Isaia  


Capitolul 42
 • Robul Domnului
 • 1 Iată Robul* Meu, pe care-L sprijin, Alesul Meu, în care Îşi găseşte plăcere** sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata.
 • * Isa 43:10; Isa 49:3; Isa 49:6; Isa 52:13; Isa 53:11; Mat 12:18-20; Fil 2:7; ** Mat 3:17; Mat 17:5; Efes 1:6; Isa 11:2; Ioan 3:34;
 • 2 El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul şi nu-l va face să se audă pe uliţe.
 • 3 Trestia frântă n-o va zdrobi şi mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr.
 • 4 El nu va slăbi, nici nu Se va lăsa, până va aşeza dreptatea pe pământ; şi ostroavele* vor nădăjdui în Legea Lui.”
 • * Gen 49:10;
 • 5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu, care* a făcut cerurile şi le-a întins, care** a întins pământul şi cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc şi suflet celor ce merg pe el:
 • * Isa 44:24; Zah 12:1; ** Ps 136:6; Fapte 17:25;
 • 6 „Eu*, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi** Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor,
 • * Isa 43:1; ** Isa 49:8; Isa 49:6; Luca 2:32; Fapte 13:47;
 • 7 să deschizi* ochii orbilor, să scoţi** din temniţă pe cei legaţi şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.
 • * Isa 35:5; ** Isa 61:1; Luca 4:18; 2 Tim 2:26; Evr 2:14; Evr 2:15; Isa 9:2;
 • 8 Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu, şi slava* Mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea, idolilor.
 • * Isa 48:11;
 • 9 Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit şi vă vestesc altele noi; vi le spun mai înainte ca să se întâmple.”
 • 10 Cântaţi* Domnului o cântare nouă, cântaţi laudele Lui până la marginile pământului, voi**, care mergeţi pe mare şi cei ce locuiţi în ea, ostroave şi locuitorii lor!
 • * Ps 33:3; Ps 40:3; Ps 98:1; ** Ps 107:23;
 • 11 Pustia şi cetăţile ei să înalţe glasul! Satele locuite de Chedar să-şi înalţe glasul! Locuitorii stâncilor să sară de veselie: să strige de bucurie din vârful munţilor!
 • 12 Să dea slavă Domnului şi să vestească laudele Lui în ostroave!
 • 13 Domnul înaintează ca un viteaz, Îşi stârneşte râvna ca un om de război; înalţă glasul*, strigă, Îşi arată puterea împotriva vrăjmaşilor Săi.
 • * Isa 31:4;
 • 14 „Am tăcut multă vreme”, zice Domnul, „am tăcut şi M-am ţinut. Dar acum voi striga ca o femeie în durerile naşterii, voi gâfâi şi voi răsufla.
 • 15 Voi pustii munţi şi dealuri, le voi usca toată verdeaţa; voi preface râurile în ostroave şi iazurile le voi usca.
 • 16 Voi duce pe orbi pe un drum necunoscut de ei, îi voi povăţui pe cărări neştiute de ei; voi preface întunericul în lumină înaintea lor şi locurile strâmbe în locuri netede: iată ce voi face şi nu-i voi părăsi.
 • 17 Vor da înapoi*, vor fi acoperiţi de ruşine cei ce se încred în idoli ciopliţi şi zic idolilor turnaţi: ‘Voi sunteţi dumnezeii noştri!’
 • * Ps 97:7; Isa 1:29; Isa 44:11; Isa 45:16;
 • 18 Ascultaţi, surzilor, priviţi şi vedeţi, orbilor!
 • 19 Cine* este orb, dacă nu robul Meu, şi surd ca solul Meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu şi orb ca robul Domnului?
 • * Isa 43:8; Ezec 12:2; Ioan 9:39; Ioan 9:41;
 • 20 Ai văzut multe, dar* n-ai luat seama la ele; ai deschis urechile, dar n-ai auzit.”
 • * Rom 2:21;
 • 21 Domnul a voit, pentru dreptatea Lui, să vestească o Lege mare şi minunată.
 • 22 Şi totuşi poporul acesta este un popor prădat şi jefuit! Toţi zac înlănţuiţi în peşteri şi înfundaţi în temniţe. Sunt lăsaţi de pradă, şi nimeni nu-i scapă! Jefuiţi, şi nimeni nu zice: „Dă înapoi!”
 • 23 Cine dintre voi însă pleacă urechea la aceste lucruri? Cine vrea să ia aminte la ele şi să asculte pe viitor?
 • 24 Cine a dat pe Iacov pradă jafului, şi pe Israel în mâinile jefuitorilor? Oare nu Domnul, împotriva căruia am păcătuit? Ei n-au voit să umble pe căile Lui şi n-au ascultat Legea Lui.
 • 25 De aceea a vărsat El peste Israel văpaia mâniei Lui şi grozăviile războiului: războiul l-a aprins* din toate părţile şi** n-a înţeles; l-a ars şi n-a luat seama.
 • * 2 Imp 25:9; ** Osea 7:9;
  Isaia, capitolul 42