1 Cronici  


Capitolul 24
 • Preoţii, împărţiţi în douăzeci şi patru de cete
 • 1 Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii* lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar şi Itamar.
 • * Lev 10:1; Lev 10:6; Num 26:60;
 • 2 Nadab* şi Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii, şi Eleazar şi Itamar au împlinit slujba de preoţi.
 • * Num 3:4; Num 26:61;
 • 3 David a împărţit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Ţadoc făcea parte din urmaşii lui Eleazar, şi Ahimelec, din urmaşii lui Itamar.
 • 4 Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar şi i-au împărţit aşa că fiii lui Eleazar aveau şaisprezece căpetenii de case părinteşti şi fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părinteşti.
 • 5 I-au împărţit prin sorţi, între unii şi alţii, căci căpeteniile Sfântului Locaş şi căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar şi din fiii lui Itamar.
 • 6 Şemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminţia lui Levi, i-a scris înaintea împăratului şi mai-marilor, înaintea preoţilor Ţadoc şi Ahimelec, fiul lui Abiatar, şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor. Au tras la sorţi câte o casă părintească pentru Eleazar şi au tras şi câte una pentru Itamar.
 • 7 Cel dintâi sorţ a ieşit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia;
 • 8 al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;
 • 9 al cincilea, pentru Malchia; al şaselea, pentru Miiamin;
 • 10 al şaptelea, pentru Hacoţ; al optulea, pentru Abia*;
 • * Neem 12:4; Neem 12:17; Luca 1:5;
 • 11 al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Şecania;
 • 12 al unsprezecelea, pentru Eliaşib; al doisprezecelea, pentru Iachim;
 • 13 al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieşebeab;
 • 14 al cincisprezecelea, pentru Bilga; al şaisprezecelea, pentru Imer;
 • 15 al şaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapiţeţ;
 • 16 al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;
 • 17 al douăzeci şi unulea, pentru Iachin; al douăzeci şi doilea, pentru Gamul;
 • 18 al douăzeci şi treilea, pentru Delaia; al douăzeci şi patrulea, pentru Maazia.
 • 19 Acesta era şirul în care aveau să-şi facă slujba, ca să intre* în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel.
 • * 1 Cron 9:25;
 • Căpeteniile leviţilor
 • 20 Iată căpeteniile celorlalţi leviţi. Din fiii lui Amram: Şubael*; din fiii lui Şubael: Iehdia;
 • * 1 Cron 23:16;
 • 21 din Rehabia*, din fiii lui Rehabia: căpetenia Işia.
 • * 1 Cron 23:17;
 • 22 Din iţehariţi: Şelomot; din fiii lui Şelomot*: Iahat.
 • * 1 Cron 23:18;
 • 23 Fiii lui* Hebron: Ieria, Amaria, al doilea, Iahaziel, al treilea, Iecameam, al patrulea.
 • * 1 Cron 23:19; 1 Cron 26:31;
 • 24 Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Şamir;
 • 25 fratele lui Mica: Işia; din fiii lui Işia: Zaharia.
 • 26 Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi, şi fiii fiului său Iaazia.
 • 27 Fiii lui* Merari, ai fiului său Iaazia: Şoham, Zacur şi Ibri.
 • * Exod 6:19; 1 Cron 23:21;
 • 28 Din Mahli: Eleazar, care* n-a avut fii;
 • * 1 Cron 23:22;
 • 29 din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.
 • 30 Fiii lui* Muşi: Mahli, Eder şi Ierimot.Aceştia sunt fiii lui Levi, după casele lor părinteşti.
 • * 1 Cron 23:23;
 • 31 Şi ei, ca şi fraţii lor, fiii lui Aaron, au tras la sorţi înaintea împăratului David, înaintea lui Ţadoc şi Ahimelec şi înaintea căpeteniilor caselor părinteşti ale preoţilor şi leviţilor, şi anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din fraţii săi.
  1 Cronici, capitolul 24