1 Corinteni  


Capitolul 14
 • Darul limbilor şi al prorociei
 • 1 Urmăriţi* dragostea. Umblaţi şi după darurile duhovniceşti, dar** mai ales să prorociţi.
 • * 1 Cor 12:31; ** Num 11:25; Num 11:29;
 • 2 În adevăr, cine vorbeşte* în altă limbă nu vorbeşte oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-l înţelege şi, cu duhul, el spune taine.
 • * Fapte 2:4; Fapte 10:46;
 • 3 Cine proroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor spre zidire, sfătuire şi mângâiere.
 • 4 Cine vorbeşte în altă limbă se zideşte pe sine însuşi, dar cine proroceşte zideşte sufleteşte Biserica.
 • 5 Aş dori ca toţi să vorbiţi în alte limbi, dar mai ales să prorociţi. Cine proroceşte este mai mare decât cine vorbeşte în alte limbi, afară numai dacă tălmăceşte aceste limbi, pentru ca să capete Biserica zidire sufletească.
 • 6 În adevăr, fraţilor, de ce folos v-aş fi eu dacă aş veni la voi vorbind în alte limbi şi dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire*, nici cunoştinţă, nici prorocie, nici învăţătură?
 • * 1 Cor 14:26;
 • 7 Chiar şi lucrurile neînsufleţite, care dau un sunet, fie un fluier sau o alăută: dacă nu dau sunete desluşite, cine va cunoaşte ce se cântă cu fluierul sau cu alăuta?
 • 8 Şi dacă trâmbiţa dă un sunet încurcat, cine se va pregăti de luptă?
 • 9 Tot aşa şi voi, dacă nu rostiţi cu limba o vorbă înţeleasă, cum se va pricepe ce spuneţi? Atunci parcă aţi vorbi în vânt.
 • 10 Sunt multe feluri de limbi în lume, totuşi niciuna din ele nu este fără sunete înţelese.
 • 11 Dar, dacă nu cunosc înţelesul sunetului, voi fi un străin pentru cel ce vorbeşte, şi cel ce vorbeşte va fi un străin pentru mine.
 • 12 Tot aşa şi voi, fiindcă râvniţi după daruri duhovniceşti, să căutaţi să le aveţi din belşug, în vederea zidirii sufleteşti a Bisericii.
 • 13 De aceea, cine vorbeşte în altă limbă să se roage să aibă şi darul s-o tălmăcească.
 • 14 Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod.
 • 15 Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu duhul, dar mă voi ruga şi cu mintea; voi* cânta cu duhul, dar voi cânta şi cu** mintea.
 • * Efes 5:19; Col 3:16; ** Ps 47:7;
 • 16 Altminteri, dacă aduci mulţumiri cu duhul, cum va răspunde „Amin” la* mulţumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, când el nu ştie ce spui?
 • * 1 Cor 11:24;
 • 17 Negreşit, tu mulţumeşti lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufleteşte.
 • 18 Mulţumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toţi.
 • 19 Dar în Biserică, voiesc mai bine să spun cinci cuvinte înţelese, ca să învăţ şi pe alţii, decât să spun zece mii de cuvinte în altă limbă.
 • 20 Fraţilor*, nu fiţi copii la minte, ci, la răutate, fiţi** prunci, iar la minte, fiţi oameni mari.
 • * Ps 131:2; Mat 11:25; Mat 18:3; Mat 19:14; Rom 6:19; 1 Cor 3:1; Efes 4:14; Evr 5:12; Evr 5:13; ** Mat 18:3; 1 Pet 2:2;
 • 21 În* Lege este scris**: „Voi vorbi norodului acestuia prin altă limbă şi prin buze străine, şi nici aşa nu Mă vor asculta, zice Domnul.”
 • * Ioan 10:34; ** Isa 28:11; Isa 28:12;
 • 22 Prin urmare, limbile sunt un semn nu pentru cei credincioşi, ci pentru cei necredincioşi. Prorocia, dimpotrivă, este un semn nu pentru cei necredincioşi, ci pentru cei credincioşi.
 • 23 Deci, dacă s-ar aduna toată Biserica la un loc şi toţi ar vorbi în alte limbi şi ar intra şi dintre cei fără daruri sau necredincioşi, n-ar* zice ei că sunteţi nebuni?
 • * Fapte 2:13;
 • 24 Dar dacă toţi prorocesc şi intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredinţat de toţi, este judecat de toţi.
 • 25 Tainele inimii lui sunt descoperite, aşa că va cădea cu faţa la pământ, se va închina lui Dumnezeu şi va mărturisi că*, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru.
 • * Isa 45:14; Zah 8:23;
 • 26 Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţătură*, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate** să se facă spre zidirea sufletească.
 • * 1 Cor 14:6; 1 Cor 12:8-10; ** 1 Cor 12:7; 2 Cor 12:19; Efes 4:12;
 • 27 Dacă sunt unii care vorbesc în altă limbă, să vorbească numai câte doi sau cel mult trei, fiecare la rând, şi unul să tălmăcească.
 • 28 Dacă nu este cine să tălmăcească, să tacă în Biserică şi să-şi vorbească numai lui însuşi şi lui Dumnezeu.
 • 29 Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei, şi* ceilalţi să judece.
 • * 1 Cor 12:10;
 • 30 Şi dacă este făcută o descoperire unuia care şade jos, cel* dintâi să tacă.
 • * 1 Tes 5:19; 1 Tes 5:20;
 • 31 Fiindcă puteţi să prorociţi toţi, dar unul după altul, pentru ca toţi să capete învăţătură şi toţi să fie îmbărbătaţi.
 • 32 Duhurile* prorocilor sunt supuse prorocilor,
 • * 1 Ioan 4:1;
 • 33 căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca* în toate Bisericile sfinţilor.
 • * 1 Cor 11:16;
 • 34 Femeile* să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvântul în ele, ci să** fie supuse, cum zice şi Legea.
 • * 1 Tim 2:11; 1 Tim 2:12; ** 1 Cor 11:3; Efes 5:22; Col 3:18; Tit 2:5; 1 Pet 3:1; Gen 3:16;
 • 35 Dacă voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să întrebe pe bărbaţii lor acasă, căci este ruşine pentru o femeie să vorbească în Biserică.
 • 36 Ce? De la voi a pornit Cuvântul lui Dumnezeu? Sau numai până la voi a ajuns el?
 • 37 Dacă* crede cineva că este proroc sau insuflat de Dumnezeu, să înţeleagă că ce vă scriu eu este o poruncă a Domnului.
 • * 2 Cor 10:7; 1 Ioan 4:6;
 • 38 Şi dacă cineva nu înţelege, să nu înţeleagă!
 • 39 Astfel, deci, fraţilor, râvniţi* după prorocire, fără să împiedicaţi vorbirea în alte limbi.
 • * 1 Cor 12:31; 1 Tes 5:20;
 • 40 Dar toate* să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială.
 • * 1 Cor 14:33;
  1 Corinteni, capitolul 14