2 Timotei  Capitolul 3
 • 1 Să ştii că în* zilele din urmă vor fi vremuri grele.
 • * 1 Tim 4:1; 2 Tim 4:3; 2 Pet 3:3; 1 Ioan 2:18; Iuda 1:18;
 • 2 Căci oamenii vor fi iubitori de sine*, iubitori de bani**, lăudăroşi, trufaşi††, hulitori*†, neascultători de părinţi†*, nemulţumitori, fără evlavie,
 • * Fil 2:21; ** 2 Pet 2:3; Iuda 1:16; †† 1 Tim 6:4; *† 1 Tim 1:20; 2 Pet 2:12; Iuda 1:10; †* Rom 1:30;
 • 3 fără* dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori**, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine,
 • * Rom 1:31; ** Rom 1:31; 2 Pet 3:3;
 • 4 vânzători*, obraznici, îngâmfaţi, iubitori** mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu,
 • * 2 Pet 2:10; ** Fil 3:19; 2 Pet 2:13; Iuda 1:4; Iuda 1:19;
 • 5 având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea*. Depărtează-te de oamenii aceştia**.
 • * 1 Tim 5:8; Tit 1:16; ** 2 Tes 3:6; 1 Tim 6:5;
 • 6 Sunt* printre ei unii care se vâră prin case şi momesc pe femeile uşuratice, îngreuiate de păcate şi frământate de felurite pofte,
 • * Mat 23:14; Tit 1:11;
 • 7 care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge* niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului.
 • * 1 Tim 2:4;
 • 8 După cum* Iane şi Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot aşa şi oamenii** aceştia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricaţi la minte şi osândiţi în ceea ce priveşte credinţa.
 • * Exod 7:11; ** 1 Tim 6:5; Rom 1:28; 2 Cor 13:5; Tit 1:16;
 • 9 Dar nu vor mai înainta; căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum* a fost arătată şi a celor doi oameni.
 • * Exod 7:12; Exod 8:18; Exod 9:11;
 • 10 Tu însă* ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea,
 • * Fil 2:22; 1 Tim 4:6;
 • 11 prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în* Antiohia, în** Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat, şi totuşi Domnul m-a izbăvit din†† toate.
 • * Fapte 13:45; Fapte 13:50; ** Fapte 14:2; Fapte 14:5; Fapte 14:19; †† Ps 34:19; 2 Cor 1:10; 2 Tim 4:17;
 • 12 De altfel, toţi* cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi.
 • * Ps 34:19; Mat 16:24; Ioan 17:14; Fapte 14:22; 1 Cor 15:19; 1 Tes 3:3;
 • 13 Dar* oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi.
 • * 2 Tes 2:11; 1 Tim 4:1; 2 Tim 2:16;
 • 14 Tu* să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat:
 • * 2 Tim 1:13; 2 Tim 2:2;
 • 15 din pruncie cunoşti Sfintele* Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus.
 • * Ioan 5:39;
 • 16 Toată* Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos** ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
 • * 2 Pet 1:20; 2 Pet 1:21; ** Rom 15:4;
 • 17 pentru ca* omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic** pentru orice lucrare bună.
 • * 1 Tim 6:11; ** 2 Tim 2:21;
  2 Timotei, capitolul 3  
Versetul zilei
Iată, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere şi nu mă voi teme de nimic, căci Domnul Dumnezeu este tăria mea şi pricina laudelor mele şi El m-a mântuit.”
Isaia 12:2
Pune-l pe pagina ta