1 Cronici  


Capitolul 5
 • Urmaşii lui Ruben
 • 1 Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel – căci el era întâiul* născut, dar, pentru că a spurcat** patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel. Totuşi Iosif n-a fost scris în spiţele de neam ca întâi născut.
 • * Gen 29:32; Gen 49:3; ** Gen 35:22; Gen 49:4; Gen 48:15; Gen 48:22;
 • 2 Iuda* a fost în adevăr puternic** printre fraţii săi şi din el a ieşit un domnitor, dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif.
 • * Gen 49:8; Gen 49:10; Ps 60:7; Ps 108:8; ** Mica 5:2; Mat 2:6;
 • 3 Fiii lui Ruben*, întâiul născut al lui Israel: Enoh, Palu, Heţron şi Carmi.
 • * Gen 46:9; Exod 6:14; Num 26:5;
 • 4 Fiii lui Ioel: Şemaia, fiul său; Gog, fiul său; Şimei, fiul său;
 • 5 Mica, fiul său; Reaia, fiul său; Baal, fiul său;
 • 6 Beera, fiul său, pe care l-a luat rob Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei; el era domnul rubeniţilor.
 • 7 Fraţii lui Beera, după familiile lor, aşa cum* sunt înscrişi în spiţele neamului după neamurile lor: cel dintâi, Ieiel; Zaharia;
 • * 1 Cron 5:17;
 • 8 Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Şema, fiul lui Ioel. Bela locuia la Aroer* şi până la Nebo şi la Baal-Meon;
 • * Ios 13:15; Ios 13:16;
 • 9 la răsărit, locuia până la intrarea pustiei, de la râul Eufrat, căci turmele lor erau în mare număr în ţara* Galaadului.
 • * Ios 22:9;
 • 10 Pe vremea lui Saul, au făcut război cu hagareniţii*, care au căzut în mâinile lor şi au locuit în corturile lor, pe toată partea de răsărit a Galaadului.
 • * Gen 25:12;
 • Urmaşii lui Gad
 • 11 Fiii lui Gad locuiau în faţa lor, în ţara Basanului*, până la Salca.
 • * Ios 13:11; Ios 13:24;
 • 12 Ioel, cel dintâi, Şafam, al doilea, Iaenai şi Şafat, în Basan.
 • 13 Fraţii lor, după casele părinţilor lor: Micael, Meşulam, Şeba, Iorai, Iaecan, Zia şi Eber, şapte.
 • 14 Iată fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Micael, fiul lui Ieşişai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz;
 • 15 Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, era căpetenia caselor părinţilor lor.
 • 16 Ei locuiau în Galaad, în Basan, şi în cetăţile lor şi în toate împrejurimile Saronului*, până la marginile lor.
 • * 1 Cron 27:29;
 • 17 Toţi au fost scrişi în spiţele de neamuri pe vremea lui Iotam*, împăratul lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam**, împăratul lui Israel.
 • * 2 Imp 15:5; 2 Imp 15:32; ** 2 Imp 14:16; 2 Imp 14:28;
 • 18 Fiii lui Ruben, gadiţii şi jumătate din seminţia lui Manase aveau oameni viteji, care purtau scut şi sabie, trăgeau cu arcul şi erau deprinşi cu războiul, în număr de patruzeci şi patru de mii şapte sute şaizeci în stare să meargă la oaste.
 • 19 Au făcut război cu hagareniţii, cu Ietur*, cu Nafiş şi cu Nodab.
 • * Gen 25:15; 1 Cron 1:31;
 • 20 Au* primit ajutor împotriva lor şi hagareniţii şi toţi cei ce erau cu ei au fost daţi în mâinile lor. Căci, în timpul luptei, strigaseră către Dumnezeu, care i-a ascultat, pentru că se încrezuseră** în El.
 • * 1 Cron 5:22; ** Ps 22:4; Ps 22:5;
 • 21 Şi le-au luat turmele, cincizeci de mii de cămile, două sute cincizeci de mii de oi, două mii de măgari şi o sută de mii de inşi,
 • 22 căci au fost mulţi morţi, pentru că lupta venea de la Dumnezeu. Şi s-au aşezat în locul lor până în vremea când au fost luaţi în robie*.
 • * 2 Imp 15:29; 2 Imp 17:6;
 • Jumătatea seminţiei lui Manase
 • 23 Fiii jumătăţii seminţiei lui Manase locuiau în ţară, de la Basan până la Baal-Hermon şi Senir, şi pe muntele Hermon; erau mulţi la număr.
 • 24 Iată căpeteniile caselor părinţilor lor: Efer, Işei, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia şi Iahdiel, oameni viteji, oameni vestiţi, căpeteniile caselor părinţilor lor.
 • 25 Dar au păcătuit împotriva Dumnezeului părinţilor lor şi au curvit* după dumnezeii popoarelor ţării pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor.
 • * 2 Imp 17:7;
 • 26 Dumnezeul lui Israel a aţâţat duhul lui Pul*, împăratul Asiriei, şi duhul lui** Tilgat-Pilneser, împăratul Asiriei, şi Tilgat-Pilneser a luat robi pe rubeniţi, gadiţi şi jumătate din seminţia lui Manase şi i-a dus la Halah, la Habor, la Hara şi la râul Gozan, unde au rămas până în ziua de azi.
 • * 2 Imp 15:19; ** 2 Imp 15:29; 2 Imp 17:6; 2 Imp 18:11;
  1 Cronici, capitolul 5