Interfața site-ului a fost îmbunătățită și mai sus vedeți săgeți care indică unde se află acum fiecare element principal de navigare și căutare.

  Psalmii  


Capitolul 35
 • Un psalm al lui David
 • 1 Apără-mă* Tu, Doamne, de potrivnicii mei, luptă** Tu cu cei ce se luptă cu mine!
 • * Ps 43:1; Ps 119:154; Plang 3:58; ** Exod 14:25;
 • 2 Ia* pavăza şi scutul şi scoală-Te să-mi ajuţi!
 • * Isa 42:13;
 • 3 Învârte suliţa şi săgeata împotriva prigonitorilor mei! Zi sufletului meu: „Eu sunt mântuirea ta”!
 • 4 Ruşinaţi* şi înfruntaţi să fie cei ce vor să-mi ia viaţa! Să dea înapoi** şi să roşească cei ce-mi gândesc pieirea!
 • * Ps 35:26; Ps 40:14; Ps 40:15; Ps 70:2; Ps 70:3; ** Ps 129:5;
 • 5 Să fie* ca pleava luată de vânt şi să-i gonească îngerul Domnului!
 • * Iov 21:18; Ps 1:4; Ps 83:13; Isa 29:5; Osea 13:3;
 • 6 Drumul să le fie întunecos* şi alunecos şi să-i urmărească îngerul Domnului!
 • * Ps 73:18; Ier 23:12;
 • 7 Căci mi-au întins* laţul lor, fără pricină, pe o groapă, pe care au săpat-o fără temei, ca să-mi ia viaţa;
 • * Ps 9:15;
 • 8 să-i ajungă* prăpădul pe neaşteptate, să fie prinşi în laţul** pe care l-au întins, să cadă în el şi să piară!
 • * 1 Tes 5:3; ** Ps 7:15; Ps 7:16; Ps 57:6; Ps 141:9; Ps 141:10; Prov 5:22;
 • 9 Şi atunci mi se va bucura sufletul în Domnul: se* va veseli de mântuirea Lui.
 • * Ps 13:5;
 • 10 Toate* oasele mele vor zice: „Doamne, cine** poate, ca Tine, să scape pe cel nenorocit de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit şi sărac de cel ce-l jefuieşte?”
 • * Ps 51:8; ** Exod 15:11; Ps 71:19;
 • 11 Nişte martori* mincinoşi se ridică şi mă întreabă de ceea ce nu ştiu.
 • * Ps 27:12;
 • 12 Îmi întorc* rău pentru bine: mi-au lăsat sufletul pustiu.
 • * Ps 38:20; Ps 109:3-5; Ier 18:20; Ioan 10:32;
 • 13 Şi eu, când* erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post şi mă rugam** cu capul plecat la sân.
 • * Iov 30:25; Ps 69:10; Ps 69:11; ** Mat 10:13; Luca 10:6;
 • 14 Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate; cu capul plecat, ca de jalea unei mame.
 • 15 Dar când mă clatin eu, ei se bucură şi se strâng; se strâng fără ştirea mea*, ca să mă batjocorească, şi mă sfâşie** neîncetat.
 • * Iov 30:1; Iov 30:8; Iov 30:12; ** Iov 16:9;
 • 16 Scrâşnesc* din dinţi împotriva mea împreună cu cei nelegiuiţi, cu secăturile batjocoritoare.
 • * Iov 16:9; Ps 37:12; Plang 2:16;
 • 17 Doamne, până când Te vei uita* la ei? Scapă-mi sufletul din cursele lor, scapă-mi viaţa** din ghearele acestor pui de lei!
 • * Hab 1:13; ** Ps 22:20;
 • 18 Şi eu Te voi lăuda* în adunarea cea mare şi Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr.
 • * Ps 22:25; Ps 22:31; Ps 40:9; Ps 40:10; Ps 111:1;
 • 19 * nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmaşi, nici să** nu-şi facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc fără temei!
 • * Ps 13:4; Ps 25:2; Ps 38:16; ** Ps 69:4; Ps 109:3; Ps 119:161; Plang 3:52; Ioan 15:25; Iov 15:12; Prov 6:13; Prov 10:10;
 • 20 Căci ei nu vorbesc de pace, ci urzesc înşelătorii împotriva oamenilor liniştiţi din ţară.
 • 21 Îşi deschid* gura larg împotriva mea şi zic: „Ha**! Ha! Ochii noştri îşi văd acum dorinţa împlinită!”
 • * Ps 22:13; ** Ps 40:15; Ps 54:7; Ps 70:3;
 • 22 Doamne, Tu vezi*: nu** tăcea! Nu Te depărta de mine, Doamne!
 • * Exod 3:7; Fapte 7:34; ** Ps 28:1; Ps 83:1; Ps 10:1; Ps 22:11; Ps 22:19; Ps 38:21; Ps 71:12;
 • 23 Trezeşte-Te şi scoală-Te* să-mi faci dreptate! Dumnezeule şi Doamne, apără-mi pricina!
 • * Ps 44:23; Ps 80:2;
 • 24 Judecă-mă* după** dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine!
 • * Ps 26:1; ** 2 Tes 1:6; Ps 35:19;
 • 25 * nu zică în inima lor: „Aha! iată ce doream!” Să nu zică: „L-am înghiţit**!”
 • * Ps 27:12; Ps 70:3; Ps 140:8; ** Plang 2:16;
 • 26 Ci să fie ruşinaţi* şi înfruntaţi toţi cei ce se bucură de nenorocirea mea! Să se îmbrace** cu ruşine şi ocară cei ce se ridică împotriva mea!
 • * Ps 35:4; Ps 40:14; ** Ps 109:29; Ps 132:18; Ps 38:16;
 • 27 * se bucure şi să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăţia mea şi să zică** neîncetat: „Mărit să fie Domnul, care vrea pacea robului Său!”
 • * Rom 12:15; 1 Cor 12:26; ** Ps 70:4; Ps 149:4;
 • 28 Şi atunci limba* mea va lăuda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda Ta.
 • * Ps 50:15; Ps 51:14; Ps 71:24;
  Psalmii, capitolul 35  
Versetul zilei
Aşadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poţi dezvinovăţi, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândeşti singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleaşi lucruri.
Romani 2:1
Pune-l pe pagina ta