Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  2 Corinteni  


Capitolul 6
 • Râvna lui Pavel pentru slujba lui
 • 1 Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu*, vă** sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu.
 • * 1 Cor 3:9; ** 2 Cor 5:20; Evr 12:15;
 • 2 Căci El zice: „La* vremea potrivită, te-am ascultat; în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.”
 • * Isa 49:8;
 • 3 Noi* nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată.
 • * Rom 14:13; 1 Cor 9:12; 1 Cor 10:32;
 • 4 Ci, în toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori* ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări,
 • * 1 Cor 4:1;
 • 5 în* bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi;
 • * 2 Cor 11:23;
 • 6 prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută,
 • 7 prin* cuvântul adevărului, prin puterea** lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de apărare pe care le dă neprihănirea;
 • * 2 Cor 4:2; 2 Cor 7:14; ** 1 Cor 2:4; 2 Cor 10:4; Efes 6:11; Efes 6:13; 2 Tim 4:7;
 • 8 în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte înşelători, măcar* că spunem adevărul;
 • * 2 Cor 4:2; 2 Cor 5:11; 2 Cor 11:6;
 • 9 ca nişte necunoscuţi, măcar că suntem bine cunoscuţi; ca* unii care murim şi iată că trăim; ca** nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi;
 • * 1 Cor 4:9; 2 Cor 1:9; 2 Cor 4:10; 2 Cor 4:11; ** Ps 118:18;
 • 10 ca nişte întristaţi şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile.
 • Dragostea apostolului pentru ei
 • 11 Am dat drumul gurii faţă de voi, corintenilor! Ni s-a lărgit inima*.
 • * 2 Cor 7:3;
 • 12 Voi nu sunteţi la strâmtoare în noi; dar inima* voastră s-a strâns pentru noi.
 • * 2 Cor 12:15;
 • 13 Faceţi-ne şi voi la fel: vă vorbesc* ca unor copii ai mei – lărgiţi-vă şi voi!
 • * 1 Cor 4:14;
 • Credincioşii şi necredincioşii
 • 14 Nu* vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce** legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul?
 • * Deut 7:2; Deut 7:3; 1 Cor 5:9; 1 Cor 7:39; ** 1 Sam 5:2; 1 Sam 5:3; 1 Imp 18:21; 1 Cor 10:21; Efes 5:7; Efes 5:11;
 • 15 Ce înţelegere poate fi între Hristos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios?
 • 16 Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi* suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: „Eu voi** locui şi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul Meu.”
 • * 1 Cor 3:16; 1 Cor 6:19; Efes 2:21; Efes 2:22; Evr 3:6; ** Exod 29:45; Lev 26:12; Ier 31:33; Ier 32:38; Ezec 11:20; Ezec 36:28; Ezec 37:26; Zah 8:8; Zah 13:9;
 • 17 De aceea*: „Ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeţi de ce este necurat şi vă voi primi.
 • * Isa 52:11; 2 Cor 7:1; Apoc 18:4;
 • 18 Eu vă* voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul cel Atotputernic.”
 • * Ier 31:1; Ier 31:9; Apoc 21:7;
  2 Corinteni, capitolul 6  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta