Ieremia  


Capitolul 26
 • Prorocie despre dărâmarea Ierusalimului şi a Templului
 • 1 La începutul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, a fost rostit următorul cuvânt din partea Domnului:
 • 2 „Aşa vorbeşte Domnul: ‘Stai în curtea* Casei Domnului şi spune acelora care vin din toate cetăţile lui Iuda să se închine în Casa Domnului, toate cuvintele** pe care-ţi poruncesc să li le spui; nu lăsa niciun cuvânt din ele.
 • * Ier 19:14; ** Ezec 3:10; Mat 28:20; Fapte 20:27;
 • 3 Poate* că vor asculta şi se va întoarce fiecare de la calea lui cea rea; atunci Mă voi căi** de răul pe care mă gândisem să li-l fac din pricina răutăţii faptelor lor.’
 • * Ier 36:3; ** Ier 18:8; Iona 3:8; Iona 3:9;
 • 4 Să le spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Dacă nu* Mă ascultaţi când vă poruncesc să urmaţi Legea Mea, pe care v-am pus-o înainte;
 • * Lev 26:14; Deut 28:15;
 • 5 dacă nu ascultaţi cuvintele robilor Mei proroci pe care vi-i trimit, pe care vi i-am trimis* dis-de-dimineaţă şi pe care nu i-aţi ascultat,
 • * Ier 7:13; Ier 7:25; Ier 11:7; Ier 25:3; Ier 25:4;
 • 6 atunci voi face Casei acesteia ca lui Silo* şi voi face din cetatea aceasta o pricină de blestem** pentru toate neamurile pământului.»’”
 • * 1 Sam 4:10; 1 Sam 4:11; Ps 78:60; Ier 7:12; Ier 7:14; ** Isa 65:15; Ier 24:9;
 • 7 Preoţii, prorocii şi tot poporul au auzit pe Ieremia rostind aceste cuvinte în Casa Domnului.
 • 8 Şi, când a isprăvit de spus Ieremia tot ce-i poruncise Domnul să spună întregului popor, preoţii, prorocii şi tot poporul au pus mâna pe el şi au zis: „Trebuie să mori negreşit!
 • 9 Pentru ce proroceşti în Numele Domnului şi zici: ‘Casa aceasta va ajunge ca Silo şi cetatea aceasta va fi pustiită şi lipsită de locuitori’?” Tot poporul s-a îngrămădit în jurul lui Ieremia în Casa Domnului.
 • 10 Când au auzit căpeteniile lui Iuda aceste lucruri, s-au suit din casa împăratului la Casa Domnului şi au şezut la intrarea porţii celei noi a Casei Domnului.
 • 11 Atunci, preoţii şi prorocii au vorbit căpeteniilor şi întregului popor: „Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci* a prorocit împotriva cetăţii acesteia, cum aţi auzit voi înşivă cu urechile voastre!”
 • * Ier 38:4;
 • 12 Ieremia a zis tuturor căpeteniilor şi întregului popor: „Domnul m-a trimis să prorocesc împotriva Casei acesteia şi împotriva cetăţii acesteia toate lucrurile pe care le-aţi auzit voi.
 • 13 Acum îndreptaţi-vă* căile şi faptele, ascultaţi glasul Domnului Dumnezeului vostru şi Domnul Se va căi** de răul pe care l-a rostit împotriva voastră!
 • * Ier 7:3; ** Ier 26:3; Ier 26:19;
 • 14 Cât despre mine, iată-mă* în mâinile voastre; faceţi-mi ce vi se va părea că este bine şi drept!
 • * Ier 38:5;
 • 15 Numai să ştiţi că, dacă mă veţi omorî, vă veţi face vinovaţi de sânge nevinovat, voi, cetatea aceasta şi locuitorii ei; căci Domnul m-a trimis în adevăr la voi să rostesc în auzul vostru toate aceste cuvinte!”
 • 16 Căpeteniile şi tot poporul au zis preoţilor şi prorocilor: „Omul acesta nu este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci ne-a vorbit în Numele Domnului Dumnezeului nostru!”
 • 17 Şi unii din bătrânii ţării s-au sculat* şi au zis întregii adunări a poporului:
 • * Fapte 5:34;
 • 18 „Mica* din Moreşet prorocea pe vremea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, şi spunea întregului popor al lui Iuda: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Sionul** va fi arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman de pietre şi muntele Casei Domnului, o înălţime acoperită cu păduri.»’
 • * Mica 1:1; ** Mica 3:12;
 • 19 L-au omorât însă oare Ezechia, împăratul lui Iuda, şi tot Iuda? Nu s-a temut* Ezechia de Domnul? Nu s-a rugat el Domnului? Şi atunci, Domnul S-a căit** de răul pe care-l rostise împotriva lor. Şi noi să ne împovărăm sufletul cu o nelegiuire aşa de mare?”
 • * 2 Cron 32:26; ** Exod 32:14; 2 Sam 24:16; Fapte 5:39;
 • 20 (A mai fost însă un om care prorocea în Numele Domnului: Urie, fiul lui Şemaia, din Chiriat-Iearim. El a prorocit împotriva cetăţii acesteia şi împotriva ţării acesteia tocmai aceleaşi lucruri ca Ieremia.
 • 21 Împăratul Ioiachim, toţi vitejii lui şi toate căpeteniile lui au auzit cuvintele lui, şi împăratul a căutat să-l omoare. Dar Urie, care a fost înştiinţat de lucrul acesta, s-a temut, a fugit şi s-a dus în Egipt.
 • 22 Împăratul Ioiachim a trimis nişte oameni în Egipt, şi anume pe Elnatan, fiul lui Acbor, şi pe alţii împreună cu el în Egipt.
 • 23 Aceştia au scos din Egipt pe Urie şi l-au adus la împăratul Ioiachim, care l-a omorât cu sabia şi i-a aruncat trupul mort în mormintele copiilor poporului.)
 • 24 Totuşi mâna* lui Ahicam, fiul lui Şafan, a fost cu Ieremia, şi el n-a lăsat să fie dat pe mâna poporului ca să fie omorât.
 • * 2 Imp 22:12; 2 Imp 22:14; Ier 39:14;
  Ieremia, capitolul 26