Iosua  


Capitolul 20
 • Cele şase cetăţi de scăpare
 • 1 Domnul a vorbit lui Iosua şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Hotărâţi-vă*, cum v-am poruncit prin Moise, cetăţi de scăpare,
 • * Exod 21:13; Num 35:6; Num 35:11; Num 35:14; Deut 19:2; Deut 19:9;
 • 3 unde să poată fugi ucigaşul care va omorî pe cineva fără voie, fără să aibă vreun gând să-l omoare; ele să vă fie un loc de scăpare împotriva răzbunătorului sângelui.
 • 4 Ucigaşul să fugă într-una din aceste cetăţi, să se oprească la intrarea porţii cetăţii* şi să spună întâmplarea lui bătrânilor cetăţii aceleia; ei să-l primească la ei în cetate şi să-i dea o locuinţă, ca să locuiască împreună cu ei.
 • * Rut 4:1; Rut 4:2;
 • 5 Dacă* răzbunătorul sângelui îl va urmări, ei să nu dea pe ucigaş în mâinile lui, căci fără să vrea a omorât pe aproapele lui şi fără să-i fi fost vrăjmaş mai înainte.
 • * Num 35:12;
 • 6 El să rămână în cetatea aceasta până* se va înfăţişa înaintea adunării ca să fie judecat, până la moartea marelui preot care va fi atunci în slujbă. Atunci, ucigaşul să se întoarcă şi să intre iarăşi în cetatea şi în casa lui, în cetatea de unde fugise.’”
 • * Num 35:12; Num 35:25;
 • 7 Ei au pus deoparte Chedeşul* în Galileea, în muntele lui Neftali, Sihemul** în muntele lui Efraim şi Chiriat-Arba, sau Hebronul, în muntele†† lui Iuda.
 • * Ios 21:32; 1 Cron 6:76; ** Ios 21:21; 2 Cron 10:1; Ios 14:15; Ios 21:11; Ios 21:13; †† Luca 1:39;
 • 8 Şi de cealaltă parte a Iordanului, la răsăritul Ierihonului, a ales Beţerul*, în pustie, în câmpie, în seminţia lui Ruben, Ramotul** în Galaad, în seminţia lui Gad, şi Golanul în Basan, în seminţia lui Manase.
 • * Deut 4:43; Ios 21:36; 1 Cron 6:78; ** Ios 21:38; 1 Imp 22:33; Ios 21:27;
 • 9 Acestea* au fost cetăţile hotărâte pentru toţi copiii lui Israel şi pentru străinul care locuieşte în mijlocul lor, pentru ca cel ce va ucide pe cineva fără voie să poată fugi în ele şi să nu moară ucis de mâna răzbunătorului sângelui înainte** de a se înfăţişa înaintea adunării.
 • * Num 35:15; ** Ios 20:6;
  Iosua, capitolul 20