Iosua  


Capitolul 17
 • Ţinutul căzut jumătăţii lui Manase
 • 1 O parte a căzut prin sorţi seminţiei lui Manase, căci el era* întâiul născut al lui Iosif. Machir**, întâiul născut al lui Manase şi tatăl lui Galaad, avusese Galaadul şi Basanul, pentru că era un bărbat de război.
 • * Gen 41:51; Gen 46:20; Gen 48:18; ** Gen 50:23; Num 26:29; Num 32:39; Num 32:40; 1 Cron 7:14; Deut 3:15;
 • 2 Au dat prin sorţi o parte celorlalţi* fii ai lui Manase, după familiile lor: fiilor lui Abiezer**, fiilor lui Helec, fiilor lui Asriel, fiilor lui Sihem, fiilor lui Hefer††, fiilor lui Şemida; aceştia sunt copiii de parte bărbătească ai lui Manase, fiul lui Iosif, după familiile lor.
 • * Num 26:29-32; ** 1 Cron 7:18; Num 26:31; †† Num 26:32;
 • 3 Ţelofhad*, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, n-a avut fii, dar a avut fiice, ale căror nume sunt acestea: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.
 • * Num 26:33; Num 27:1; Num 36:2;
 • 4 Ele s-au înfăţişat înaintea preotului Eleazar*, înaintea lui Iosua, fiul lui Nun, şi înaintea mai-marilor şi au zis: „Domnul** a poruncit lui Moise să ne dea o moştenire între fraţii noştri.” Şi li s-a dat, după porunca Domnului, o moştenire între fraţii tatălui lor.
 • * Ios 14:1; ** Num 27:6; Num 27:7;
 • 5 Au căzut zece părţi lui Manase, afară de ţara Galaadului şi a Basanului, care este de cealaltă parte a Iordanului.
 • 6 Căci fetele lui Manase au avut o moştenire între fiii lui şi ţara Galaadului a fost pentru ceilalţi fii ai lui Manase.
 • 7 Hotarul lui Manase se întindea de la Aşer până la Micmetat*, care este la răsărit de Sihem, şi ducea la dreapta până la locuitorii din En-Tapuah.
 • * Ios 16:6;
 • 8 Ţara Tapuahului era a fiilor lui Manase, dar Tapuahul* de pe hotarul lui Manase era al fiilor lui Efraim.
 • * Ios 16:8;
 • 9 Hotarul se cobora până* la pârâul Cana, la miazăzi de pârâu. Cetăţile** acestea ale lui Efraim erau în mijlocul cetăţilor lui Manase. Hotarul lui Manase era pe partea de miazănoapte a pârâului şi ieşea la mare.
 • * Ios 16:8; ** Ios 16:9;
 • 10 Ţinutul de la miazăzi era al lui Efraim, cel de la miazănoapte al lui Manase şi marea le slujea ca hotar; la miazănoapte se întâlneau cu Aşer şi la răsărit cu Isahar.
 • 11 Manase* stăpânea în Isahar şi în Aşer: Bet-Şean** cu satele lui, Ibleam cu satele lui, locuitorii Dorului cu satele lui, locuitorii din En-Dor cu satele lui, locuitorii din Taanac cu satele lui şi locuitorii din Meghido cu satele lui, cele trei înălţimi.
 • * 1 Cron 7:29; ** 1 Sam 31:10; 1 Imp 4:12;
 • 12 Fiii* lui Manase n-au putut să izgonească pe locuitorii din aceste cetăţi, şi canaaniţii au izbutit astfel să rămână în ţara aceasta.
 • * Jud 1:27; Jud 1:28;
 • 13 Când copiii lui Israel au fost destul de tari, au supus pe canaaniţi la un* bir, dar nu i-au izgonit.
 • * Ios 16:10;
 • 14 Fiii* lui Iosif au vorbit lui Iosua şi i-au zis: „Pentru ce ne-ai dat de moştenire numai** un sorţ şi numai o parte, când noi suntem un popor mare la număr şi Domnul ne-a binecuvântat până acum?”
 • * Ios 16:4; ** Gen 48:22; Gen 48:19; Num 26:34; Num 26:37;
 • 15 Iosua le-a zis: „Dacă sunteţi un popor mare la număr, suiţi-vă în pădure şi tăiaţi-o, ca să vă faceţi loc în ţara fereziţilor şi a refaimiţilor, fiindcă muntele lui Efraim este prea strâmt pentru voi.”
 • 16 Fiii lui Iosif au zis: „Muntele nu ne va ajunge, şi toţi canaaniţii care locuiesc în vale, cei ce sunt la Bet-Şean şi în satele lui şi cei ce sunt în valea lui Izreel* au care** de fier.”
 • * Ios 19:18; 1 Imp 4:12; ** Jud 1:19; Jud 4:3;
 • 17 Iosua a zis casei lui Iosif, lui Efraim şi lui Manase: „Voi sunteţi un popor mare la număr şi puterea voastră este mare, nu veţi avea un singur sorţ.
 • 18 Ci veţi avea muntele, căci veţi tăia pădurea şi ieşirile ei vor fi ale voastre, şi veţi izgoni pe canaaniţi, cu toate* carele lor de fier şi cu toată tăria lor.”
 • * Deut 20:1;
  Iosua, capitolul 17