Psalmii  


Capitolul 60
 • Către mai-marele cântăreţilor. Se cântă ca şi „Crinul mărturiei”. O cântare de laudă a lui David spre învăţătură.
 • Făcută când purta război cu sirienii din Mesopotamia şi cu sirienii din Ţoba şi când s-a întors Ioab şi a bătut în Valea Sării douăsprezece mii de edomiţi
 • 1 Dumnezeule*, ne-ai lepădat, ne-ai împrăştiat şi Te-ai mâniat: ridică-ne iarăşi!
 • * Ps 44:9;
 • 2 Ai cutremurat pământul, l-ai despicat; drege-i* spărturile, căci se clatină!
 • * 2 Cron 7:14;
 • 3 Ai făcut* pe poporul Tău să treacă prin lucruri grele, ne-ai adăpat** cu un vin de amorţire.
 • * Ps 71:20; ** Isa 51:17; Isa 51:22; Ier 25:15;
 • 4 Ai dat* celor ce se tem de Tine un steag, ca să-l înalţe spre biruinţa adevărului. (Oprire)
 • * Ps 20:5;
 • 5 Pentru ca* preaiubiţii Tăi să fie izbăviţi, scapă-ne prin dreapta Ta şi ascultă-ne!
 • * Ps 108:6;
 • 6 Dumnezeu a zis* în sfinţenia Lui: „Voi ieşi biruitor, voi împărţi** Sihemul şi voi măsura valea†† Sucot.
 • * Ps 89:35; ** Ios 1:6; Gen 12:6; †† Ios 13:27;
 • 7 Al Meu este Galaadul, al Meu este Manase, Efraim* este tăria capului Meu, iar Iuda**, toiagul Meu de cârmuire.
 • * Deut 33:17; ** Gen 49:10;
 • 8 Moab* este ligheanul în care Mă spăl; peste** Edom Îmi arunc încălţămintea; ţara filistenilor strigă de bucurie din pricina Mea!”
 • * 2 Sam 8:2; ** 2 Sam 8:14; Ps 108:9; 2 Sam 8:1;
 • 9 Cine mă va duce în cetatea întărită? Cine mă va duce la Edom?
 • 10 Oare nu Tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat* şi nu** mai ieşi, Dumnezeule, cu oştirile noastre?
 • * Ps 60:1; Ps 44:9; Ps 108:11; ** Ios 7:12;
 • 11 Dă-ne ajutor, ca să scăpăm din necaz! Căci ajutorul omului este zadarnic*.
 • * Ps 118:8; Ps 146:3;
 • 12 Cu Dumnezeu vom face* isprăvi mari, şi El va zdrobi** pe vrăjmaşii noştri.
 • * Num 24:18; 1 Cron 19:13; ** Isa 63:3;
  Psalmii, capitolul 60