2 Cronici  


Capitolul 29
 • Ezechia împăratul lui Iuda
 • 1 Ezechia a ajuns împărat* la vârsta de douăzeci şi cinci de ani şi a domnit douăzeci şi nouă de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abia, fata lui Zaharia**.
 • * 2 Imp 18:1; ** 2 Cron 26:5;
 • 2 El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David.
 • 3 În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis* uşile Casei Domnului şi le-a dres.
 • * 2 Cron 28:24; 2 Cron 29:7;
 • 4 A adus pe preoţi şi pe leviţi, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit,
 • 5 şi le-a zis: „Ascultaţi-mă, leviţilor! Acum sfinţiţi-vă*, sfinţiţi Casa Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi scoateţi afară din Sfântul Locaş ce este necurat.
 • * 1 Cron 15:12; 2 Cron 35:6;
 • 6 Căci părinţii noştri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit, şi-au abătut privirile* de la cortul Domnului şi i-au întors spatele.
 • * Ier 2:27; Ezec 8:16;
 • 7 Au* închis chiar uşile pridvorului şi au stins candelele, şi n-au adus Dumnezeului lui Israel nici tămâie, nici arderi-de-tot în Sfântul Locaş.
 • * 2 Cron 28:24;
 • 8 De aceea, mânia Domnului a fost* peste Iuda şi peste Ierusalim şi i-a făcut de groază, de spaimă şi de bătaie** de joc, cum vedeţi cu ochii voştri.
 • * 2 Cron 24:18; ** 1 Imp 9:8; Ier 18:16; Ier 19:8; Ier 25:9; Ier 25:18; Ier 29:18;
 • 9 Şi din pricina aceasta au căzut părinţii* noştri ucişi de sabie şi fiii noştri, fiicele noastre şi nevestele noastre sunt în robie.
 • * 2 Cron 28:5; 2 Cron 28:6; 2 Cron 28:8; 2 Cron 28:17;
 • 10 Am de gând dar să fac legământ* cu Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru ca mânia Lui aprinsă să se abată de la noi.
 • * 2 Cron 15:12;
 • 11 Acum, fiilor, nu mai staţi nepăsători, căci voi aţi fost aleşi* de Domnul ca să staţi în slujbă înaintea Lui, să fiţi slujitorii Lui şi să-I aduceţi tămâie.”
 • * Num 3:6; Num 8:14; Num 18:2; Num 18:6;
 • 12 Şi leviţii s-au sculat: Mahat, fiul lui Amasai, Ioel, fiul lui Azaria, din fiii chehatiţilor; şi din fiii merariţilor: Chis, fiul lui Abdi, Azaria, fiul lui Iehaleleel; şi din gherşoniţi: Ioah, fiul lui Zima, Eden, fiul lui Ioah;
 • 13 şi din fiii lui Eliţafan: Şimri şi Ieiel; şi din fiii lui Asaf: Zaharia şi Matania;
 • 14 şi din fiii lui Heman: Iehiel şi Şimei; şi din fiii lui Iedutun: Şemaia şi Uziel.
 • 15 Au adunat pe fraţii lor şi, după ce s-au* sfinţit, au venit să curăţească** şi Casa Domnului, după porunca împăratului şi după cuvintele Domnului.
 • * 2 Cron 29:5; ** 1 Cron 23:28;
 • 16 Preoţii au intrat înăuntrul Casei Domnului ca s-o curăţească; au scos toate necurăţiile pe care le-au găsit în Templul Domnului şi le-au pus în curtea Casei Domnului, unde le-au adunat leviţii ca să le ducă afară, în pârâul Chedron.
 • 17 Au început aceste curăţiri în ziua întâi a lunii întâi; în a opta zi a lunii, au intrat în pridvorul Domnului şi opt zile au curăţit Casa Domnului; în a şaisprezecea zi a lunii întâi, isprăviseră.
 • 18 S-au dus apoi la împăratul Ezechia şi au zis: „Am curăţit toată Casa Domnului, altarul arderilor-de-tot cu toate uneltele lui şi masa pâinilor pentru punerea înainte cu toate uneltele ei.
 • 19 Am adus iarăşi în bună stare şi am curăţit toate uneltele pe* care le pângărise împăratul Ahaz în timpul domniei lui, când cu fărădelegile lui: sunt înaintea altarului Domnului.”
 • * 2 Cron 28:24;
 • Jertfele de ispăşire
 • 20 Împăratul Ezechia s-a sculat dis-de-dimineaţă, a strâns pe mai-marii cetăţii şi s-a suit la Casa Domnului.
 • 21 Au adus şapte viţei, şapte berbeci, şapte miei şi şapte ţapi ca jertfă de ispăşire* pentru împărăţie, pentru Sfântul Locaş şi pentru Iuda. Împăratul a poruncit preoţilor, fiii lui Aaron, să le aducă pe altarul Domnului.
 • * Lev 4:3; Lev 4:14;
 • 22 Preoţii au înjunghiat boii şi au strâns sângele, pe care l-au stropit* pe altar; au înjunghiat berbecii şi au stropit sângele pe altar; au înjunghiat mieii şi au stropit sângele pe altar.
 • * Lev 8:14; Lev 8:15; Lev 8:19; Lev 8:24; Evr 9:21;
 • 23 Au adus apoi ţapii ispăşitori înaintea împăratului şi înaintea adunării, care şi-au pus mâinile* peste ei.
 • * Lev 4:15; Lev 4:24;
 • 24 Preoţii i-au înjunghiat şi au turnat sângele la piciorul altarului, ca ispăşire* pentru păcatele întregului Israel, căci pentru tot Israelul poruncise împăratul să se aducă arderea-de-tot şi jertfa de ispăşire.
 • * Lev 14:20;
 • 25 A pus* pe leviţi în Casa Domnului cu chimvale, alăute şi harpe, după rânduiala** lui David, lui Gad, văzătorul împăratului, şi prorocului Natan, căci†† astfel era porunca Domnului dată prin prorocii Săi.
 • * 1 Cron 16:4; 1 Cron 25:6; ** 1 Cron 23:5; 1 Cron 25:1; 2 Cron 8:14; 2 Sam 24:11; †† 2 Cron 30:12;
 • 26 Leviţii au luat loc cu instrumentele lui David*, şi preoţii, cu** trâmbiţele.
 • * 1 Cron 23:5; Amos 6:5; ** Num 10:8; Num 10:10; 1 Cron 15:24; 1 Cron 16:6;
 • 27 Ezechia a poruncit să aducă arderea-de-tot pe altar şi, în clipa când a început arderea-de-tot, a început* şi cântarea Domnului, în sunetul trâmbiţelor şi instrumentelor lui David, împăratul lui Israel.
 • * 2 Cron 23:18;
 • 28 Toată adunarea s-a închinat, a cântat cântarea şi a sunat din trâmbiţe până s-a isprăvit arderea-de-tot.
 • 29 Şi, când au isprăvit de adus arderea-de-tot, împăratul* şi toţi cei ce erau cu el au îngenuncheat şi s-au închinat.
 • * 2 Cron 20:18;
 • 30 Apoi, împăratul Ezechia şi căpeteniile au zis leviţilor să laude pe Domnul cu cuvintele lui David şi ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie şi s-au plecat şi s-au închinat.
 • 31 Ezechia a luat atunci cuvântul şi a zis: „Acum, după ce v-aţi sfinţit în slujba Domnului, apropiaţi-vă, aduceţi dobitoacele pentru jertfă şi aduceţi jertfe de mulţumire la Casa Domnului.” Şi adunarea a adus dobitoacele pentru jertfă şi a adus jertfe* de mulţumire şi toţi cei pe care-i îndemna inima au adus arderi-de-tot.
 • * Lev 7:12;
 • 32 Numărul arderilor-de-tot aduse de adunare a fost de şaptezeci de boi, o sută de berbeci şi două sute de miei; toate aceste vite au fost jertfite ca ardere-de-tot Domnului.
 • 33 Şi au mai închinat Domnului şase sute de boi şi trei mii de oi.
 • 34 Dar preoţii erau în număr mic şi n-au putut să despoaie toate arderile-de-tot; i-au ajutat fraţii* lor, leviţii, până s-a isprăvit lucrarea şi până s-au sfinţit şi ceilalţi preoţi, căci** leviţii s-au sfinţit mai degrabă decât preoţii.
 • * 2 Cron 35:11; ** 2 Cron 30:3;
 • 35 De altfel erau foarte multe arderi-de-tot, cu grăsimile* jertfelor de mulţumire şi cu jertfele** de băutură ale arderilor-de-tot. Astfel a fost aşezată din nou slujba Casei Domnului.
 • * Lev 3:16; ** Num 15:5; Num 15:7; Num 15:10;
 • 36 Ezechia şi tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu făcuse pe popor cu voie bună, căci lucrul s-a făcut pe neaşteptate.
  2 Cronici, capitolul 29