1 Imparati  


Capitolul 11
 • Femeile străine
 • 1 Împăratul* Solomon a iubit** multe femei străine, afară de fata lui Faraon: moabite, amonite, edomite, sidoniene, hetite,
 • * Neem 13:26; ** Deut 17:17;
 • 2 care făceau parte din neamurile despre care Domnul zisese copiilor lui Israel: „Să nu intraţi* la ele şi nici ele să nu intre la voi, căci v-ar întoarce negreşit inimile înspre dumnezeii lor.” De aceste neamuri s-a alipit Solomon târât de iubire.
 • * Exod 34:16; Deut 7:3; Deut 7:4;
 • 3 A avut de neveste şapte sute de crăiese împărăteşti şi trei sute de ţiitoare, şi nevestele i-au abătut inima.
 • 4 Când a îmbătrânit Solomon, nevestele* i-au plecat inima spre alţi dumnezei şi inima** nu i-a fost în totul a Domnului Dumnezeului său, cum fusese inima tatălui său David.
 • * Deut 17:17; Neem 13:26; ** 1 Imp 8:61; 1 Imp 9:4;
 • 5 Solomon s-a dus după Astarteea*, zeiţa sidonienilor, şi după Milcom, urâciunea amoniţilor.
 • * 1 Imp 11:33; Jud 2:13; 2 Imp 23:13;
 • 6 Şi Solomon a făcut ce este rău înaintea Domnului şi n-a urmat în totul pe Domnul, ca tatăl său David.
 • 7 Atunci*, Solomon a zidit pe muntele** din faţa Ierusalimului un loc înalt pentru Chemoş, urâciunea Moabului, pentru Moloh, urâciunea fiilor lui Amon.
 • * Num 33:52; ** 2 Imp 23:13; Num 21:29; Jud 11:24;
 • 8 Aşa a făcut pentru toate nevestele lui străine, care aduceau tămâie şi jertfe dumnezeilor lor.
 • 9 Domnul S-a mâniat pe Solomon pentru că îşi abătuse inima* de la Domnul Dumnezeul lui Israel, care i Se arătase** de două ori.
 • * 1 Imp 11:2; 1 Imp 11:3; ** 1 Imp 3:5; 1 Imp 9:2;
 • 10 În privinţa aceasta îi spusese* să nu meargă după alţi dumnezei, dar Solomon n-a păzit poruncile Domnului.
 • * 1 Imp 6:12; 1 Imp 9:6;
 • 11 Şi Domnul a zis lui Solomon: „Fiindcă ai făcut aşa şi n-ai păzit legământul Meu şi legile Mele pe care ţi le-am dat, voi rupe* împărăţia de la tine şi o voi da slujitorului tău.
 • * 1 Imp 11:31; 1 Imp 12:15; 1 Imp 12:16;
 • 12 Numai nu voi face lucrul acesta în timpul vieţii tale, pentru tatăl tău David. Ci din mâna fiului tău o voi rupe.
 • 13 Nu voi* rupe însă toată împărăţia; voi lăsa o seminţie** fiului tău, din pricina robului Meu David şi din pricina Ierusalimului, pe care l-am ales.”
 • * 2 Sam 7:15; Ps 89:33; ** 1 Imp 12:20; Deut 12:11;
 • Vrăjmăşia lui Hadad şi Rezon
 • 14 Domnul* a ridicat un vrăjmaş lui Solomon: pe Hadad, Edomitul, din neamul împărătesc al Edomului.
 • * 1 Cron 5:26;
 • 15 Pe vremea când a bătut David Edomul*, Ioab, căpetenia oştirii, suindu-se să îngroape morţii, a ucis toată partea** bărbătească din Edom;
 • * 2 Sam 8:14; 1 Cron 18:12; 1 Cron 18:13; ** Num 24:19; Deut 20:13;
 • 16 a rămas acolo şase luni cu tot Israelul, până ce a nimicit toată partea bărbătească.
 • 17 Atunci, Hadad a fugit cu nişte edomiţi, slujitori ai tatălui său, şi s-a dus în Egipt. Hadad era încă un băiat pe atunci.
 • 18 Plecând din Madian, s-au dus la Paran, au luat cu ei nişte oameni din Paran şi au ajuns în Egipt, la Faraon, împăratul Egiptului. Faraon a dat o casă lui Hadad, i-a purtat grijă de mâncare şi i-a dat moşii.
 • 19 Hadad a căpătat trecere înaintea lui Faraon până acolo încât Faraon i-a dat de nevastă pe sora nevestei lui, sora împărătesei Tahpenes.
 • 20 Sora Tahpenesei i-a născut pe fiul său Ghenubat. Tahpenes l-a înţărcat în casa lui Faraon; şi Ghenubat a fost în casa lui Faraon, în mijlocul copiilor lui Faraon.
 • 21 Când a auzit* Hadad, în Egipt, că David a adormit cu părinţii lui şi că Ioab, căpetenia oştirii, murise, a zis lui Faraon: „Lasă-mă să mă duc în ţara mea.”
 • * 1 Imp 2:10; 1 Imp 2:34;
 • 22 Şi Faraon i-a zis: „Ce-ţi lipseşte la mine, de doreşti să te duci în ţara ta?” El a răspuns: „Nimic, dar lasă-mă să plec.”
 • 23 Dumnezeu a ridicat un alt vrăjmaş lui Solomon: pe Rezon, fiul lui Eliada, care fugise de la stăpânul său Hadadezer*1, împăratul din Ţoba.
 • * 2 Sam 8:3;
 • 24 El strânsese nişte oameni la el şi se făcuse capul cetei când* a măcelărit David oştile stăpânului său. S-au dus la Damasc şi s-au aşezat acolo şi au domnit la Damasc.
 • * 2 Sam 8:3; 2 Sam 10:8; 2 Sam 10:18;
 • 25 El a fost un vrăjmaş al lui Israel în tot timpul vieţii lui Solomon, în acelaşi timp când îi făcea rău Hadad şi ura pe Israel. El a împărăţit peste Siria.
 • Prorocul Ahia vesteşte lui Ieroboam dezbinarea
 • 26 Şi Ieroboam*, slujitorul lui Solomon, a ridicat mâna împotriva împăratului. El era fiul lui Nebat, efratit din Ţereda, şi avea ca mamă pe o văduvă numită Ţerua.
 • * 1 Imp 12:2; 2 Cron 13:6;
 • 27 Iată cu ce prilej a ridicat* el mâna împotriva împăratului. Solomon** zidea Milo şi închidea spărturile cetăţii tatălui său, David.
 • * 2 Sam 20:21; ** 1 Imp 9:24;
 • 28 Ieroboam era tare şi viteaz; şi Solomon, văzând pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toţi oamenii de corvoadă din casa lui Iosif.
 • 29 În vremea aceea, Ieroboam, ieşind din Ierusalim, a fost întâlnit pe drum de prorocul Ahia* din Silo, îmbrăcat cu o haină nouă. Erau amândoi singuri pe câmp.
 • * 1 Imp 14:2;
 • 30 Ahia a apucat haina nouă pe care o avea pe el, a rupt-o* în douăsprezece bucăţi
 • * 1 Sam 15:27; 1 Sam 24:5;
 • 31 şi a zis lui Ieroboam: „Ia-ţi zece bucăţi! Căci aşa vorbeşte* Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Iată, voi rupe împărăţia din mâna lui Solomon şi-ţi voi da zece seminţii.
 • * 1 Imp 11:11; 1 Imp 11:13;
 • 32 Dar el va avea o seminţie, din pricina robului Meu David şi din pricina Ierusalimului, cetatea pe care am ales-o din toate seminţiile lui Israel.
 • 33 Şi aceasta, pentru că* M-au părăsit şi s-au închinat înaintea Astarteei, zeiţa sidonienilor, înaintea lui Chemoş, dumnezeul Moabului, şi înaintea lui Milcom, dumnezeul fiilor lui Amon, şi pentru că n-au umblat în căile Mele, ca să facă ce este drept înaintea Mea şi să păzească legile şi poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl lui Solomon.
 • * 1 Imp 11:5-7;
 • 34 Nu voi lua din mâna lui toată împărăţia, căci îl voi ţine domn în tot timpul vieţii lui, pentru robul Meu David, pe care l-am ales şi care a păzit poruncile şi legile Mele.
 • 35 Dar* voi lua împărăţia din mâna fiului său şi-ţi voi da zece seminţii din ea;
 • * 1 Imp 12:16; 1 Imp 12:17;
 • 36 voi lăsa o seminţie fiului său, pentru ca robul Meu David* să aibă totdeauna o lumină înaintea Mea la Ierusalim, cetatea pe care am ales-o să pun în ea Numele Meu.
 • * 1 Imp 15:4; 2 Imp 8:19; Ps 132:17;
 • 37 Pe tine te voi lua şi vei domni peste tot ce-ţi va dori sufletul, vei fi împăratul lui Israel.
 • 38 Dacă vei asculta de tot ce-ţi voi porunci, dacă vei umbla în căile Mele şi dacă vei face ce este drept înaintea Mea, păzind legile şi poruncile Mele, cum a făcut robul Meu David, voi fi* cu tine, îţi voi** zidi o casă trainică, aşa cum am zidit lui David, şi-ţi voi da ţie pe Israel.
 • * Ios 1:5; ** 2 Sam 7:11; 2 Sam 7:27;
 • 39 Voi smeri prin aceasta sămânţa lui David, dar nu pentru totdeauna.’”
 • 40 Solomon a căutat să omoare pe Ieroboam. Şi Ieroboam s-a sculat şi a fugit în Egipt, la Şişac, împăratul Egiptului; a locuit în Egipt până la moartea lui Solomon.
 • Moartea lui Solomon
 • 41 Celelalte* fapte ale lui Solomon, tot ce a făcut el şi înţelepciunea lui nu sunt scrise oare în cartea faptelor lui Solomon?
 • * 2 Cron 9:29;
 • 42 Solomon a domnit patruzeci de ani* la Ierusalim peste tot Israelul.
 • * 2 Cron 9:30;
 • 43 Apoi Solomon a adormit* cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea tatălui său David. În locul lui a domnit fiul său Roboam**.
 • * 2 Cron 9:31; ** Mat 1:7;
 • 1. Sau: Hadarezer.
  1 Imparati, capitolul 11