;
 • 18 care s-au împotrivit împăratului Ozia şi i-au zis: „N-ai dreptul*, Ozia, să aduci tămâie Domnului! Dreptul acesta îl au preoţii**, fiii lui Aaron, care au fost sfinţiţi ca s-o aducă. Ieşi din Sfântul Locaş, căci faci un păcat! Şi lucrul acesta nu-ţi va face cinste înaintea Domnului Dumnezeu.”
 • * Num 16:40; Num 18:7; ** Exod 30:7; Exod 30:8;
 • 19 Ozia s-a mâniat. În mână avea o cădelniţă. Şi, cum s-a mâniat pe preoţi, i-a izbucnit lepra* pe frunte, în faţa preoţilor, în Casa Domnului, lângă altarul tămâierii.
 • * Num 12:10; 2 Imp 5:27;
 • 20 Marele preot Azaria şi toţi preoţii şi-au îndreptat privirile spre el şi iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară şi el însuşi s-a grăbit* să iasă, pentru că Domnul îl lovise.
 • * Estera 6:12;
 • 21 Împăratul Ozia* a fost lepros până în ziua morţii şi a locuit într-o casă deosebită** ca lepros, căci a fost izgonit din Casa Domnului. Şi fiul său Iotam era în fruntea casei împăratului şi judeca poporul ţării.
 • * 2 Imp 15:5; ** Lev 13:46; Num 5:2;
 • 22 Celelalte fapte ale lui Ozia, cele dintâi şi cele de pe urmă, au fost scrise de Isaia*, fiul lui Amoţ, prorocul.
 • * Isa 1:1;
 • 23 Ozia* a adormit cu părinţii săi. Şi l-au îngropat cu părinţii săi în ogorul de înmormântare al împăraţilor, căci ziceau: „Este lepros.” În locul lui, a domnit fiul său Iotam.
 • * 2 Imp 15:7; Isa 6:1;
  2 Cronici, capitolul 26