Iov  


Capitolul 20
 • A doua cuvântare a lui Ţofar
 • 1 Ţofar din Naama a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Gândurile mele mă silesc să răspund, şi frământarea mea nu-mi dă pace.
 • 3 Am auzit mustrări care mă umplu de ruşine, şi, din adâncul minţii mele, duhul mă face să răspund.
 • 4 Nu ştii tu că de mult de tot, de când a fost aşezat omul pe pământ,
 • 5 biruinţa celor răi a fost scurtă* şi bucuria nelegiuitului, numai de o clipă?
 • * Ps 37:35; Ps 37:36;
 • 6 Chiar dacă s-ar înălţa* până la ceruri şi capul i-ar ajunge până la nori,
 • * Isa 14:13; Isa 14:14; Obad 1:3; Obad 1:4;
 • 7 va pieri pentru totdeauna, ca* murdăria lui, şi cei ce-l vedeau vor zice: ‘Unde este?’
 • * Ps 83:10;
 • 8 Va zbura ca* un vis şi nu-l vor mai găsi; va pieri ca o vedenie de noapte.
 • * Ps 73:20; Ps 90:5;
 • 9 Ochiul* care-l privea nu-l va mai privi, locul în care locuia nu-l va mai zări.
 • * Iov 7:8; Iov 7:10; Iov 8:18; Ps 37:36; Ps 103:16;
 • 10 Peste fiii lui vor năvăli cei săraci, şi mâinile lui* vor da înapoi ce a răpit cu sila.
 • * Iov 20:18;
 • 11 Oasele lui, pline de* vlaga tinereţii, îşi vor avea culcuşul** cu el în ţărână.
 • * Iov 13:26; Ps 25:7; ** Iov 21:26;
 • 12 Dulce era răul în gura lui. Îl ascundea sub limbă,
 • 13 îl mesteca întruna şi nu-l lăsa; îl ţinea în cerul gurii,
 • 14 dar hrana lui se va preface în măruntaiele lui, va ajunge în trupul lui o otravă de aspidă.
 • 15 Bogăţiile înghiţite le va vărsa, Dumnezeu le va scoate din pântecele lui.
 • 16 Otravă de aspidă a supt, şi de aceea limba năpârcii îl va ucide.
 • 17 Nu-şi va mai plimba privirile peste pâraiele* şi râurile de miere şi de lapte,
 • * Ps 36:9; Ier 17:6;
 • 18 va da înapoi* ce a câştigat şi nu va mai trage folos din câştig; va da înapoi tot ce a luat şi nu se va mai bucura de el,
 • * Iov 20:10; Iov 20:15;
 • 19 căci a asuprit pe săraci şi i-a lăsat să piară, a dărâmat case şi nu le-a zidit la loc.
 • 20 Lăcomia lui n-a cunoscut* margini, dar nu va scăpa ce are mai scump.
 • * Ecl 5:13; Ecl 5:14;
 • 21 Nimic nu scapă de lăcomia lui, dar bunăstarea lui nu va ţine.
 • 22 În mijlocul belşugului va fi în nevoie; mâna tuturor ticăloşilor se va ridica asupra lui.
 • 23 Şi iată, ca să-i umple pântecele, Dumnezeu va trimite peste el focul mâniei Lui şi-l va sătura* cu o ploaie de săgeţi.
 • * Num 11:33; Ps 78:30; Ps 78:31;
 • 24 Dacă va scăpa* de armele de fier, îl va străpunge arcul de aramă.
 • * Isa 24:18; Ier 48:43; Amos 5:19;
 • 25 Îşi smulge din trup săgeata, care scânteiază* la ieşirea din fierea lui, şi îl apucă spaimele** morţii.
 • * Iov 16:13; ** Iov 18:11;
 • 26 Toate nenorocirile sunt păstrate pentru comorile lui; va fi mistuit de un foc* pe care nu-l va aprinde omul, şi ce va mai rămâne în cortul lui va fi ars de foc.
 • * Ps 21:9;
 • 27 Cerurile îi vor dezveli fărădelegea, şi pământul se va ridica împotriva lui.
 • 28 Veniturile casei lui se vor pierde, vor pieri în ziua mâniei lui Dumnezeu.
 • 29 Aceasta* este soarta pe care o păstrează Dumnezeu celui rău, aceasta este moştenirea pe care i-o hotărăşte Dumnezeu.”
 • * Iov 27:13; Iov 31:2; Iov 31:3;
  Iov, capitolul 20