Iosua  


Capitolul 9
 • Împăraţii ţării se unesc
 • 1 La auzul acestor lucruri, toţi împăraţii care erau dincoace de Iordan, în munte şi în vale şi pe toată coasta* Mării celei Mari, până lângă Liban, hetiţii**, amoriţii, canaaniţii, fereziţii, heviţii şi iebusiţii
 • * Num 34:6; ** Exod 3:17; Exod 23:23;
 • 2 s-au unit* împreună într-o înţelegere ca să lupte împotriva lui Iosua şi împotriva lui Israel.
 • * Ps 83:3; Ps 83:5;
 • Viclenia gabaoniţilor
 • 3 Locuitorii* din Gabaon**, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului şi cetăţii Ai,
 • * Ios 10:2; 2 Sam 21:1; 2 Sam 21:2; ** Ios 6:27;
 • 4 au întrebuinţat un vicleşug şi au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat nişte saci vechi pe măgarii lor şi nişte burdufuri vechi pentru vin, rupte şi cârpite,
 • 5 iar în picioare purtau încălţăminte veche şi cârpită şi erau îmbrăcaţi cu nişte haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată şi mucegăită.
 • 6 S-au dus la Iosua, în* tabără la Ghilgal, şi le-au zis lui şi tuturor celor din Israel: „Noi venim dintr-o ţară depărtată, acum deci faceţi legământ cu noi.”
 • * Ios 5:10;
 • 7 Bărbaţii lui Israel au răspuns heviţilor* acestora: „Poate că voi locuiţi în mijlocul nostru, cum să** facem noi legământ cu voi?”
 • * Ios 11:19; ** Exod 23:32; Deut 7:2; Deut 20:16; Jud 2:2;
 • 8 Ei au zis lui Iosua: „Noi* suntem robii tăi.” Şi Iosua le-a zis: „Cine sunteţi voi şi de unde veniţi?”
 • * Deut 20:11; 2 Imp 10:5;
 • 9 Ei i-au răspuns: „Robii tăi vin dintr-o ţară foarte* depărtată, pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit** vorbindu-se de El, de tot ce a făcut în Egipt
 • * Deut 20:15; ** Exod 15:14; Ios 2:10;
 • 10 şi de ce a* făcut celor doi împăraţi ai amoriţilor dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hesbonului, şi lui Og, împăratul Basanului, care era la Aştarot.
 • * Num 21:24; Num 21:33;
 • 11 Şi bătrânii noştri şi toţi locuitorii din ţara noastră ne-au zis: ‘Luaţi cu voi merinde pentru călătorie, duceţi-vă înaintea lor şi spuneţi-le: «Noi suntem robii voştri; acum deci faceţi legământ cu noi.»’
 • 12 Iată pâinea noastră: era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, şi acum s-a uscat şi s-a mucegăit.
 • 13 Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot şi iată-le, s-au rupt; hainele şi încălţămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului.”
 • 14 Bărbaţii lui Israel au luat din merindele lor şi n-au* întrebat pe Domnul.
 • * Num 27:21; Isa 30:1; Isa 30:2; Jud 1:1; 1 Sam 22:10; 1 Sam 23:10; 1 Sam 23:11; 1 Sam 30:8; 2 Sam 2:1; 2 Sam 5:19;
 • 15 Iosua a făcut pace* cu ei şi a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viaţă, şi căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta.
 • * Ios 11:19; 2 Sam 21:2;
 • 16 La trei zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei şi că locuiau în mijlocul lor.
 • 17 Căci copiii lui Israel au plecat şi a treia zi au ajuns la cetăţile lor; cetăţile lor erau* Gabaon, Chefira, Beerot şi Chiriat-Iearim.
 • * Ios 18:25; Ios 18:26; Ios 18:28; Ezra 2:25;
 • 18 Dar nu i-au bătut, pentru că* fruntaşii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că-i vor lăsa cu viaţă. Şi toată adunarea a cârtit împotriva căpeteniilor.
 • * Ps 15:4; Ecl 5:2;
 • 19 Toate căpeteniile au zis întregii adunări: „Le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel, şi acum nu putem să ne atingem de ei.
 • 20 Iată ce le vom face: îi vom lăsa cu viaţă, ca să n-aducem peste* noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care li l-am făcut.”
 • * 2 Sam 21:1; 2 Sam 21:2; 2 Sam 21:6; Ezec 17:13; Ezec 17:15; Ezec 17:18; Ezec 17:19; Zah 5:3; Zah 5:4; Mal 3:5;
 • 21 „Să trăiască”, le-au zis căpeteniile. Dar au fost întrebuinţaţi la tăiat lemne* şi la scos apă pentru toată adunarea, cum** le spuseseră căpeteniile.
 • * Deut 29:11; ** Ios 9:15;
 • 22 Iosua i-a chemat şi le-a vorbit astfel: „Pentru ce ne-aţi înşelat zicând: ‘Suntem* foarte departe de voi’, când voi** locuiţi în mijlocul nostru?
 • * Ios 9:6; Ios 9:9; ** Ios 9:16;
 • 23 Acum sunteţi blestemaţi* şi nu veţi înceta să fiţi în robie, să tăiaţi** lemne şi să scoateţi apă pentru Casa Dumnezeului meu.”
 • * Gen 9:25; ** Ios 9:21; Ios 9:27;
 • 24 Ei au răspuns lui Iosua şi au zis: „Robii tăi au auzit de poruncile* date de Domnul Dumnezeul tău robului Său Moise, ca să vă dea în mână toată ţara şi să nimicească dinaintea voastră pe toţi locuitorii ei; şi venirea voastră a băgat mare frică** în noi cu privire la viaţa noastră: iată de ce am lucrat aşa.
 • * Exod 23:32; Deut 7:1; Deut 7:2; ** Exod 15:14;
 • 25 Şi acum, iată-ne în mâinile* tale; fă cu noi ce vei crede că este bine şi drept să faci.”
 • * Gen 16:6;
 • 26 Iosua le-a făcut aşa cum hotărâse; i-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-au omorât,
 • 27 dar din ziua aceea i-a pus să taie lemne* şi să scoată apă pentru adunare şi pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul: ceea ce fac până în ziua** de azi.
 • * Ios 9:21; Ios 9:23; ** Deut 12:5;
  Iosua, capitolul 9