Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 148
 • 1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi pe Domnul din înălţimea cerurilor, lăudaţi-L în locurile cele înalte!
 • 2 Lăudaţi-L*, toţi îngerii Lui! Lăudaţi-L, toate oştirile Lui!
 • * Ps 103:20; Ps 103:21;
 • 3 Lăudaţi-L, soare şi lună! Lăudaţi-L, toate stelele luminoase!
 • 4 Lăudaţi-L, cerurile* cerurilor şi voi, ape**, care sunteţi mai presus de ceruri!
 • * 1 Imp 8:27; 2 Cor 12:2; ** Gen 1:7;
 • 5 Să laude Numele Domnului, căci* El a poruncit şi au fost făcute,
 • * Gen 1:1; Gen 1:6; Gen 1:7; Ps 33:6-9;
 • 6 le-a* întărit pe veci de veci, le-a dat legi şi nu le va călca.
 • * Ps 89:37; Ps 119:90; Ps 119:91; Ier 31:35; Ier 31:36; Ier 33:25;
 • 7 Lăudaţi pe Domnul de jos, de pe pământ, balauri* de mare şi adâncuri toate,
 • * Isa 43:20;
 • 8 foc şi grindină, zăpadă şi ceaţă, vânturi năprasnice, care* împliniţi poruncile Lui,
 • * Ps 147:15-18;
 • 9 munţi* şi dealuri toate, pomi roditori şi cedri, toţi,
 • * Isa 44:23; Isa 49:13; Isa 55:12;
 • 10 fiare şi vite, toate, târâtoare şi păsări înaripate,
 • 11 împăraţi ai pământului şi popoare toate, voievozi şi toţi judecătorii pământului,
 • 12 tineri şi tinere, bătrâni şi copii!
 • 13 Să laude Numele Domnului! Căci numai Numele* Lui este înălţat: măreţia** Lui este mai presus de pământ şi ceruri.
 • * Ps 8:1; Isa 12:4; ** Ps 113:4;
 • 14 El* a înălţat tăria poporului Său: iată o pricină de laudă** pentru toţi credincioşii Lui, pentru copiii lui Israel, popor de lângă El. Lăudaţi pe Domnul!
 • * Ps 75:10; ** Ps 149:9; Efes 2:17;
  Psalmii, capitolul 148  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta