2 Corinteni  


Capitolul 8
 • Dărnicia macedonenilor
 • 1 Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul pe care l-a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei.
 • 2 În mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie* au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor.
 • * Marc 12:44;
 • 3 Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, după puterea lor şi chiar peste puterile lor.
 • 4 Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strângere* de ajutoare pentru sfinţi.
 • * Fapte 11:29; Fapte 24:17; Rom 15:25; Rom 15:26; 1 Cor 16:1; 1 Cor 16:3; 1 Cor 16:4; 2 Cor 9:1;
 • 5 Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.
 • 6 Noi dar* am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare pe care o începuse.
 • * 2 Cor 8:17; 2 Cor 12:18;
 • 7 După cum sporiţi în* toate lucrurile: în credinţă, în cuvânt, în cunoştinţă, în orice râvnă şi în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să** sporiţi şi în această binefacere.
 • * 1 Cor 1:5; 1 Cor 12:13; ** 2 Cor 9:8;
 • 8 Nu* spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă, ci pentru râvna altora şi ca să pun la încercare curăţia dragostei voastre.
 • * 1 Cor 7:6;
 • 9 Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El*, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.
 • * Mat 8:20; Luca 9:58; Fil 2:6; Fil 2:7;
 • 10 În această privinţă vă dau* un sfat. Şi sfatul** acesta vă este de folos vouă, care, de acum un an, cei dintâi aţi început nu numai să faceţi, ci să şi voiţi.
 • * 1 Cor 7:25; ** Prov 19:17; Mat 10:42; 1 Tim 6:18; 1 Tim 6:19; Evr 13:16; 2 Cor 9:2;
 • 11 Isprăviţi dar acum de făcut, pentru ca, după graba voinţei să fie şi înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre.
 • 12 Pentru că*, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.
 • * Marc 12:43; Marc 12:44; Luca 21:3;
 • 13 Aici nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi strâmtoraţi,
 • 14 ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, aşa ca să fie o potrivire,
 • 15 după cum este scris: „Cel* ce strânsese mult n-avea nimic de prisos, şi cel ce strânsese puţin nu ducea lipsă.”
 • * Exod 16:18;
 • A doua trimitere a lui Tit
 • 16 Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care a pus în inima lui Tit aceeaşi râvnă pentru voi.
 • 17 Căci el a primit îndemnul* nostru, ba încă, stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bunăvoie spre voi.
 • * 2 Cor 8:6;
 • 18 Am trimis cu el şi pe fratele* a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate Bisericile.
 • * 2 Cor 12:18;
 • 19 Mai mult, el a fost ales* de Biserici să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o săvârşim spre** slava Domnului şi ca o dovadă de bunăvoinţa noastră.
 • * 1 Cor 16:3; 1 Cor 16:4; ** 2 Cor 4:15;
 • 20 În chipul acesta, vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belşug de ajutoare de care îngrijim.
 • 21 Căci căutăm* să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci şi înaintea oamenilor.
 • * Rom 12:17; Fil 4:8; 1 Pet 2:12;
 • 22 Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări şi care, de data aceasta, arată mult mai multă râvnă din pricina marii lui încrederi în voi.
 • 23 Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtaşul şi tovarăşul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe fraţii noştri, care sunt trimişii* Bisericilor şi fala lui Hristos,
 • * Fil 2:25;
 • 24 daţi-le înaintea Bisericilor dovadă de dragostea voastră şi arătaţi-le că avem dreptul să ne lăudăm* cu voi.
 • * 2 Cor 7:14; 2 Cor 9:2;
  2 Corinteni, capitolul 8  
Versetul zilei
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”
Apocalipsa 21:4
Pune-l pe pagina ta