1 Corinteni  


Capitolul 16
 • Strângerea de ajutoare
 • 1 Cât priveşte strângerea* de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei.
 • * Fapte 11:29; Fapte 24:17; Rom 15:26; 2 Cor 8:4; 2 Cor 9:1; 2 Cor 9:12; Gal 2:10;
 • 2 În* ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte, acasă, ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.
 • * Fapte 20:7; Apoc 1:10;
 • 3 Şi când voi veni, voi trimite cu epistole pe* cei ce îi veţi socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim.
 • * 2 Cor 8:19;
 • 4 Dacă* va face să mă duc şi eu, vor merge cu mine.
 • * 2 Cor 8:4; 2 Cor 8:19;
 • 5 La voi am să vin după ce* voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece.
 • * Fapte 19:21; 2 Cor 1:16;
 • 6 Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoţiţi* acolo unde voi avea să mă duc.
 • * Fapte 15:3; Fapte 17:15; Fapte 21:5; Rom 15:24; 2 Cor 1:16;
 • 7 De data aceasta nu vreau să vă văd în treacăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câtăva vreme, dacă* va îngădui Domnul.
 • * Fapte 18:21; 1 Cor 4:19; Iac 4:15;
 • 8 Voi mai rămâne totuşi în Efes până la Cincizecime,
 • 9 căci mi* s-a deschis aici o uşă mare şi largă şi sunt** mulţi potrivnici.
 • * Fapte 14:27; 2 Cor 2:12; Col 4:3; Apoc 3:8; ** Fapte 19:9;
 • 10 Dacă* soseşte Timotei, aveţi grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca şi mine la lucrul** Domnului.
 • * Fapte 19:22; 1 Cor 4:17; ** Rom 16:21; Fil 2:20; Fil 2:22; 1 Tes 3:2;
 • 11 Nimeni* dar să nu-l dispreţuiască. Să-l petreceţi în** pace, ca să vină la mine, pentru că îl aştept cu fraţii.
 • * 1 Tim 4:12; ** Fapte 15:33;
 • 12 Cât pentru fratele Apolo*, l-am rugat mult să vină la voi cu fraţii, dar n-a voit nicidecum să vină acum; va veni însă când va avea înlesnire.
 • * 1 Cor 1:12; 1 Cor 3:5;
 • Îndemnuri
 • 13 Vegheaţi*, fiţi tari în credinţă, fiţi** oameni, întăriţi-vă!
 • * Mat 24:42; Mat 25:13; 1 Tes 5:6; 1 Pet 5:8; ** 1 Cor 15:1; Fil 1:27; Fil 4:1; 1 Tes 3:8; 2 Tes 2:15; Efes 6:10; Col 1:11;
 • 14 Tot ce* faceţi să fie făcut cu dragoste!
 • * 1 Cor 14:1; 1 Pet 4:8;
 • 15 Încă un îndemn, fraţilor. Cunoaşteţi casa* lui Stefana; ştiţi că ea este cel dintâi rod** al Ahaiei şi că s-a pus cu totul în slujba sfinţilor.
 • * 1 Cor 1:16; ** Rom 16:5; 2 Cor 8:4; 2 Cor 9:1; Evr 6:10;
 • 16 Fiţi şi voi supuşi* unor astfel de oameni şi fiecăruia care ajută la lucru şi se** osteneşte.
 • * Evr 13:17; ** Evr 6:10;
 • 17 Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat şi lui Ahaic; ei* au împlinit ce lipsea din partea voastră,
 • * 2 Cor 11:9; Fil 2:30; Filim 1:13;
 • 18 căci* mi-au răcorit duhul meu şi al vostru. Să** ştiţi dar să preţuiţi pe astfel de oameni.
 • * Col 4:8; ** Fil 2:29; 1 Tes 5:12;
 • Urări de sănătate
 • 19 Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila şi Priscila, împreună* cu Biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul.
 • * Rom 16:5; Rom 16:15; Filim 1:2;
 • 20 Toţi fraţii vă trimit sănătate. Spuneţi-vă sănătate* unii altora cu o sărutare sfântă.
 • * Rom 16:16;
 • 21 Urările* de sănătate sunt scrise cu însăşi mâna mea: Pavel.
 • * Col 4:18; 2 Tes 3:17;
 • 22 Dacă nu* iubeşte cineva pe Domnul nostru Isus Hristos, să** fie anatema! „Maranata!” (Domnul nostru vine!)
 • * Efes 6:24; ** Gal 1:8; Gal 1:9; Iuda 1:14; Iuda 1:15;
 • 23 Harul* Domnului Isus Hristos să fie cu voi.
 • * Rom 16:20;
 • 24 Dragostea mea este cu voi cu toţi în Hristos Isus. Amin.
  1 Corinteni, capitolul 16