1 Cronici  


Capitolul 22
 • 1 Şi David a zis: „Aici* să fie Casa Domnului Dumnezeu şi aici să fie altarul arderilor-de-tot pentru Israel.”
 • * Deut 12:5; 2 Sam 24:18; 1 Cron 21:18; 1 Cron 21:19; 1 Cron 21:26; 1 Cron 21:28; 2 Cron 3:1;
 • Pregătirile lui David pentru zidirea Templului
 • 2 David a strâns pe străinii* din ţara lui Israel şi a însărcinat pe cioplitorii de piatră să pregătească pietre cioplite pentru zidirea Casei lui Dumnezeu.
 • * 1 Imp 9:21;
 • 3 A pregătit şi fier din belşug pentru cuiele de la aripile uşilor şi pentru scoabe, aramă atât de multă, încât nu puteau s-o numere*
 • * 1 Imp 7:47; 1 Cron 22:14;
 • 4 şi lemne de cedru fără număr, căci sidonienii* şi tirienii aduseseră lui David lemne de cedru din belşug.
 • * 1 Imp 5:6;
 • 5 David zicea: „Fiul meu Solomon* este tânăr şi plăpând şi casa care va fi zidită Domnului trebuie să fie de mare faimă şi slavă în toate ţările, de aceea vreau să-i pregătesc cele de trebuinţă pentru zidirea ei.” Şi David a făcut mari pregătiri înainte de moarte.
 • * 1 Cron 29:1;
 • Sfaturile date lui Solomon
 • 6 David a chemat pe fiul său Solomon şi i-a poruncit să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui Israel.
 • 7 David a zis lui Solomon: „Fiul meu, aveam de gând* să zidesc o casă Numelui** Domnului Dumnezeului meu.
 • * 2 Sam 7:2; 1 Imp 8:17; 1 Cron 17:1; 1 Cron 28:2; ** Deut 12:5; Deut 12:11;
 • 8 Dar cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: ‘Tu ai vărsat mult sânge* şi ai făcut mari războaie, de aceea nu vei zidi o casă Numelui Meu, căci ai vărsat înaintea Mea mult sânge pe pământ.
 • * 1 Imp 5:3; 1 Cron 28:3;
 • 9 Iată* că ţi se va naşte un fiu, care va fi un om al odihnei şi căruia îi voi da odihnă**, izbăvindu-l din mâna tuturor vrăjmaşilor lui de jur împrejur, căci numele lui va fi Solomon (Pace), şi voi aduce peste Israel pacea şi liniştea în timpul vieţii lui.
 • * 1 Cron 28:5; ** 1 Imp 4:25; 1 Imp 5:4;
 • 10 El* va zidi o casă Numelui Meu. El** Îmi va fi fiu şi Eu îi voi fi Tată şi voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăţiei lui în Israel.’
 • * 2 Sam 7:13; 1 Imp 5:5; 1 Cron 17:12; 1 Cron 17:13; 1 Cron 28:6; ** Evr 1:5;
 • 11 Acum, fiule, Domnul* să fie cu tine ca să propăşeşti şi să zideşti Casa Domnului Dumnezeului tău, cum a spus El despre tine!
 • * 1 Cron 22:16;
 • 12 Numai să-ţi dea* Domnul înţelepciune şi pricepere şi să te facă să domneşti peste Israel în păzirea Legii Domnului Dumnezeului tău!
 • * 1 Imp 3:9; 1 Imp 3:12; Ps 72:1;
 • 13 Atunci* vei propăşi, dacă vei căuta să împlineşti legile şi poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru Israel. Întăreşte-te şi îmbărbătează-te**, nu te teme şi nu te înspăimânta.
 • * Ios 1:7; Ios 1:8; 1 Cron 28:7; ** Deut 31:7; Deut 31:8; Ios 1:6; Ios 1:7; Ios 1:9; 1 Cron 28:20;
 • 14 Iată, prin străduinţele mele, am pregătit pentru Casa Domnului o sută de mii de talanţi de aur, un milion de talanţi de argint şi o mulţime de aramă şi de fier care nu se poate cântări*, căci este foarte mult; am pregătit, de asemenea, lemne şi pietre şi vei mai adăuga şi tu.
 • * 1 Cron 22:3;
 • 15 Tu ai la tine un mare număr de lucrători, cioplitori de piatră şi tâmplari, şi oameni îndemânatici în tot felul de lucrări.
 • 16 Aurul, argintul, arama şi fierul sunt fără număr. Scoală-te dar şi lucrează şi Domnul* să fie cu tine.”
 • * 1 Cron 22:11;
 • 17 David a poruncit tuturor căpeteniilor lui Israel să vină în ajutor fiului său Solomon, zicând:
 • 18 „Domnul Dumnezeul vostru* nu este oare cu voi şi nu v-a dat El odihnă din toate părţile? Căci a dat în mâinile mele pe locuitorii ţării şi ţara este supusă înaintea Domnului şi înaintea poporului Său.
 • * Deut 12:10; Ios 22:4; 2 Sam 7:1; 1 Cron 23:25;
 • 19 Puneţi-vă* acum inima şi sufletul să caute pe Domnul Dumnezeul vostru; sculaţi-vă şi zidiţi Sfântul Locaş al Domnului Dumnezeu, ca să aduceţi** chivotul legământului Domnului şi uneltele închinate lui Dumnezeu în casa care va fi zidită Numelui Domnului.”
 • * 2 Cron 30:3; ** 1 Imp 8:6; 1 Imp 8:21; 2 Cron 5:7; 2 Cron 6:11; 1 Cron 22:7; 1 Imp 5:3;
  1 Cronici, capitolul 22