2 Imparati  


Capitolul 11
 • Uneltirea Ataliei
 • 1 Atalia*, mama** lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat şi a omorât pe toţi cei de neam împărătesc.
 • * 2 Cron 22:10; ** 2 Imp 8:26;
 • 2 Dar Ioşeba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, şi l-a ridicat din mijlocul fiilor împăratului când i-a omorât: l-a pus împreună cu doica lui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei şi n-a fost omorât.
 • 3 A stat şase ani ascuns cu Ioşeba în Casa Domnului. Şi în ţară domnea Atalia.
 • Ioas este uns împărat
 • 4 În anul* al şaptelea, Iehoiada a trimis şi a luat pe sutaşii cheretiţilor şi alergătorilor şi i-a adus la el, în Casa Domnului. A făcut legământ cu ei, i-a pus să jure în Casa Domnului şi le-a arătat pe fiul împăratului.
 • * 2 Cron 23:1;
 • 5 Apoi le-a poruncit astfel: „Iată ce aveţi să faceţi. O treime din voi, care intră de slujbă în ziua Sabatului*, să facă de strajă la casa împăratului,
 • * 1 Cron 9:25;
 • 6 o treime la poarta Sur şi o treime la poarta dinapoia alergătorilor; să păziţi bine casa, aşa încât să nu lăsaţi pe nimeni să intre.
 • 7 Celelalte două cete ale voastre, toţi cei ce ies din slujbă în ziua Sabatului, vor păzi Casa Domnului de lângă împărat;
 • 8 să înconjuraţi pe împărat din toate părţile, fiecare cu armele în mână, şi să omorâţi pe oricine va intra în şirurile voastre; să fiţi lângă împărat când va ieşi şi când va intra.”
 • 9 Sutaşii* au îndeplinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Iehoiada. Şi-a luat fiecare oamenii, pe cei ce intrau în slujbă şi pe cei ce ieşeau din slujbă în ziua Sabatului, şi s-au dus la preotul Iehoiada.
 • * 2 Cron 23:8;
 • 10 Preotul a dat sutaşilor suliţele şi scuturile care veneau de la împăratul David şi care se aflau în Casa Domnului.
 • 11 Alergătorii, fiecare cu armele în mână, au înconjurat pe împărat, aşezându-se de la latura dreaptă până la latura stângă a casei, lângă altar şi lângă casă.
 • 12 Preotul a adus înainte pe fiul împăratului şi i-a pus cununa împărătească şi mărturia. L-au pus împărat, l-au uns şi, bătând din palme, au zis: „Trăiască* împăratul!”
 • * 1 Sam 10:24;
 • 13 Atalia a auzit* vuietul alergătorilor şi al poporului şi a venit la popor în Casa Domnului.
 • * 2 Cron 23:12;
 • 14 S-a uitat. Şi iată că împăratul stătea pe scaunul împărătesc*, după datină. Căpeteniile şi trâmbiţele erau lângă împărat: tot poporul ţării se bucura şi suna din trâmbiţe. Atalia şi-a sfâşiat hainele şi a strigat: „Vânzare! Vânzare!”
 • * 2 Imp 23:3; 2 Cron 34:31;
 • 15 Atunci, preotul Iehoiada a dat următoarea poruncă sutaşilor care erau în fruntea oştirii: „Scoateţi-o afară din şiruri şi ucideţi cu sabia pe oricine va merge după ea.” Căci preotul zisese: „Să nu fie omorâtă în Casa Domnului!”
 • 16 I-au făcut loc şi s-a dus la casa împăratului pe drumul pe care intrau caii: acolo a fost omorâtă.
 • 17 Iehoiada* a făcut un legământ între Domnul, împărat şi popor, prin care ei aveau să fie poporul Domnului; a încheiat şi un legământ între împărat** şi popor.
 • * 2 Cron 23:16; ** 2 Sam 5:3;
 • 18 Tot poporul ţării a intrat în templul lui Baal* şi l-a dărâmat, i-a sfărâmat** cu desăvârşire altarele şi icoanele şi a ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Preotul Iehoiada a pus străjeri în Casa Domnului.
 • * 2 Imp 10:26; ** Deut 12:3; 2 Cron 23:17; 2 Cron 23:18;
 • 19 A luat pe sutaşi, pe cheretiţi şi pe alergători şi pe tot poporul ţării, au coborât pe împărat din Casa Domnului şi au intrat în casa împăratului, pe drumul care duce la poarta alergătorilor. Şi Ioas a şezut pe scaunul de domnie al împăraţilor.
 • 20 Tot poporul ţării se bucura şi cetatea era liniştită. Pe Atalia o omorâseră cu sabia în casa împăratului.
 • Domnia lui Ioas
 • 21 Ioas avea şapte* ani când a ajuns împărat.
 • * 2 Cron 24:1;
  2 Imparati, capitolul 11