Iov  Capitolul 22
 • A treia cuvântare a lui Elifaz
 • 1 Elifaz din Teman a luat cuvântul şi a zis:
 • 2 „Poate un om* să aducă vreun folos lui Dumnezeu? Nu, ci înţeleptul nu-şi foloseşte decât lui.
 • * Iov 35:7; Ps 16:2; Luca 17:10;
 • 3 Dacă eşti fără prihană, are Cel Atotputernic vreun folos? Şi dacă trăieşti fără vină, ce va câştiga El?
 • 4 Pentru evlavia ta te pedepseşte El oare şi intră la judecată cu tine?
 • 5 Nu-i mare răutatea ta? Şi fărădelegile tale, fără număr?
 • 6 Luai* fără pricină zăloage de la fraţii tăi, lăsai fără haine pe cei goi.
 • * Exod 22:26; Exod 22:27; Deut 24:10; Iov 24:3; Iov 24:9; Ezec 18:12;
 • 7 Nu dădeai apă omului însetat, nu voiai* să dai pâine omului flămând.
 • * Iov 31:17; Deut 15:7; Isa 58:7; Ezec 18:7; Ezec 18:16; Mat 25:42;
 • 8 Ţara era a ta fiindcă erai mai tare, te aşezai în ea fiindcă erai cu vază.
 • 9 Dădeai afară pe văduve cu mâinile goale şi braţele* orfanilor le frângeai.
 • * Iov 31:21; Isa 10:2; Ezec 22:7;
 • 10 Pentru aceea eşti înconjurat* de curse şi te-a apucat groaza dintr-odată.
 • * Iov 18:8-10; Iov 19:6;
 • 11 Nu vezi dar acest întuneric, aceste ape multe care te* năpădesc?
 • * Ps 69:1; Ps 69:2; Ps 124:4; Plang 3:54;
 • 12 Nu este Dumnezeu sus în ceruri? Priveşte vârful stelelor. Ce înalt este!
 • 13 Şi tu zici: ‘Ce ştie* Dumnezeu? Poate să judece El prin întunericul de nori?
 • * Ps 10:11; Ps 59:7; Ps 73:11; Ps 94:7;
 • 14 Îl înfăşoară norii*, nu vede nimic, bolta cerească abia dacă o străbate!’
 • * Ps 139:11; Ps 139:12;
 • 15 Ce, vrei s-apuci pe calea străveche, pe care au urmat-o cei nelegiuiţi,
 • 16 care* au fost luaţi înainte de vreme şi au ţinut cât ţine un pârâu care se scurge?
 • * Iov 15:32; Ps 55:23; Ps 102:24; Ecl 7:17;
 • 17 Ei* ziceau lui Dumnezeu: ‘Pleacă de la noi! Ce ne** poate face Cel Atotputernic?’
 • * Iov 21:14; ** Ps 4:6;
 • 18 Şi totuşi Dumnezeu le umpluse casele de bunătăţi. – Departe* de mine sfatul celor răi! –
 • * Iov 21:16;
 • 19 Cei fără prihană* vor fi martori ai căderii lor şi se vor bucura, cel nevinovat va râde de ei
 • * Ps 58:10; Ps 107:42;
 • 20 şi va zice: ‘Iată pe potrivnicii noştri nimiciţi! Iată-le bogăţiile arse de foc!’
 • 21 Împrieteneşte-te dar cu Dumnezeu, şi vei* avea pace; te vei bucura astfel iarăşi de fericire.
 • * Isa 27:5;
 • 22 Primeşte învăţătură din gura Lui şi pune-ţi* la inimă cuvintele Lui.
 • * Ps 119:11;
 • 23 Vei fi aşezat iarăşi la locul tău dacă te* vei întoarce la Cel Atotputernic, dacă depărtezi fărădelegea din cortul tău.
 • * Iov 8:5; Iov 8:6; Iov 11:13; Iov 11:14;
 • 24 Aruncă* dar aurul în ţărână, aruncă aurul din Ofir în prundul pâraielor!
 • * 2 Cron 1:15;
 • 25 Şi atunci, Cel Atotputernic va fi aurul tău, argintul tău, bogăţia ta.
 • 26 Atunci, Cel Atotputernic va fi desfătarea ta*, şi îţi vei ridica** faţa spre Dumnezeu.
 • * Iov 27:10; Isa 58:14; ** Iov 11:15;
 • 27 Îl vei* ruga, şi te va asculta şi îţi vei putea împlini juruinţele.
 • * Ps 50:14; Ps 50:15; Isa 58:9;
 • 28 Pe ce vei pune mâna îţi va izbuti, pe cărările tale va străluci lumina.
 • 29 Vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta: Dumnezeu ajută pe cel* cu ochii plecaţi.
 • * Prov 29:23; Iac 4:6; 1 Pet 5:5;
 • 30 El va izbăvi chiar şi pe cel vinovat, care îşi va datora scăparea curăţiei mâinilor tale.”
  Iov, capitolul 22  
Versetul zilei
Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine, eu şi casa mea vom sluji Domnului.”
Iosua 24:15
Pune-l pe pagina ta