1 Cronici  


Capitolul 28
 • David înfăţişează pe Solomon
 • 1 David a chemat la Ierusalim toate căpeteniile lui Israel, căpeteniile* seminţiilor, căpeteniile** cetelor din slujba împăratului, căpeteniile peste mii şi căpeteniile peste sute, pe cei mai mari peste toate averile şi turmele împăratului şi ale fiilor săi, pe dregători, pe viteji†† şi pe toţi voinicii.
 • * 1 Cron 27:16; ** 1 Cron 27:1; 1 Cron 27:2; 1 Cron 27:25; †† 1 Cron 11:10;
 • 2 Împăratul David s-a sculat în picioare şi a zis: „Ascultaţi-mă, fraţilor şi poporul meu! Aveam de gând* să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului şi pentru aşternutul** picioarelor Dumnezeului nostru şi mă pregăteam s-o zidesc.
 • * 2 Sam 7:2; Ps 132:3-5; ** Ps 99:5; Ps 132:7;
 • 3 Dar Dumnezeu mi-a zis: ‘Să nu zideşti* o casă Numelui Meu, căci eşti un om de război şi ai vărsat sânge.’
 • * 2 Sam 7:5; 2 Sam 7:13; 1 Imp 5:3; 1 Cron 17:4; 1 Cron 22:8;
 • 4 Domnul Dumnezeul lui Israel m-a ales* din toată casa tatălui meu pentru ca să fiu împărat al lui Israel pe vecie, căci pe Iuda** l-a ales căpetenie, casa tatălui meu a ales-o din casa lui Iuda şi dintre†† fiii tatălui meu pe mine m-a pus să domnesc peste tot Israelul.
 • * 1 Sam 16:7-13; ** Gen 49:8; 1 Cron 5:2; Ps 60:7; Ps 78:68; 1 Sam 16:1; †† 1 Sam 16:12; 1 Sam 16:13;
 • 5 Dintre* toţi fiii mei – căci Domnul mi-a dat mulţi fii – a ales pe fiul meu Solomon** ca să-l pună pe scaunul de domnie al împărăţiei Domnului peste Israel.
 • * 1 Cron 3:1; 1 Cron 23:1; ** 1 Cron 22:9;
 • 6 El mi-a zis: ‘Fiul tău Solomon* Îmi va zidi casa şi curţile, căci l-am ales ca fiu al Meu şi-i voi fi Tată.
 • * 2 Sam 7:13; 2 Sam 7:14; 1 Cron 22:9; 1 Cron 22:10; 2 Cron 1:9;
 • 7 Îi voi întări împărăţia pe vecie, dacă se va ţine*, ca astăzi, de împlinirea poruncilor şi rânduielilor Mele.’
 • * 1 Cron 22:13;
 • 8 Acum, înaintea întregului Israel, înaintea adunării Domnului şi în faţa Dumnezeului nostru, care vă aude, păziţi şi puneţi-vă la inimă toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniţi această bună ţară şi s-o lăsaţi de moştenire fiilor voştri, după voi, pe vecie.
 • 9 Şi tu, fiule Solomoane, cunoaşte* pe Dumnezeul tatălui tău şi slujeşte-I cu toată** inima şi cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile şi pătrunde toate închipuirile şi toate gândurile. Dacă-L†† vei căuta, Se va lăsa găsit de tine, dar, dacă-L vei părăsi, te va lepăda şi El pe vecie.
 • * Ier 9:24; Osea 4:1; Ioan 17:3; ** 2 Imp 20:3; Ps 101:2; 1 Sam 16:7; 1 Imp 8:39; 1 Cron 29:17; Ps 7:9; Ps 139:1; Prov 17:3; Ier 11:20; Ier 17:10; Ier 20:12; Apoc 2:23; †† 2 Cron 15:2;
 • 10 Vezi acum că Domnul* te-a ales ca să zideşti o casă care să-I slujească de locaş sfânt. Întăreşte-te şi lucrează.”
 • * 1 Cron 28:6;
 • David dă lui Solomon tot ce strânsese pentru Templu
 • 11 David a dat fiului său Solomon chipul* prispei şi clădirilor, odăilor vistieriei, odăilor de sus, odăilor dinăuntru şi al odăii pentru scaunul îndurării.
 • * Exod 25:40; 1 Cron 28:19;
 • 12 I-a dat planul a tot ce avea în minte cu privire la curţile Casei Domnului şi toate odăile de jur împrejur pentru vistieriile* Casei lui Dumnezeu şi vistieriile Sfântului Locaş
 • * 1 Cron 26:20;
 • 13 şi cu privire la cetele preoţilor şi leviţilor, la tot ce privea slujba Casei Domnului şi la toate uneltele pentru slujba Casei Domnului.
 • 14 I-a dat chipul uneltelor de aur, cu greutatea celor ce trebuiau să fie de aur pentru toate uneltele fiecărei slujbe, şi chipul tuturor uneltelor de argint, cu greutatea lor, pentru toate uneltele fiecărei slujbe.
 • 15 A dat greutatea sfeşnicelor de aur şi a candelelor lor de aur, cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui şi greutatea sfeşnicelor de argint, cu greutatea fiecărui sfeşnic şi a candelelor lui, după întrebuinţarea fiecărui sfeşnic.
 • 16 I-a dat greutatea de aur pentru mesele pâinilor pentru punerea înainte, pentru fiecare masă, şi greutatea de argint pentru mesele de argint.
 • 17 I-a dat chipul furculiţelor, lighenelor şi ceştilor de aur curat; chipul potirelor de aur, cu greutatea fiecărui potir, şi a potirelor de argint, cu greutatea fiecărui potir,
 • 18 şi chipul altarului tămâii în aur curăţit, cu greutatea lui. I-a mai dat şi chipul carului heruvimilor* de aur, care îşi întind aripile şi acoperă chivotul legământului Domnului.
 • * Exod 25:18-22; 1 Sam 4:4; 1 Imp 6:23;
 • 19 „Toate acestea”, a zis David, „toate lucrările izvodului acestuia, mi le-a făcut cunoscute Domnul, însemnându-le* în scris cu mâna Lui.”
 • * Exod 25:40; 1 Cron 28:11; 1 Cron 28:12;
 • 20 David a zis fiului său Solomon: „Întăreşte-te*, îmbărbătează-te şi lucrează; nu te teme şi nu te înspăimânta. Căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, va fi cu tine. El nu te va lăsa**, nici nu te va părăsi până se va isprăvi toată lucrarea pentru slujba Casei Domnului.
 • * Deut 31:7; Deut 31:8; Ios 1:6; Ios 1:7; Ios 1:9; 1 Cron 22:13; ** Ios 1:5;
 • 21 Iată, ai lângă tine cetele preoţilor şi leviţilor pentru toată slujba Casei lui Dumnezeu şi iată că ai lângă tine, pentru toată lucrarea, toţi oamenii binevoitori şi îndemânatici în tot felul de lucrări* şi căpeteniile şi tot poporul, supuşi la toate poruncile tale.”
 • * Exod 35:25; Exod 35:26; Exod 36:1; Exod 36:2;
  1 Cronici, capitolul 28