Ezechiel  


Capitolul 42
 • 1 Apoi m-a scos şi m-a dus în curtea de afară, dinspre miazănoapte, şi m-a dus în odăile* din faţa locului gol şi din faţa clădirii la miazănoapte.
 • * Ezec 41:12; Ezec 41:15;
 • 2 Faţa unde se afla uşa de miazănoapte avea o lungime de o sută de coţi şi lăţimea era de cincizeci de coţi.
 • 3 În dreptul celor douăzeci de coţi ai curţii dinăuntru şi în dreptul caldarâmului curţii de afară, se aflau pridvoare lângă pridvoare* în catul al treilea.
 • * Ezec 41:16;
 • 4 Pe dinaintea odăilor, era un loc de trecere lat de zece coţi şi un drum de un cot; uşile lor erau spre miazănoapte.
 • 5 Odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos şi decât cele de la mijlocul clădirii, pentru că le mai luau din loc şi pridvoarele.
 • 6 Erau trei caturi, dar n-aveau stâlpi ca stâlpii curţilor; de aceea, începând de jos, odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos şi cele de la mijloc.
 • 7 Zidul de afară, care mergea alături cu odăile dinspre curtea de afară, în faţa odăilor, avea o lungime de cincizeci de coţi,
 • 8 căci lungimea odăilor dinspre curtea de afară era de cincizeci de coţi. Dar faţa Templului avea o sută de coţi.
 • 9 Dedesubtul acestor odăi era intrarea de la răsărit, cum veneai din curtea de afară.
 • 10 Mai erau nişte odăi de grosimea zidului curţii dinspre răsărit, în dreptul locului gol şi în dreptul clădirii.
 • 11 În faţa lor, era un loc de trecere*, ca şi înaintea odăilor dinspre miazănoapte, de aceeaşi lungime şi lăţime; ieşirile, întocmirea şi uşile lor erau la fel.
 • * Ezec 42:4;
 • 12 Tot aşa era şi cu uşile odăilor dinspre miazăzi. Era o uşă la capul locului de trecere, care se afla drept înaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai.
 • 13 El mi-a zis: „Odăile de la miazănoapte şi odăile de la miazăzi care sunt în faţa locului gol sunt odăile sfinte, unde vor mânca* lucrurile preasfinte preoţii care se apropie de Domnul; în ele vor pune lucrurile preasfinte, darurile de mâncare**, vitele aduse ca jertfe de ispăşire şi de vină; căci locul acesta este sfânt.
 • * Lev 6:16; Lev 6:26; Lev 24:9; ** Lev 2:3; Lev 2:10; Lev 6:14; Lev 6:17; Lev 6:25; Lev 6:29; Lev 7:1; Lev 10:13; Lev 10:14; Num 18:9; Num 18:10;
 • 14 Când* vor intra, preoţii nu vor ieşi din locul sfânt ca să se ducă în curtea de afară, ci îşi vor lăsa acolo hainele cu care fac slujba, căci hainele acestea sunt sfinte; se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor.”
 • * Ezec 44:19;
 • 15 După ce a isprăvit de măsurat casa dinăuntru, m-a scos pe poarta dinspre răsărit şi a măsurat-o pe partea de afară de jur împrejur.
 • 16 A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat şi de jur împrejur a găsit cinci sute de prăjini.
 • 17 A măsurat partea de miazănoapte cu prăjina de măsurat şi a găsit de jur împrejur cinci sute de prăjini.
 • 18 A măsurat partea de miazăzi cu prăjina de măsurat şi a găsit cinci sute de prăjini.
 • 19 S-a întors apoi spre apus şi a măsurat cinci sute de prăjini cu prăjina de măsurat.
 • 20 A măsurat astfel în cele patru laturi zidul* de jur împrejurul casei; lungimea era de cinci sute** de prăjini şi lăţimea, de cinci sute de prăjini; zidul acesta despărţea locul sfânt de cel nesfânt.
 • * Ezec 40:5; ** Ezec 45:2;
  Ezechiel, capitolul 42