1 Imparati  


Capitolul 13
 • Un om al lui Dumnezeu vorbeşte împotriva altarului
 • 1 Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit* din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea** Ieroboam la altar să ardă tămâie.
 • * 2 Imp 23:17; ** 1 Imp 12:32; 1 Imp 12:33;
 • 2 El a strigat împotriva altarului, după cuvântul Domnului, şi a zis: „Altarule! Altarule! Aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată că se va naşte un fiu casei lui David; numele lui va fi Iosia*; el va înjunghia pe tine pe preoţii înălţimilor care ard tămâie pe tine, şi pe tine se vor arde oseminte omeneşti!’”
 • * 2 Imp 23:15; 2 Imp 23:16;
 • 3 Şi în aceeaşi zi a dat un* semn zicând: „Acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit: Altarul se va despica şi cenuşa de pe el se va vărsa.”
 • * Isa 7:14; Ioan 2:18; 1 Cor 1:22;
 • 4 Când a auzit împăratul cuvântul pe care-l strigase omul lui Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar, zicând: „Prindeţi-l!” Şi mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui s-a uscat şi n-a putut s-o întoarcă înapoi.
 • 5 Altarul s-a despicat şi cenuşa de pe el s-a vărsat, după semnul pe care-l dăduse omul lui Dumnezeu, potrivit cu cuvântul Domnului.
 • 6 Atunci, împăratul a luat cuvântul şi a zis omului lui Dumnezeu: „Roagă-te* Domnului Dumnezeului tău şi cere-I să-mi pot trage mâna înapoi.” Omul lui Dumnezeu s-a rugat Domnului şi împăratul a putut să-şi tragă înapoi mâna, care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte.
 • * Exod 8:8; Exod 9:28; Exod 10:17; Num 21:7; Fapte 8:24; Iac 5:16;
 • 7 Împăratul a zis omului lui Dumnezeu: „Intră cu mine în casă, să iei ceva de mâncare, şi-ţi voi da* un dar.”
 • * 1 Sam 9:7; 2 Imp 5:15;
 • 8 Omul lui Dumnezeu a zis împăratului: „Jumătate* din casa ta să-mi dai, şi n-aş intra cu tine. Nu voi mânca pâine şi nu voi bea apă în locul acesta,
 • * Num 22:18; Num 24:13;
 • 9 căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului: ‘Să* nu mănânci pâine, nici să nu bei apă şi nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.’”
 • * 1 Cor 5:11;
 • 10 El a plecat pe un alt drum şi nu s-a întors pe drumul pe care venise la Betel.
 • Omul lui Dumnezeu, omorât de un leu
 • 11 În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit şi i-au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omul lui Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum şi cuvintele pe care le spusese împăratului. După ce au istorisit tatălui lor toate,
 • 12 el le-a zis: „Pe ce drum a plecat?” Fiii săi văzuseră pe ce drum plecase omul lui Dumnezeu care venise din Iuda.
 • 13 Şi a zis fiilor săi: „Puneţi-mi şaua pe măgar.” I-au pus şaua pe măgar şi a încălecat pe el.
 • 14 S-a dus după omul lui Dumnezeu şi l-a găsit stând sub un stejar. Şi i-a zis: „Tu eşti omul lui Dumnezeu care a venit din Iuda?” El a răspuns: „Eu sunt.”
 • 15 Atunci, el i-a zis: „Vino cu mine acasă şi să iei ceva să mănânci.”
 • 16 Dar el a răspuns: „Nu pot* nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine. Nu voi mânca pâine şi nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta,
 • * 1 Imp 13:8; 1 Imp 13:9;
 • 17 căci mi s-a spus prin cuvântul* Domnului: ‘Să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo şi nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce.’”
 • * 1 Imp 20:35; 1 Tes 4:15;
 • 18 Şi el i-a zis: „Şi eu sunt proroc ca tine; şi un înger mi-a vorbit din partea Domnului şi mi-a zis: ‘Adu-l acasă cu tine ca să mănânce pâine şi să bea apă.’” Îl minţea.
 • 19 Omul lui Dumnezeu s-a întors cu el şi a mâncat pâine şi a băut apă în casa lui.
 • 20 Pe când stăteau ei la masă, cuvântul Domnului a vorbit prorocului care-l adusese înapoi.
 • 21 Şi el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda: „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului şi n-ai păzit porunca pe care ţi-o dăduse Domnul Dumnezeul tău,
 • 22 pentru că te-ai întors şi ai mâncat pâine şi ai băut apă în locul despre care* îţi spusese: «Să nu mănânci pâine şi să nu bei apă acolo», trupul tău mort nu va intra în mormântul părinţilor tăi.’”
 • * 1 Imp 13:9;
 • 23 Şi, după ce a mâncat pâine şi a băut apă prorocul pe care-l întorsese, i-a pus şaua pe măgar.
 • 24 Omul lui Dumnezeu a plecat şi a fost întâlnit pe drum de un leu* care l-a omorât. Trupul lui mort era întins pe drum; măgarul a rămas lângă el şi leul stătea şi el lângă trup.
 • * 1 Imp 20:36;
 • 25 Şi nişte oameni care treceau pe acolo au văzut trupul întins în drum şi leul stând lângă trup şi au spus lucrul acesta la venirea lor în cetatea în care locuia prorocul cel bătrân.
 • 26 Când a auzit lucrul acesta, prorocul care întorsese de pe drum pe omul lui Dumnezeu a zis: „Este omul lui Dumnezeu care n-a ascultat de porunca Domnului, şi Domnul l-a dat în ghearele leului, care l-a sfâşiat şi l-a omorât după cuvântul pe care i-l spusese Domnul.”
 • 27 Apoi, îndreptându-se către fiii săi, a zis: „Puneţi-mi şaua pe măgar.” Au pus şaua pe măgar
 • 28 şi el a plecat. A găsit trupul întins în drum şi măgarul şi leul stând lângă trup. Leul nu mâncase trupul şi nu sfâşiase pe măgar.
 • 29 Prorocul a ridicat trupul omului lui Dumnezeu, l-a pus pe măgar şi l-a adus înapoi; şi bătrânul proroc s-a întors în cetate să-l jelească şi să-l îngroape.
 • 30 I-a pus trupul în mormânt şi l-a jelit zicând: „Vai*, frate!”
 • * Ier 22:18;
 • 31 După ce l-a îngropat, a zis fiilor săi: „Când voi muri, să mă îngropaţi în mormântul în care este îngropat omul lui Dumnezeu; să-mi puneţi oasele* lângă oasele lui.
 • * 2 Imp 23:17; 2 Imp 23:18;
 • 32 Căci se* va împlini cuvântul pe care l-a strigat el din partea Domnului împotriva altarului din Betel şi împotriva tuturor capiştilor de înălţimi din cetăţile** Samariei.”
 • * 1 Imp 13:2; 2 Imp 23:16; 2 Imp 23:19; ** 1 Imp 16:24;
 • Neascultarea lui Ieroboam
 • 33 După întâmplarea* aceasta, Ieroboam nu s-a abătut de pe calea lui cea rea. A pus iarăşi preoţi pentru înălţimi, luaţi din tot poporul – pe oricine dorea, îl sfinţea preot al înălţimilor.
 • * 1 Imp 12:31; 1 Imp 12:32; 2 Cron 11:15; 2 Cron 13:9;
 • 34 Şi fapta aceasta a fost* un prilej de păcătuire pentru casa lui Ieroboam şi pentru aceasta a fost nimicită** ea şi ştearsă de pe faţa pământului.
 • * 1 Imp 12:30; ** 1 Imp 14:10;
  1 Imparati, capitolul 13