Cantarea cantarilor  


Capitolul 3
 • 1 Am căutat noaptea* în aşternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele; l-am căutat, dar nu l-am găsit…
 • * Isa 26:9;
 • 2 M-am sculat atunci şi am cutreierat cetatea, uliţele şi pieţele, şi am căutat pe iubitul inimii mele… L-am căutat, dar nu l-am găsit!
 • 3 M-au întâlnit păzitorii* care dădeau ocol cetăţii şi i-am întrebat: „N-aţi văzut pe iubitul inimii mele?”
 • * Cant 5:7;
 • 4 Abia trecusem de ei, şi am găsit pe iubitul inimii mele. L-am apucat şi nu l-am mai lăsat până nu l-am adus în casa mamei mele, în odaia celei ce m-a zămislit. –
 • 5 * jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele şi cerboaicele de pe câmp, nu stârniţi, nu treziţi dragostea până nu vine ea. –
 • * Cant 2:7; Cant 8:4;
 • 6 Ce* se vede suindu-se din pustie ca nişte stâlpi de fum, în mijlocul aburilor de mir şi de tămâie, înconjurată de toate miresmele negustorilor de mir? –
 • * Cant 8:5;
 • 7 Iată, este pataşca lui Solomon, cu şaizeci de viteji de jur împrejur, cei mai viteji din Israel.
 • 8 Toţi sunt înarmaţi cu săbii şi toţi sunt deprinşi la luptă, fiecare cu sabia la coapsă, ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopţii.
 • 9 Împăratul Solomon şi-a făcut această pataşcă din lemn din Liban.
 • 10 Stâlpii i-a făcut de argint, rezemătoarea, de aur, scaunul, de purpură, iar mijlocul împodobit cu o ţesătură aleasă, lucrată de dragostea fiicelor Ierusalimului.
 • 11 Ieşiţi, fetele Sionului, şi priviţi pe împăratul Solomon, cu cununa cu care l-a încununat mama sa în ziua cununiei lui, în ziua veseliei inimii lui. –
  Cantarea cantarilor, capitolul 3