1 Imparati  


Capitolul 14
 • Nevasta lui Ieroboam la prorocul Ahia
 • 1 În vremea aceea, s-a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam.
 • 2 Şi Ieroboam a zis nevestei sale: „Scoală-te, te rog, şi schimbă-ţi hainele, ca să nu se ştie că eşti nevasta lui Ieroboam, şi du-te la Silo. Iată că acolo este Ahia, prorocul; el mi-a spus că voi* fi împăratul poporului acestuia.
 • * 1 Imp 11:31;
 • 3 Ia* cu tine zece pâini, turte şi un vas cu miere şi intră la el: el îţi va spune ce va fi cu copilul.”
 • * 1 Sam 9:7; 1 Sam 9:8;
 • 4 Nevasta lui Ieroboam a făcut aşa; s-a sculat, s-a dus* la Silo şi a intrat în casa lui Ahia. Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră de bătrâneţe.
 • * 1 Imp 11:29;
 • 5 Domnul spusese lui Ahia: „Nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este bolnav. Să vorbeşti aşa şi aşa. Ea, când va veni, se va da drept alta.”
 • 6 Când a auzit Ahia vuietul paşilor ei, în clipa când intra pe uşă, a zis: „Intră, nevasta lui Ieroboam. Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt însărcinat să-ţi vestesc lucruri aspre.
 • 7 Du-te şi spune lui Ieroboam: ‘Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: «Te-am* ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul Meu Israel,
 • * 2 Sam 12:7; 2 Sam 12:8; 1 Imp 16:2;
 • 8 am* rupt împărăţia de la casa lui David şi ţi-am dat-o ţie, şi n-ai fost ca robul Meu David, care** a păzit poruncile Mele şi a umblat după Mine din toată inima lui, nefăcând decât ce este drept înaintea Mea.
 • * 1 Imp 11:31; ** 1 Imp 11:33; 1 Imp 11:38; 1 Imp 15:5;
 • 9 Tu ai făcut* mai rău decât toţi cei ce au fost înaintea ta: te-ai dus să-ţi faci alţi dumnezei şi chipuri turnate, ca să Mă mânii, şi M-ai lepădat** înapoia ta!
 • * 1 Imp 12:28; 2 Cron 11:15; ** Neem 9:26; Ps 50:17; Ezec 23:35;
 • 10 De aceea, voi trimite nenorocirea* peste casa lui Ieroboam, voi nimici** pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob, fie slobod în Israel, şi voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile, până va pieri.
 • * 1 Imp 15:29; ** 1 Imp 21:21; 2 Imp 9:8; Deut 32:36; 2 Imp 14:26;
 • 11 Cel* ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam va fi mâncat de câini şi cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului.»’ Căci Domnul a vorbit.
 • * 1 Imp 16:4; 1 Imp 21:24;
 • 12 Tu scoală-te şi du-te acasă. Şi, cum îţi vor păşi* picioarele în cetate, copilul va muri.
 • * 1 Imp 14:17;
 • 13 Tot Israelul îl va plânge şi-l va îngropa, căci el este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul* din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel.
 • * 2 Cron 12:12; 2 Cron 19:3;
 • 14 Domnul va pune peste Israel un împărat* care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea. Şi nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta?
 • * 1 Imp 15:27-29;
 • 15 Domnul va lovi pe Israel, şi Israel va fi ca trestia clătinată în ape; va smulge* pe Israel din această ţară bună** pe care o dăduse părinţilor lor şi-i va împrăştia dincolo de râu, pentru cㆆ şi-au făcut idoli, mâniind pe Domnul.
 • * 2 Imp 17:6; Ps 52:5; ** Ios 23:15; Ios 23:16; 2 Imp 15:29; †† Exod 34:13; Deut 12:3; Deut 12:4;
 • 16 Va părăsi pe Israel, din pricina păcatelor* pe care le-a făcut Ieroboam şi în care a târât şi pe Israel.”
 • * 1 Imp 12:30; 1 Imp 13:34; 1 Imp 15:30; 1 Imp 15:34; 1 Imp 16:2;
 • 17 Nevasta lui Ieroboam s-a sculat şi a plecat. A ajuns la Tirţa* şi, cum** a atins pragul casei, copilul a murit.
 • * 1 Imp 16:6; 1 Imp 16:8; 1 Imp 16:15; 1 Imp 16:23; Cant 6:4; ** 1 Imp 14:12;
 • 18 L-au îngropat, şi tot Israelul l-a plâns, după cuvântul* Domnului pe care-l spusese prin robul Său Ahia, prorocul.
 • * 1 Imp 14:13;
 • Moartea lui Ieroboam
 • 19 Celelalte fapte ale lui Ieroboam, cum a făcut* război şi cum a domnit, sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel.
 • * 2 Cron 13:2;
 • 20 Ieroboam a împărăţit douăzeci şi doi de ani, apoi a adormit cu părinţii săi. Şi în locul lui a împărăţit fiul său Nadab.
 • Domnia lui Roboam
 • 21 Roboam, fiul lui Solomon, a împărăţit peste Iuda. Avea patruzeci* şi unu de ani când s-a făcut împărat şi a împărăţit şaptesprezece ani la Ierusalim, cetatea** pe care o alesese Domnul din toate seminţiile lui Israel, ca să-Şi pună Numele în ea. Mama sa se chema Naama, Amonita.
 • * 2 Cron 12:13; ** 1 Imp 11:36; 1 Imp 14:14;
 • 22 Iuda* a făcut ce este rău înaintea Domnului şi, prin păcatele pe care le-au săvârşit, I-au stârnit** gelozia mai mult decât părinţii lor.
 • * 2 Cron 12:1; ** Deut 32:21; Ps 78:58; 1 Cor 10:22;
 • 23 Şi-au zidit şi ei înălţimi* cu stâlpi închinaţi idolilor şi astartee** pe orice deal înalt şi sub orice copac verde.
 • * Deut 12:2; Ezec 16:24; Ezec 16:25; ** 2 Imp 17:9; 2 Imp 17:10; Isa 57:5;
 • 24 Au fost chiar şi sodomiţi* în ţară. Au făcut de toate urâciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 • * Deut 23:17; 1 Imp 15:12; 1 Imp 22:46; 2 Imp 23:7;
 • 25 În al cincilea an* al domniei lui Roboam, Şişac, împăratul Egiptului, s-a suit împotriva Ierusalimului.
 • * 1 Imp 11:40; 2 Cron 12:2;
 • 26 A luat vistieriile* Casei Domnului şi vistieriile casei împăratului, a luat tot. A luat toate scuturile de aur pe care le făcuse** Solomon.
 • * 2 Cron 12:9-11; ** 1 Imp 10:17;
 • 27 Împăratul Roboam a făcut în locul lor nişte scuturi de aramă şi le-a dat în grija căpeteniilor alergătorilor, care păzeau intrarea casei împăratului.
 • 28 Ori de câte ori se ducea împăratul la Casa Domnului, alergătorii le purtau, apoi le aduceau iarăşi în odaia alergătorilor.
 • 29 Celelalte* fapte ale lui Roboam şi tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?
 • * 2 Cron 12:15;
 • 30 Totdeauna a fost război* între Roboam şi Ieroboam.
 • * 1 Imp 12:24; 1 Imp 15:6; 2 Cron 12:15;
 • 31 Roboam* a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat cu părinţii lui în cetatea lui David. Mama sa se numea** Naama, Amonita. Şi în locul lui a împărăţit fiul său Abiam.
 • * 2 Cron 12:16; ** 1 Imp 14:21; 2 Cron 12:16;
  1 Imparati, capitolul 14