Zaharia  Capitolul 2
 • 1 Am ridicat ochii şi m-am uitat, şi iată că era un om* care ţinea în mână o funie de măsurat.
 • * Ezec 40:3;
 • 2 L-am întrebat: „Unde te duci?” Şi el mi-a zis: „Mă duc să măsor* Ierusalimul, ca să văd ce lăţime şi ce lungime are.”
 • * Apoc 11:1; Apoc 21:15; Apoc 21:16;
 • 3 Şi îngerul care vorbea cu mine a înaintat, şi un alt înger i-a ieşit înainte.
 • 4 El i-a zis: „Aleargă de vorbeşte tânărului acestuia şi spune-i: ‘Ierusalimul* va fi o cetate deschisă din pricina mulţimii oamenilor şi vitelor care vor fi în mijlocul lui’;
 • * Ier 31:27; Ezec 36:10; Ezec 36:11;
 • 5 Eu Însumi, zice Domnul, voi fi un zid* de foc de jur împrejurul lui şi voi fi slava** lui în mijlocul lui!
 • * Isa 26:1; Zah 9:8; ** Isa 60:19; Apoc 21:23;
 • 6 Fugiţi*, fugiţi din ţara de la miazănoapte! zice Domnul. Căci v-am împrăştiat** în cele patru vânturi ale cerurilor, zice Domnul.”
 • * Isa 48:20; Isa 52:11; Ier 1:14; Ier 50:8; Ier 51:6; Ier 51:45; ** Deut 28:64; Ezec 17:21;
 • 7 Scapă*, Sioane, tu care locuieşti la fiica Babilonului!
 • * Apoc 18:4;
 • 8 Căci aşa vorbeşte Domnul oştirilor: „După slavă m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; căci cel ce se atinge* de voi se atinge de lumina ochilor Lui.
 • * Deut 32:10; Ps 17:8; 2 Tes 1:6;
 • 9 Iată*, Îmi ridic mâna împotriva lor, zice Domnul, şi ele vor fi prada celor ce le erau supuşi, ca să ştiţi** că Domnul oştirilor m-a trimis.
 • * Isa 11:15; Isa 19:16; ** Zah 4:9;
 • 10 Strigă de veselie* şi bucură-te, fiica Sionului! Căci iată, Eu vin şi** voi locui în mijlocul tău, zice Domnul.
 • * Isa 12:6; Isa 54:1; Tef 3:14; ** Lev 26:12; Ezec 37:27; Zah 8:3; Ioan 1:14; 2 Cor 6:16;
 • 11 Multe neamuri* se vor alipi de Domnul în ziua aceea** şi vor fi poporul Meu. Eu voi locui în mijlocul tău şi vei şti†† că Domnul oştirilor m-a trimis la tine.”
 • * Isa 2:2; Isa 2:3; Isa 49:22; Isa 60:3; Zah 8:22; Zah 8:23; ** Zah 3:10; Exod 12:49; †† Ezec 33:33; Zah 2:9;
 • 12 Domnul va lua* în stăpânire pe Iuda, ca partea Lui de moştenire în pământul sfânt, şi va alege** iarăşi Ierusalimul.
 • * Deut 32:9; ** Zah 1:17;
 • 13 Orice făptură să tacă* înaintea Domnului, căci El S-a şi sculat din locaşul Lui** cel sfânt!
 • * Hab 2:20; Tef 1:7; ** Ps 68:5; Isa 57:5;
  Zaharia, capitolul 2  
Versetul zilei
Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”
Iosua 24:15
Pune-l pe pagina ta