Luca  


Capitolul 17
 • Prilejurile de păcătuire
 • 1 Isus a zis ucenicilor Săi: „Este* cu neputinţă să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vin!
 • * Mat 18:6; Mat 18:7; Marc 9:42; 1 Cor 11:19;
 • 2 Ar fi mai de folos pentru el să i se lege o piatră de moară de gât şi să fie aruncat în mare, decât să facă pe unul din aceşti micuţi să păcătuiască.
 • 3 Luaţi seama la voi înşivă! Dacă* fratele tău păcătuieşte împotriva ta, mustră-l** ! Şi dacă-i pare rău, iartă-l!
 • * Mat 18:15; Mat 18:21; ** Lev 19:17; Prov 17:10; Iac 5:19;
 • 4 Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi şi de şapte ori pe zi se întoarce la tine şi zice: ‘Îmi pare rău!’ să-l ierţi.”
 • 5 Apostolii au zis Domnului: „Măreşte-ne credinţa!”
 • 6 Şi* Domnul a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice dudului acestuia: ‘Dezrădăcinează-te şi sădeşte-te în mare’, şi v-ar asculta.
 • * Mat 17:20; Mat 21:21; Marc 9:23; Marc 11:23;
 • „Robi netrebnici”
 • 7 Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paşte oile, îi va zice când vine de la câmp: ‘Vino îndată şi şezi la masă’?
 • 8 Nu-i va zice mai degrabă: ‘Găteşte-mi* să mănânc, încinge-te şi slujeşte-mi până voi mânca şi voi bea eu; după aceea, vei mânca şi vei bea şi tu’?
 • * Luca 12:37;
 • 9 Va rămâne el îndatorat faţă de robul acela, pentru că robul a făcut ce-i fusese poruncit? Nu cred.
 • 10 Tot aşa şi voi, după ce veţi face tot ce vi s-a poruncit, să ziceţi: ‘Suntem nişte robi* netrebnici; am făcut ce eram datori să facem.’”
 • * Iov 22:3; Iov 35:7; Ps 16:2; Mat 25:30; Rom 3:12; Rom 11:35; 1 Cor 9:16; 1 Cor 9:17; Filim 1:11;
 • Cei zece leproşi
 • 11 Isus mergea* spre Ierusalim şi a trecut printre Samaria şi Galileea.
 • * Luca 9:51; Luca 9:52; Ioan 4:4;
 • 12 Pe când intra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. Ei* au stat departe,
 • * Lev 13:46;
 • 13 şi-au ridicat glasul şi au zis: „Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”
 • 14 Când i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă* şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţiţi.
 • * Lev 13:2; Lev 14:2; Mat 8:4; Luca 5:14;
 • 15 Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare.
 • 16 S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui Isus şi I-a mulţumit. Era samaritean.
 • 17 Isus a luat cuvântul şi a zis: „Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă unde sunt?
 • 18 Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?”
 • 19 Apoi* i-a zis: „Scoală-te şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.”
 • * Mat 9:22; Marc 5:34; Marc 10:52; Luca 7:50; Luca 8:48; Luca 18:42;
 • Venirea Împărăţiei lui Dumnezeu
 • 20 Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: „Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile.
 • 21 Nu* se va zice: ‘Uite-o aici’ sau ‘Uite-o acolo!’ Căci iată că Împărăţia** lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.”
 • * Luca 17:23; ** Rom 14:17;
 • Venirea Fiului omului
 • 22 Şi a zis ucenicilor: „Vor* veni zile când veţi dori să vedeţi una din zilele Fiului omului, şi n-o veţi vedea.
 • * Mat 9:15; Ioan 17:12;
 • 23 Vi* se va zice: ‘Iată-L aici, iată-L acolo!’ Să nu vă duceţi, nici să nu-i urmaţi.
 • * Mat 24:23; Marc 13:21; Luca 21:8;
 • 24 Căci* , cum iese fulgerul şi luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, aşa va fi şi Fiul omului în ziua Sa.
 • * Mat 24:27;
 • 25 Dar* , mai întâi, trebuie să sufere multe şi să fie lepădat de neamul acesta.
 • * Marc 8:31; Marc 9:31; Marc 10:33; Luca 9:22;
 • 26 Ce* s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului:
 • * Mat 24:37;
 • 27 mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi.
 • 28 Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau,
 • 29 dar* , în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi.
 • * Gen 19:16; Gen 19:24;
 • 30 Tot aşa va fi şi în ziua când Se* va arăta Fiul omului.
 • * 2 Tes 1:7;
 • 31 În ziua aceea, cine* va fi pe acoperişul casei şi îşi va avea vasele în casă să nu se coboare să le ia şi cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă.
 • * Mat 24:17; Marc 13:15;
 • 32 Aduceţi-vă* aminte de nevasta lui Lot.
 • * Gen 19:26;
 • 33 Oricine* va căuta să-şi scape viaţa o va pierde şi oricine o va pierde o va găsi.
 • * Mat 10:39; Mat 16:25; Marc 8:35; Luca 9:24; Ioan 12:25;
 • 34 Vă spun* că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;
 • * Mat 24:40; Mat 24:41; 1 Tes 4:17;
 • 35 două femei vor măcina împreună: una va fi luată şi alta va fi lăsată.
 • 36 Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.”
 • 37 Ucenicii L-au întrebat: „Unde, Doamne?” Iar El a răspuns: „Unde* va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii.”
 • * Iov 39:30; Mat 24:28;
  Luca, capitolul 17