Ezechiel  


Capitolul 41
 • 1 M-a dus în Templu. A măsurat stâlpii; aveau o lăţime de şase coţi de o parte şi o lăţime de şase coţi de alta – aceasta este lăţimea stâlpilor.
 • 2 Lăţimea uşii era de zece coţi, iar canaturile uşii erau late de cinci coţi de o parte şi cinci coţi de cealaltă parte. A măsurat şi lungimea Templului: patruzeci de coţi; şi lăţimea: douăzeci de coţi.
 • 3 Apoi a intrat înăuntru. A măsurat uşorii uşii: doi coţi; uşa: şase coţi şi lăţimea uşii: şapte coţi.
 • 4 Pe partea dinainte a Templului a măsurat* în lungime douăzeci de coţi şi în lăţime douăzeci de coţi şi mi-a zis: „Acesta este Locul Preasfânt!”
 • * 1 Imp 6:20; 2 Cron 3:8;
 • 5 A măsurat zidul casei, gros de şase coţi, şi lăţimea odăilor lăturalnice de jur împrejurul casei: patru coţi.
 • 6 Odăile* lăturalnice erau unele peste altele, în număr de treizeci, aşezate în trei caturi; ele dădeau în nişte îmbucături de zid făcute anume pentru odăile acestea de jur împrejurul casei, aşa că se sprijineau pe ele, şi nu pe zidul casei.
 • * 1 Imp 6:5; 1 Imp 6:6;
 • 7 Odăile, cu cât erau mai sus*, cu atât erau mai încăpătoare şi te suiai la ele ocolind, căci te suiai împrejurul casei pe o scară şerpuitoare. Astfel era mai mult loc, ca lărgime, în partea de sus a casei, şi din catul de jos te suiai în catul de sus prin cel de la mijloc.
 • * 1 Imp 6:8;
 • 8 De jur împrejurul casei se vedea o pardoseală ieşită în afară. Odăile lăturalnice aveau nişte temelii şi erau de o prăjină* întreagă, adică şase coţi la unghi.
 • * Ezec 40:5;
 • 9 Zidul de afară al odăilor lăturalnice avea o grosime de cinci coţi.
 • 10 Locul gol dintre odăile lăturalnice ale casei şi odăile dimprejurul casei avea o lăţime de douăzeci de coţi de jur împrejur.
 • 11 Uşa odăilor lăturalnice dădea în locul gol: o uşă la miazănoapte şi o uşă la miazăzi; şi lărgimea locului gol era de cinci coţi de jur împrejur.
 • 12 Clădirea din faţa locului gol din partea de apus avea o lăţime de şaptezeci de coţi, un zid de cinci coţi de gros de jur împrejur şi era lung de nouăzeci de coţi.
 • 13 A măsurat şi casa, care avea o lungime de o sută de coţi. Locul gol, clădirea şi zidurile sale aveau, de asemenea, o lungime de o sută de coţi.
 • 14 Lăţimea feţei casei şi a locului gol dinspre răsărit era de o sută de coţi.
 • 15 A măsurat lungimea clădirii dinaintea locului gol, pe partea dinapoi a casei, şi pridvoarele ei de fiecare parte: erau o sută de coţi.
 • 16 Templul şi casa dinăuntru, tinda de afară, pragurile, ferestrele* îngrădite, pridvoarele din jurul celor trei caturi, din faţa pragurilor, erau acoperite cu lemn de jur împrejur. De la pământ până la ferestrele acoperite,
 • * Ezec 40:16; Ezec 41:26;
 • 17 până deasupra uşii, partea dinăuntrul casei, partea de afară, tot zidul de jur împrejurul casei dinăuntru şi din afară, totul era după măsură
 • 18 şi împodobit cu* heruvimi şi finici. Între doi heruvimi era un finic. Fiecare heruvim avea două feţe,
 • * 1 Imp 6:29;
 • 19 o faţă de om* întoarsă spre un finic de o parte şi o faţă de leu întoarsă spre celălalt finic de cealaltă parte; aşa era de jur împrejurul casei.
 • * Ezec 1:10;
 • 20 De la pământ până deasupra uşii, erau heruvimi şi finici şi tot aşa şi pe zidul Templului.
 • 21 Uşorii Templului erau în patru muchii. Şi în faţa Locului Preasfânt era ceva care se vedea
 • 22 ca un altar* de lemn, înalt de trei coţi, lung de doi coţi şi lat de doi coţi. Colţurile, temelia şi pereţii lui erau de lemn. Omul acela mi-a zis: „Aceasta este masa** care este înaintea Domnului!”
 • * Exod 30:1; ** Ezec 44:16; Mal 1:7; Mal 1:12; Exod 30:8;
 • 23 Templul* şi Locul Preasfânt aveau două uşi.
 • * 1 Imp 6:31-35;
 • 24 Fiecare uşă avea două canaturi, care se întorceau amândouă pe uşi, două canaturi pentru o uşă şi două pentru cealaltă.
 • 25 Pe uşile Templului erau săpaţi heruvimi şi finici, ca şi pe ziduri. În faţa pridvorului de afară erau nişte grinzi de lemn îmbucate între ele.
 • 26 Erau ferestre* îngrădite şi, de o parte şi de cealaltă, erau finici şi tot aşa era şi pe laturile pridvorului, pe odăile lăturalnice şi pe grinzile de sus.
 • * Ezec 40:16; Ezec 41:16;
  Ezechiel, capitolul 41