S-a înființat Asociația Resurse Creștine!

Citește
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta

  Numeri  Capitolul 5
 • Izgonirea celor necuraţi
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Porunceşte copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros* şi pe oricine are o lepădare** de sămânţă sau este întinat prin atingerea de un mort.
 • * Lev 13:3; Lev 13:46; Num 12:14; ** Lev 15:2; Lev 21:1; Num 9:6; Num 9:10; Num 19:11; Num 19:13; Num 31:19;
 • 3 Fie bărbaţi, fie femei, să-i scoateţi din tabără; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra în mijlocul* căreia Îmi am Eu locuinţa.”
 • * Lev 26:11; Lev 26:12; 2 Cor 6:16;
 • 4 Copiii lui Israel au făcut aşa şi i-au scos afară din tabără; cum poruncise lui Moise Domnul, aşa au făcut copiii lui Israel.
 • Despăgubirea pentru furt
 • 5 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 6 „Spune copiilor lui Israel: ‘Când* un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege faţă de Domnul, şi se va face astfel vinovat,
 • * Lev 6:2; Lev 6:3;
 • 7 să-şi* mărturisească păcatul şi să dea înapoi în întregime** preţul lucrului câştigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat.
 • * Lev 5:5; Lev 26:40; Ios 7:19; ** Lev 6:5;
 • 8 Dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia înapoi lucrul câştigat prin mijloace necinstite, lucrul acela să se întoarcă la Domnul, la preot, afară de berbecul* adus ca jertfă de ispăşire cu care se va face ispăşire pentru cel vinovat.
 • * Lev 6:6; Lev 6:7; Lev 7:7;
 • 9 Orice dar* ridicat din lucrurile închinate Domnului de copiii lui Israel să fie al preotului căruia îi sunt aduse.
 • * Exod 29:28; Lev 6:17; Lev 6:18; Lev 6:26; Lev 7:6; Lev 7:7; Lev 7:9; Lev 7:10; Lev 7:14; Num 18:8; Num 18:9; Num 18:19; Deut 18:3; Deut 18:4; Ezec 44:29; Ezec 44:30;
 • 10 Lucrurile închinate Domnului vor fi ale preotului: tot ce i se va da preotului al* lui să fie.’”
 • * Lev 10:13;
 • Apa de gelozie
 • 11 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 12 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Dacă păcătuieşte nevasta cuiva faţă de bărbatul ei şi-i este necredincioasă;
 • 13 dacă altul se* culcă cu ea şi lucrul este ascuns de bărbatul ei; dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei şi fără să fie prinsă asupra faptului;
 • * Lev 18:20;
 • 14 şi dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui, care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui, care nu s-a pângărit,
 • 15 omul acela să-şi aducă nevasta la preot şi, ca dar de mâncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină de orz; să nu toarne untdelemn pe ea şi să nu pună tămâie pe ea, căci acesta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descoperă* o fărădelege.
 • * 1 Imp 17:18; Ezec 29:16;
 • 16 Preotul s-o apropie şi s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului.
 • 17 Preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ, să ia ţărână de pe podeaua cortului şi s-o pună în apă.
 • 18 Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului, să descopere capul femeii şi să-i pună în mâini darul de mâncare adus pentru descoperire, darul de mâncare adus pentru gelozie; preotul să aibă în mână apele amare aducătoare de blestem.
 • 19 Preotul să pună pe femeie să jure şi să-i zică: «Dacă niciun om nu s-a culcat cu tine şi dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te pângăreşti cu altul, să nu-ţi facă niciun rău aceste ape amare aducătoare de blestem!
 • 20 Dar dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, te-ai abătut de la el şi te-ai pângărit şi dacă un alt om decât bărbatul tău s-a culcat cu tine»,
 • 21 şi preotul* să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem şi să-i zică: «Domnul să** te facă să ajungi de blestem şi de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ţi se usuce coapsa şi să ţi se umfle pântecele,
 • * Ios 6:26; 1 Sam 14:24; Neem 10:29; ** Ier 29:22;
 • 22 şi apele acestea aducătoare de blestem să intre* în măruntaiele tale, ca să facă să ţi se umfle pântecele şi să ţi se usuce coapsa!» Şi** femeia să zică: «Amin! Amin!»
 • * Ps 109:18; ** Deut 27:15;
 • 23 Preotul să scrie blestemele acestea într-o carte, apoi să le şteargă cu apele cele amare.
 • 24 Şi să dea femeii să bea apele amare aducătoare de blestem, şi apele aducătoare de blestem vor intra în ea şi-i vor pricinui amărăciunea.
 • 25 Preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie, să legene* darul într-o parte şi într-alta înaintea Domnului şi să-l aducă pe altar.
 • * Lev 8:27;
 • 26 Apoi* preotul să ia un pumn din darul acesta, ca aducere-aminte, şi să-l ardă pe altar. După aceea, să dea femeii să bea apele.
 • * Lev 2:2; Lev 2:9;
 • 27 După ce îi va da să bea apele, dacă ea s-a pângărit şi a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra în ea şi-i vor pricinui amărăciunea; pântecele i se va umfla, coapsa i se va usca, şi femeia aceasta va fi de blestem* în mijlocul poporului ei.
 • * Deut 28:37; Ps 83:9; Ps 83:11; Ier 24:9; Ier 29:18; Ier 29:22; Ier 42:18; Zah 8:13;
 • 28 Dar, dacă femeia nu s-a pângărit şi este curată, va rămâne neatinsă şi va avea copii.
 • 29 Aceasta este legea asupra geloziei, pentru împrejurarea când o femeie care este sub puterea bărbatului ei se abate* şi se pângăreşte
 • * Num 5:19;
 • 30 şi pentru împrejurarea când un bărbat, apucat de un duh de gelozie, are bănuieli asupra nevestei lui: preotul s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului şi să-i facă întocmai după legea aceasta.
 • 31 Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea îşi va lua* pedeapsa nelegiuirii ei.’”
 • * Lev 20:17; Lev 20:19; Lev 20:20;
  Numeri, capitolul 5