Psalmii  Capitolul 34
 • Un psalm alcătuit de David, când a făcut pe nebunul în faţa lui Abimelec
 • şi a plecat izgonit de el
 • 1 Voi binecuvânta* pe Domnul în orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
 • * Efes 5:20; 1 Tes 5:18; 2 Tes 1:3; 2 Tes 2:13;
 • 2 Să mi se laude* sufletul în Domnul! Să asculte cei** nenorociţi şi să se bucure.
 • * Ier 9:24; 1 Cor 1:31; 2 Cor 10:17; ** Ps 119:74; Ps 142:7;
 • 3 Înălţaţi* pe Domnul, împreună cu mine. Să lăudăm cu toţii Numele Lui!
 • * Ps 69:30; Luca 1:46;
 • 4 Eu am căutat* pe Domnul şi mi-a răspuns: m-a izbăvit din toate temerile mele.
 • * Mat 7:7; Luca 11:9;
 • 5 Când îţi întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie şi nu ţi se umple faţa de ruşine.
 • 6 Când strigă un nenorocit*, Domnul aude şi-l scapă din** toate necazurile lui.
 • * Ps 3:4; ** Ps 34:17; Ps 34:19; 2 Sam 22:1;
 • 7 Îngerul* Domnului tabără** în jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.
 • * Dan 6:22; Evr 1:14; ** Gen 32:1; Gen 32:2; 2 Imp 6:17; Zah 9:8;
 • 8 Gustaţi* şi vedeţi ce bun este Domnul! Ferice** de omul care se încrede în El!
 • * 1 Pet 2:3; ** Ps 2:12;
 • 9 Temeţi-vă* de Domnul voi, sfinţii Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
 • * Ps 31:23;
 • 10 Puii de leu* duc lipsă şi li-i foame, dar** cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.
 • * Iov 4:10; Iov 4:11; ** Ps 84:11;
 • 11 Veniţi, fiilor, şi ascultaţi-mă, căci vă voi* învăţa frica de Domnul.
 • * Ps 32:8;
 • 12 Cine este omul care doreşte viaţa şi vrea să aibă parte de zile fericite?
 • 13 Fereşte-ţi limba de rău şi buzele de* cuvinte înşelătoare!
 • * 1 Pet 2:22;
 • 14 Depărtează-te* de rău şi fă binele; caută** pacea şi aleargă după ea!
 • * Ps 37:27; Isa 1:16; Isa 1:17; ** Rom 12:18; Evr 12:14;
 • 15 Ochii* Domnului sunt peste cei fără prihană şi urechile Lui iau aminte la strigătele** lor.
 • * Iov 36:7; Ps 33:18; 1 Pet 3:12; ** Ps 34:6; Ps 34:17;
 • 16 Domnul Îşi întoarce Faţa* împotriva celor răi, ca** să le şteargă pomenirea de pe pământ.
 • * Lev 17:10; Ier 44:11; Amos 9:4; ** Prov 10:7;
 • 17 Când strigă cei fără prihană, Domnul* aude şi-i scapă din toate necazurile lor.
 • * Ps 34:6; Ps 34:15; Ps 34:19; Ps 145:19; Ps 145:20;
 • 18 Domnul este aproape* de cei** cu inima înfrântă şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.
 • * Ps 145:18; ** Ps 51:17; Isa 57:15; Isa 61:1; Isa 66:2;
 • 19 De multe* ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar** Domnul îl scapă totdeauna din ea.
 • * Prov 24:16; 2 Tim 3:11; 2 Tim 3:12; ** Ps 34:6; Ps 34:17;
 • 20 Toate oasele i le păzeşte, ca niciunul* din ele să nu i se sfărâme.
 • * Ioan 19:36;
 • 21 Pe* cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmaşii celui fără prihană sunt pedepsiţi.
 • * Ps 94:23;
 • 22 Domnul scapă* sufletul robilor Săi şi niciunul din cei ce se încred în El nu este osândit.
 • * 2 Sam 4:9; 1 Imp 1:29; Ps 103:4; Plang 3:58;
  Psalmii, capitolul 34