1 Cronici  


Capitolul 16
 • Orânduirile privitoare la slujbă
 • 1 După ce au adus* chivotul lui Dumnezeu, l-au pus în mijlocul cortului pe care-l întinsese David pentru el şi au adus înaintea lui Dumnezeu arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire.
 • * 2 Sam 6:17-19;
 • 2 Când a isprăvit David de adus arderile-de-tot şi jertfele de mulţumire, a binecuvântat poporul în Numele Domnului.
 • 3 Apoi a împărţit tuturor celor din Israel, bărbaţi şi femei, fiecăruia, câte o pâine, o bucată de carne şi o turtă de stafide.
 • 4 A dat leviţilor sarcina să facă slujba înaintea chivotului Domnului, să cheme*, să laude şi să slăvească pe Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * Ps 70:1;
 • 5 Aceştia erau: Asaf, căpetenia, Zaharia, al doilea după el, Ieiel, Şemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom şi Ieiel. Ei aveau instrumente de muzică, alăute şi harpe şi Asaf suna din ţimbale.
 • 6 Preoţii Benaia şi Iahaziel sunau mereu din trâmbiţe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu.
 • 7 În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâiaşi dată pe Asaf şi fraţii săi să vestească* laudele Domnului.
 • * 2 Sam 23:1;
 • Cântare de laudă
 • 8 Lăudaţi* pe Domnul, chemaţi Numele Lui, faceţi cunoscute printre popoare faptele Lui înalte!
 • * Ps 105:1-15;
 • 9 Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!
 • 10 Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!
 • 11 Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!
 • 12 Aduceţi-vă aminte de minunile pe care le-a făcut, de minunile Lui şi de judecăţile rostite de gura Lui,
 • 13 voi, sămânţa lui Israel, robul Său, copiii lui Iacov, aleşii Lui!
 • 14 Domnul este Dumnezeul nostru; judecăţile Lui se împlinesc pe tot pământul.
 • 15 Aduceţi-vă aminte totdeauna de legământul Său, de făgăduinţele Lui, făcute pentru o mie de neamuri de oameni,
 • 16 de legământul pe care l-a făcut* cu Avraam şi de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac;
 • * Gen 17:2; Gen 26:3; Gen 28:13; Gen 35:11;
 • 17 El l-a făcut o lege pentru Iacov, un legământ veşnic pentru Israel,
 • 18 zicând: „Îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire care v-a căzut la împărţeală.”
 • 19 Ei erau puţini la număr atunci, foarte* puţini la număr, şi străini în ţara aceea.
 • * Gen 34:30;
 • 20 Şi mergeau de la un neam la altul şi de la o împărăţie la un alt popor,
 • 21 dar El n-a îngăduit nimănui să-i asuprească şi a pedepsit* împăraţi din pricina lor,
 • * Gen 12:17; Gen 20:3; Exod 7:15-18;
 • 22 zicând: „Nu* vă atingeţi de unşii Mei, şi nu faceţi niciun rău prorocilor mei!”
 • * Ps 105:15;
 • 23 Cântaţi* Domnului, toţi locuitorii pământului! Vestiţi din zi în zi mântuirea Lui;
 • * Ps 96:1;
 • 24 povestiţi printre neamuri slava Lui, printre toate popoarele minunile Lui!
 • 25 Căci Domnul este mare şi foarte vrednic de laudă, El este de temut mai presus de toţi dumnezeii,
 • 26 căci toţi dumnezeii popoarelor sunt* idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
 • * Lev 19:4;
 • 27 Măreţia şi strălucirea sunt înaintea Feţei Lui, tăria şi bucuria sunt în locaşul Lui.
 • 28 Familii de popoare, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinste!
 • 29 Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui! Aduceţi daruri şi veniţi înaintea Lui, închinaţi-vă înaintea Domnului cu podoabe sfinte.
 • 30 Tremuraţi înaintea Lui, toţi locuitorii pământului! Căci lumea este întărită şi nu se clatină.
 • 31 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul! Să se spună printre neamuri că Domnul împărăţeşte!
 • 32 Să urle marea cu tot ce este în ea! Câmpia să se veselească împreună cu tot ce este pe ea!
 • 33 Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul.
 • 34 Lăudaţi* pe Domnul, căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veac!
 • * Ps 106:1; Ps 107:1; Ps 118:1; Ps 136:1;
 • 35 Ziceţi*: „Mântuieşte-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne şi scoate-ne din mijlocul neamurilor, ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt şi să ne punem slava în a Te lăuda!
 • * Ps 106:47; Ps 106:48;
 • 36 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, din veşnicie în veşnicie!”Şi tot* poporul** a zis: „Amin” şi lăuda pe Domnul!
 • * 1 Imp 8:15; ** Deut 27:15;
 • 37 David a lăsat acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf şi pe fraţii lui, ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-şi datoria zi de zi.
 • 38 A lăsat pe Obed-Edom şi pe Hosa cu fraţii lor, în număr de şaizeci şi opt, pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun, şi pe Hosa, ca uşieri.
 • 39 A pus pe preotul Ţadoc şi pe preoţi, fraţii săi, înaintea* locaşului Domnului, pe înălţimea** din Gabaon,
 • * 1 Cron 21:29; 2 Cron 1:3; ** 1 Imp 3:4;
 • 40 ca să aducă necurmat Domnului arderi-de-tot, dimineaţa şi seara*, pe altarul arderilor-de-tot şi să împlinească tot ce este scris în Legea Domnului, poruncită lui Israel de Domnul.
 • * Exod 29:38; Num 28:3;
 • 41 Cu ei erau Heman şi Iedutun, şi ceilalţi care fuseseră aleşi şi numiţi pe nume ca să laude pe Domnul, căci îndurarea* Lui ţine în veac.
 • * 1 Cron 16:24; 2 Cron 5:13; 2 Cron 7:3; Ezra 3:11; Ier 33:11;
 • 42 Cu ei erau Heman şi Iedutun, care aveau trâmbiţe şi ţimbale pentru cei ce sunau din ele şi instrumente pentru cântări în cinstea lui Dumnezeu. Fiii lui Iedutun erau uşieri.
 • 43 Tot poporul* s-a dus fiecare la casa lui şi David s-a întors să-şi binecuvânteze casa.
 • * 2 Sam 6:19; 2 Sam 6:20;
  1 Cronici, capitolul 16