2 Cronici  


Capitolul 27
 • Iotam împăratul lui Iuda
 • 1 Iotam avea douăzeci şi cinci* de ani când a ajuns împărat şi a domnit şaisprezece ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ieruşa, fata lui Ţadoc.
 • * 2 Imp 15:32;
 • 2 El a făcut ce este bine înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său, Ozia. Numai că n-a intrat în Templul Domnului. Totuşi poporul* se strica mereu.
 • * 2 Imp 15:35;
 • 3 Iotam a zidit poarta de sus a Casei Domnului şi a făcut multe clădiri pe zidurile de pe deal.
 • 4 A zidit cetăţi în muntele lui Iuda şi cetăţui şi turnuri în dumbrăvi.
 • 5 A fost în război cu împăratul fiilor lui Amon şi i-a biruit. Fiii lui Amon i-au dat în anul acela o sută de talanţi de argint, zece mii de cori de grâu şi zece mii de orz şi i-au plătit tot atât pe anul al doilea şi al treilea.
 • 6 Iotam a ajuns puternic pentru că şi-a urmat necurmat căile înaintea Domnului Dumnezeului său.
 • 7 Celelalte fapte ale lui Iotam, toate războaiele lui şi tot ce a făcut el, sunt scrise în cartea împăraţilor lui Israel şi Iuda.
 • 8 El avea douăzeci şi cinci de ani când a ajuns împărat şi a domnit şaisprezece ani la Ierusalim.
 • 9 Iotam a adormit* cu părinţii săi şi l-au îngropat în cetatea lui David. Şi în locul lui a domnit fiul său Ahaz.
 • * 2 Imp 15:38;
  2 Cronici, capitolul 27