Hristos a înviat!

Versetul zilei
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr, umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi, dar să ştii că, pentru toate acestea, te va chema Dumnezeu la judecată.
Eclesiastul 11:9
Pune-l pe pagina ta

  Numeri  Capitolul 31
 • Biruinţa asupra madianiţilor
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Răzbună* pe copiii lui Israel împotriva madianiţilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău.”
 • * Num 25:17; Num 27:13;
 • 3 Moise a vorbit poporului şi a zis: „Înarmaţi dintre voi nişte bărbaţi pentru oştire şi să meargă împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea Domnului împotriva Madianului.
 • 4 Să trimiteţi la oaste câte o mie de oameni de seminţie, din toate seminţiile lui Israel.”
 • 5 Au luat dintre miile lui Israel câte o mie de oameni de seminţie, adică douăsprezece mii de oameni înarmaţi pentru oaste.
 • 6 Moise a trimis la oaste pe aceşti o mie de oameni de seminţie şi a trimis cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte şi trâmbiţele* răsunătoare.
 • * Num 10:9;
 • 7 Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, şi au* omorât pe toţi** bărbaţii.
 • * Deut 20:13; Jud 21:11; 1 Sam 27:9; 1 Imp 11:15; 1 Imp 11:16; ** Jud 6:1; Jud 6:2; Jud 6:33;
 • 8 Împreună cu toţi ceilalţi, au omorât şi pe împăraţii Madianului: Evi*, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, cei cinci împăraţi ai Madianului; au ucis cu sabia şi pe Balaam**, fiul lui Beor.
 • * Ios 13:21; ** Ios 13:22;
 • 9 Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiţilor cu pruncii lor şi le-au jefuit toate vitele, toate turmele şi toate bogăţiile.
 • 10 Le-au ars toate cetăţile pe care le locuiau şi toate ocoalele lor.
 • 11 Au* luat toată prada şi toate jafurile de oameni şi dobitoace,
 • * Deut 20:14;
 • 12 şi pe cei prinşi, prada şi jafurile le-au adus lui Moise, preotului Eleazar şi adunării copiilor lui Israel, care erau tăbărâţi în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.
 • 13 Moise, preotul Eleazar şi toţi mai-marii adunării le-au ieşit înainte, afară din tabără.
 • 14 Şi Moise s-a mâniat pe căpeteniile oştirii, pe căpeteniile peste o mie şi pe căpeteniile peste o sută care se întorceau de la război.
 • 15 El le-a zis: „Cum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate* femeile?
 • * Deut 20:14; 1 Sam 15:3;
 • 16 Iată*, ele sunt acelea care, după cuvântul** lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor, şi atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului.
 • * Num 25:2; ** Num 24:14; 2 Pet 2:15; Apoc 2:14; Num 25:9;
 • 17 Acum dar omorâţi* pe orice prunc de parte bărbătească şi omorâţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el,
 • * Jud 21:11;
 • 18 dar lăsaţi cu viaţă pentru voi toţi pruncii de parte femeiască şi pe toate fetele care n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat.
 • Curăţirea căpeteniilor şi ostaşilor
 • 19 Iar voi tăbărâţi* şapte zile afară din tabără; toţi aceia dintre voi care au ucis pe cineva şi toţi cei ce s-au atins** de vreun mort să se cureţe a treia şi a şaptea zi, ei şi cei prinşi de voi.
 • * Num 5:2; ** Num 19:11;
 • 20 Să curăţiţi, de asemenea, orice haină, orice lucru de piele, orice lucru de păr de capră şi orice unealtă de lemn.”
 • 21 Preotul Eleazar a zis ostaşilor care se duseseră la război: „Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise Domnul.
 • 22 Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul şi plumbul,
 • 23 orice lucru care poate suferi focul, să-l treceţi prin foc ca să se cureţe. Dar tot ce nu poate suferi focul să fie curăţit cu apa* de curăţire; să-l treceţi prin apă.
 • * Num 19:9; Num 19:17;
 • 24 * vă spălaţi hainele în ziua a şaptea şi veţi fi curaţi, apoi veţi putea intra în tabără.”
 • * Lev 11:25;
 • Împărţirea prăzii
 • 25 Domnul a zis lui Moise:
 • 26 „Fă, împreună cu preotul Eleazar şi cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni, fie dobitoace.
 • 27 Împarte prada* între luptătorii care s-au dus la oaste şi între toată adunarea.
 • * Ios 22:8; 1 Sam 30:24;
 • 28 Să iei întâi din partea ostaşilor care s-au dus la oaste o dare pentru Domnul, şi anume unul* din cinci sute, atât din oameni, cât şi din boi, măgari şi oi.
 • * Num 31:30; Num 31:47; Num 18:26;
 • 29 Să le iei din jumătatea cuvenită lor şi să le dai preotului Eleazar, ca un dar ridicat pentru Domnul.
 • 30 Şi din jumătatea care se cuvine copiilor lui Israel să* iei unul din cincizeci, atât din oameni, cât şi din boi, măgari şi oi, din orice dobitoc, şi să le dai leviţilor care** păzesc cortul Domnului.”
 • * Num 31:42-47; Num 31:13; ** Num 3:7; Num 3:8; Num 3:25; Num 3:31; Num 3:36; Num 18:3; Num 18:4; Num 18:8; Num 18:19;
 • 31 Moise şi preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul.
 • 32 Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de şase sute şaptezeci şi cinci de mii de oi,
 • 33 şaptezeci şi două de mii de boi,
 • 34 şaizeci şi unu de mii de măgari
 • 35 şi treizeci şi două de mii de suflete, adică femei care nu cunoscuseră împreunarea cu un bărbat.
 • 36 Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi,
 • 37 din care şase sute şaptezeci şi cinci au fost luaţi ca dare Domnului;
 • 38 treizeci şi şase de mii de boi, din care şaptezeci şi doi luaţi ca dare Domnului;
 • 39 treizeci de mii cinci sute de măgari, din care şaizeci şi unu luaţi ca dare Domnului,
 • 40 şi şaisprezece mii de inşi, din care treizeci şi doi luaţi ca dare Domnului.
 • 41 Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum* îi poruncise Domnul.
 • * Num 31:30;
 • 42 Jumătatea cuvenită copiilor lui Israel, pe care a despărţit-o Moise de a bărbaţilor care merseseră la oaste
 • 43 şi care era partea adunării, a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi,
 • 44 treizeci şi şase de mii de boi,
 • 45 treizeci de mii cinci sute de măgari
 • 46 şi şaisprezece mii de suflete.
 • 47 Din această jumătate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atât din oameni, cât şi din dobitoace, şi le-a dat leviţilor care păzesc cortul Domnului, după cum îi poruncise Domnul.
 • 48 Căpeteniile oştirii, căpeteniile peste o mie şi căpeteniile peste o sută s-au apropiat de Moise
 • 49 şi i-au zis: „Robii tăi au făcut socoteala ostaşilor care erau sub poruncile noastre şi nu lipseşte niciun om dintre noi.
 • 50 Noi aducem deci ca dar Domnului fiecare ce a găsit ca scule de aur, şi anume lănţişoare, brăţări, inele, cercei şi salbe, ca să se facă ispăşire* pentru sufletele noastre înaintea Domnului.”
 • * Exod 30:12; Exod 30:16;
 • 51 Moise şi preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate în aur.
 • 52 Tot aurul pe care l-au adus Domnului căpeteniile peste o mie şi căpeteniile peste o sută, ca dar ridicat, cântărea şaisprezece mii şapte sute cincizeci de sicli.
 • 53 Oamenii din oaste au păstrat, fiecare pentru sine, prada* pe care o făcuseră.
 • * Deut 20:14;
 • 54 Moise şi preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste o mie şi de la căpeteniile peste o sută şi l-au adus în cortul întâlnirii, ca aducere-aminte* pentru copiii lui Israel înaintea Domnului.
 • * Exod 30:16;
  Numeri, capitolul 31