1 Cronici  


Capitolul 15
 • David aduce chivotul la Ierusalim
 • 1 David şi-a zidit case în cetatea lui David; a pregătit un loc chivotului lui Dumnezeu şi a ridicat un cort* pentru el.
 • * 1 Cron 16:1;
 • 2 Atunci David a zis: „Chivotul* lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviţi, căci pe ei i-a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu şi să-I slujească pe vecie.”
 • * Num 4:2; Num 4:15; Deut 10:8; Deut 31:9;
 • 3 Şi David a strâns* tot Israelul la Ierusalim ca să suie chivotul Domnului la locul pe care i-l pregătise.
 • * 1 Imp 8:1; 1 Cron 13:5;
 • 4 David a strâns pe fiii lui Aaron şi pe leviţi:
 • 5 din fiii lui Chehat: pe căpetenia Uriel şi pe fraţii săi – o sută douăzeci;
 • 6 din fiii lui Merari: pe căpetenia Asaia şi pe fraţii săi – două sute douăzeci;
 • 7 din fiii lui Gherşom: pe căpetenia Ioel şi pe fraţii săi – o sută treizeci;
 • 8 din fiii lui Eliţafan*: pe căpetenia Semaia şi pe fraţii săi – două sute;
 • * Exod 6:22;
 • 9 din fiii lui Hebron*, pe căpetenia Eliel şi pe fraţii săi – optzeci;
 • * Exod 6:18;
 • 10 din fiii lui Uziel: pe căpetenia Aminadab şi pe fraţii săi – o sută doisprezece.
 • 11 David a chemat pe preoţii Ţadoc şi Abiatar şi pe leviţii Uriel, Asaia, Ioel, Şemaia, Eliel şi Aminadab.
 • 12 Şi le-a zis: „Voi sunteţi capii de familie ai leviţilor, sfinţiţi-vă, voi şi fraţii voştri, şi suiţi chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel la locul pe care i l-am pregătit.
 • 13 Pentru că* n-aţi fost întâiaşi dată, de aceea ne-a lovit Domnul** Dumnezeul nostru, căci nu L-am căutat după lege.”
 • * 2 Sam 6:3; 1 Cron 13:7; ** 1 Cron 13:10; 1 Cron 13:11;
 • 14 Preoţii şi leviţii s-au sfinţit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel.
 • 15 Fiii leviţilor au dus chivotul lui Dumnezeu pe umeri cu nişte drugi, cum poruncise* Moise, după cuvântul Domnului.
 • * Exod 25:14; Num 4:15; Num 7:9;
 • 16 Şi David a zis căpeteniilor leviţilor să aşeze pe fraţii lor cântăreţi cu instrumente de muzică, cu lăute, harpe şi ţimbale, şi să sune din ele cântări răsunătoare, în semn de bucurie.
 • 17 Leviţii au aşezat pe Heman*, fiul lui Ioel; dintre fraţii lui, pe Asaf**, fiul lui Berechia, şi dintre fiii lui Merari, fraţii lor, pe Etan, fiul lui Cuşaia;
 • * 1 Cron 6:33; ** 1 Cron 6:39; 1 Cron 6:44;
 • 18 apoi, împreună cu ei, pe fraţii lor de a doua mână: pe Zaharia, Ben, Iaaziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifele şi Micneia şi Obed-Edom şi Ieiel, uşieri.
 • 19 Cântăreţii Heman, Asaf şi Etan aveau ţimbale de aramă, ca să sune din ele.
 • 20 Zaharia, Aziel, Şemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia şi Benaia aveau lăute pe* alamot
 • * Ps 46:1;
 • 21 şi Matitia, Elifele, Micneia, Obed-Edom, Ieiel şi Azazia aveau harpe cu opt coarde, ca să sune tare.
 • 22 Chenania, căpetenia muzicii între leviţi, cârmuia muzica, fiindcă era meşter.
 • 23 Berechia şi Elcana erau uşierii chivotului.
 • 24 Şebania, Iosafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia şi Eliezer, preoţii, sunau din trâmbiţe* înaintea chivotului lui Dumnezeu. Obed-Edom şi Iehia erau uşierii chivotului.
 • * Num 10:8; Ps 81:3;
 • 25 David*, bătrânii lui Israel şi căpeteniile miilor au pornit astfel să suie chivotul legământului Domnului de la casa lui Obed-Edom, în mijlocul bucuriei.
 • * 2 Sam 6:12; 1 Imp 8:1;
 • 26 Când a ajutat Dumnezeu pe leviţi să ridice chivotul legământului Domnului, au jertfit şapte viţei şi şapte berbeci.
 • 27 David era îmbrăcat cu o manta de in subţire; tot aşa erau îmbrăcaţi toţi leviţii care duceau chivotul, cântăreţii şi Chenania, căpetenia muzicii între cântăreţi, şi David avea pe el un efod de in.
 • 28 Tot Israelul a suit* chivotul legământului Domnului cu strigăte de bucurie, cu sunete de goarne, de trâmbiţe şi de chimvale şi făcând să răsune lăutele şi harpele.
 • * 1 Cron 13:8;
 • 29 Pe când* intra în cetatea lui David chivotul legământului Domnului, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră şi, când a văzut pe împăratul David sărind şi jucând, l-a dispreţuit în inima ei.
 • * 2 Sam 6:16;
  1 Cronici, capitolul 15