1 Corinteni  


Capitolul 7
 • Despre căsătorie
 • 1 Cu privire la lucrurile despre care mi-aţi scris, eu cred că este bine* ca omul să nu se atingă de femeie.
 • * 1 Cor 7:8; 1 Cor 7:26;
 • 2 Totuşi, din pricina curviei, fiecare bărbat să-şi aibă nevasta lui şi fiecare femeie să-şi aibă bărbatul ei.
 • 3 Bărbatul* să-şi împlinească faţă de nevastă datoria de soţ şi tot aşa să facă şi nevasta faţă de bărbat.
 • * Exod 21:10; 1 Pet 3:7;
 • 4 Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta.
 • 5 * nu vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea, apoi să vă împreunaţi iarăşi, ca să** nu vă ispitească Satana din pricina nestăpânirii voastre.
 • * Exod 19:15; 1 Sam 21:4; 1 Sam 21:5; Ioel 2:16; Zah 7:3; ** 1 Tes 3:5;
 • 6 Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu* fac din el o poruncă.
 • * 1 Cor 7:12; 1 Cor 7:25; 2 Cor 8:8; 2 Cor 11:17;
 • 7 Eu aş* vrea ca toţi oamenii să fie ca** mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul.
 • * Fapte 26:29; ** 1 Cor 9:5; Mat 19:12; 1 Cor 12:11;
 • 8 Celor neînsuraţi şi văduvelor, le spun că este bine* pentru ei să rămână ca mine.
 • * 1 Cor 7:1; 1 Cor 7:26;
 • 9 Dar, dacă* nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă.
 • * 1 Tim 5:14;
 • 10 Celor căsătoriţi, le poruncesc, nu* eu, ci Domnul, ca nevasta** să nu se despartă de bărbat.
 • * 1 Cor 7:12; 1 Cor 7:25; 1 Cor 7:40; ** Mal 2:14; Mal 2:16; Mat 5:32; Mat 19:6; Mat 19:9; Marc 10:11; Marc 10:12; Luca 16:18;
 • 11 (Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta.
 • Despărţirea între soţii credincioşi şi cei necredincioşi
 • 12 Celorlalţi le zic eu, nu* Domnul: Dacă un frate are o nevastă necredincioasă şi ea voieşte să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea.
 • * 1 Cor 7:6;
 • 13 Şi dacă o femeie are un bărbat necredincios şi el voieşte să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei.
 • 14 Căci bărbatul necredincios este sfinţit prin nevasta credincioasă şi nevasta necredincioasă este sfinţită prin fratele; altminteri, copiii voştri ar* fi necuraţi, pe când acum sunt sfinţi.
 • * Mal 2:15;
 • 15 Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu este legat: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în* pace.
 • * Rom 12:18; Rom 14:19; 1 Cor 14:33; Evr 12:14;
 • 16 Căci ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mântui* bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta?
 • * 1 Pet 3:1;
 • Fiecare la locul lui
 • 17 Încolo, fiecare să rămână în starea în care l-a aşezat Domnul şi în care l-a chemat Dumnezeu. Aceasta* este rânduiala pe care am aşezat-o în toate Bisericile.
 • * 1 Cor 4:17; 2 Cor 11:28;
 • 18 Dacă cineva a fost chemat pe când era tăiat împrejur, să rămână tăiat împrejur. Dacă cineva a fost chemat pe când era netăiat împrejur, să nu se taie împrejur*.
 • * Fapte 15:1; Fapte 15:5; Fapte 15:19; Fapte 15:24; Fapte 15:28; Gal 5:2;
 • 19 Tăierea împrejur* nu este nimic şi netăierea împrejur nu este nimic, ci** păzirea poruncilor lui Dumnezeu.
 • * Gal 5:6; Gal 6:15; ** Ioan 15:14; 1 Ioan 2:3; 1 Ioan 3:24;
 • 20 Fiecare să rămână în chemarea pe care o avea când a fost chemat.
 • 21 Ai fost chemat când erai rob? Să nu te nelinişteşti de lucrul acesta, dar, dacă poţi să ajungi slobod, foloseşte-te.
 • 22 Căci robul chemat în Domnul este un* slobozit al Domnului. Tot aşa, cel slobod care a fost chemat este un rob** al lui Hristos.
 • * Ioan 8:36; Rom 6:18; Rom 6:22; Filim 1:16; ** 1 Cor 9:21; Gal 5:13; Efes 6:6; 1 Pet 2:16;
 • 23 Voi aţi fost cumpăraţi cu* un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor.
 • * 1 Cor 6:20; 1 Pet 1:18; 1 Pet 1:19; Lev 25:42;
 • 24 Fiecare*, fraţilor, să rămână cu Dumnezeu în starea în care era când a fost chemat.
 • * 1 Cor 7:20;
 • Despre fetele fecioare
 • 25 Cât despre fecioare, n-am* o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care** am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare.
 • * 1 Cor 7:6; 1 Cor 7:10; 1 Cor 7:40; 2 Cor 8:8; 2 Cor 8:10; ** 1 Tim 1:16; 1 Cor 4:2; 1 Tim 1:12;
 • 26 Iată dar ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este* bine pentru fiecare să rămână aşa cum este.
 • * 1 Cor 7:1; 1 Cor 7:8;
 • 27 Eşti legat de o nevastă? Nu căuta să fii dezlegat. Nu eşti legat de o nevastă? Nu căuta nevastă.
 • 28 Însă, dacă te însori, nu păcătuieşti. Dacă fecioara se mărită, nu păcătuieşte. Dar fiinţele acestea vor avea necazuri pământeşti, şi eu aş vrea să vi le cruţ.
 • 29 Iată ce vreau să spun, fraţilor: de acum vremea s-a scurtat. Spun lucrul acesta* pentru ca cei ce au neveste să fie ca şi cum n-ar avea;
 • * Rom 13:11; 1 Pet 4:7; 2 Pet 3:8; 2 Pet 3:9;
 • 30 cei ce plâng, ca şi cum n-ar plânge; cei ce se bucură, ca şi cum nu s-ar bucura; cei ce cumpără, ca şi cum n-ar stăpâni;
 • 31 cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca şi cum nu s-ar* folosi de ea, căci** chipul lumii acesteia trece.
 • * 1 Cor 9:18; ** Ps 39:6; Iac 1:10; Iac 4:14; 1 Pet 1:24; 1 Pet 1:7; Ioan 2:17;
 • 32 Dar eu aş vrea ca voi să fiţi fără griji. Cine* nu este însurat se îngrijeşte de lucrurile Domnului, cum ar putea să placă Domnului.
 • * 1 Tim 5:5;
 • 33 Dar cine este însurat se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă nevestei.
 • 34 Tot aşa, între femeia măritată şi fecioară este o deosebire: cea nemăritată se* îngrijeşte de lucrurile Domnului, ca să fie sfântă şi cu trupul, şi cu duhul, iar cea măritată se îngrijeşte de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei.
 • * Luca 10:40;
 • 35 Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laţ, ci pentru ceea ce este frumos şi ca să puteţi sluji Domnului fără piedici.
 • 36 Dacă crede cineva că este ruşinos pentru fata lui să treacă de floarea vârstei şi nevoia cere aşa, să facă ce vrea: nu păcătuieşte, să se mărite.
 • 37 Dar cine a luat o hotărâre tare şi nu este nevoit, ci este slobod să lucreze cum vrea, şi a hotărât în inima lui să-şi păstreze pe fiică-sa fecioară face bine.
 • 38 Astfel*, cine îşi mărită fata bine face, şi cine n-o mărită mai bine face.
 • * Evr 13:4;
 • 39 O femeie* măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în** Domnul.
 • * Rom 7:2; ** 2 Cor 6:14;
 • 40 Dar, după* părerea mea, va fi mai fericită dacă rămâne aşa cum este. Şi cred** că şi eu am Duhul lui Dumnezeu.
 • * 1 Cor 7:25; ** 1 Tes 4:8;
  1 Corinteni, capitolul 7