1 Imparati  


Capitolul 19
 • Fuga lui Ilie în pustie
 • 1 Ahab a spus Izabelei tot ce făcuse Ilie şi cum ucisese* cu sabia pe toţi prorocii.
 • * 1 Imp 18:40;
 • 2 Izabela a trimis un sol la Ilie să-i spună: „Să mă* pedepsească zeii cu toată asprimea lor dacă mâine, la ceasul acesta, nu voi face cu viaţa ta ce ai făcut tu cu viaţa fiecăruia din ei.”
 • * Rut 1:17; 1 Imp 20:10; 2 Imp 6:31;
 • 3 Ilie, când a văzut lucrul acesta, s-a sculat şi a plecat, ca să-şi scape viaţa. A ajuns la Beer-Şeba, care ţine de Iuda, şi şi-a lăsat slujitorul acolo.
 • 4 El s-a dus în pustie, unde, după un drum de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea* să moară zicând: „Destul! Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.”
 • * Num 11:15; Iona 4:3; Iona 4:8;
 • 5 S-a culcat şi a adormit sub un ienupăr. Şi, iată, l-a atins un înger şi i-a zis: „Scoală-te şi mănâncă.”
 • 6 El s-a uitat şi, la căpătâiul lui, erau o turtă coaptă pe nişte pietre încălzite şi un urcior cu apă. A mâncat şi a băut, apoi s-a culcat din nou.
 • 7 Îngerul Domnului a venit a doua oară, l-a atins şi a zis: „Scoală-te şi mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.”
 • 8 El s-a sculat, a mâncat şi a băut şi, cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta, a mers patruzeci de zile şi patruzeci* de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb**.
 • * Exod 34:28; Deut 9:9; Deut 9:18; Mat 4:2; ** Exod 3:1;
 • Dumnezeu Se arată
 • 9 Şi acolo, Ilie a intrat într-o peşteră şi a rămas în ea peste noapte. Şi cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?”
 • 10 El a răspuns: „Am* fost plin de râvnă** pentru Domnul Dumnezeul oştirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas†† numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa!”
 • * Rom 11:3; ** Num 25:11; Num 25:13; Ps 69:9; 1 Imp 18:4; †† 1 Imp 18:22; Rom 11:3;
 • 11 Domnul i-a zis: „Ieşi şi stai pe munte* înaintea Domnului!” Şi iată că Domnul a trecut pe lângă peşteră. Şi înaintea Domnului a trecut un vânt** tare şi puternic, care despica munţii şi sfărâma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Şi, după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ.
 • * Exod 24:12; ** Ezec 1:4; Ezec 37:7;
 • 12 Şi după cutremurul de pământ, a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Şi după foc, a venit un susur blând şi subţire.
 • 13 Când l-a auzit, Ilie şi-a acoperit faţa* cu mantaua, a ieşit şi a stat la gura peşterii. Şi** un glas i-a vorbit zicând: „Ce faci tu aici, Ilie?”
 • * Exod 3:6; Isa 6:2; ** 1 Imp 19:9;
 • 14 El a* răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa.”
 • * 1 Imp 19:10;
 • 15 Domnul i-a zis: „Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc şi, când* vei ajunge, să ungi pe Hazael ca împărat al Siriei.
 • * 2 Imp 8:12; 2 Imp 8:13;
 • 16 Să ungi şi pe Iehu*, fiul lui Nimşi, ca împărat al lui Israel şi să ungi pe Elisei**, fiul lui Şafat, din Abel-Mehola, ca proroc în locul tău.
 • * 2 Imp 9:1-3; ** Luca 4:27;
 • 17 Şi se va întâmpla* că pe cel ce va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorî Iehu şi pe cel ce va scăpa de sabia lui Iehu îl va omorî** Elisei.
 • * 2 Imp 8:12; 2 Imp 9:14; 2 Imp 10:6; 2 Imp 13:3; ** Osea 6:5;
 • 18 Dar voi lăsa în Israel* şapte mii de bărbaţi, şi anume pe toţi cei ce nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal şi a căror gură** nu l-au sărutat.”
 • * Rom 11:4; ** Osea 13:2;
 • Elisei, ucenicul lui Ilie
 • 19 Ilie a plecat de acolo şi a găsit pe Elisei, fiul lui Şafat, arând. Înaintea lui erau douăsprezece perechi de boi, şi el era cu a douăsprezecea. Ilie s-a apropiat de el şi şi-a aruncat mantaua pe el.
 • 20 Elisei a părăsit boii, a alergat după Ilie şi a zis: „Lasă-mă să sărut* pe tatăl meu şi pe mama mea şi te voi urma.” Ilie i-a răspuns: „Du-te şi apoi întoarce-te, dar gândeşte-te la ce ţi-am făcut.”
 • * Mat 8:21; Mat 8:22; Luca 9:61; Luca 9:62;
 • 21 După ce s-a depărtat de Ilie, s-a întors şi a luat o pereche de boi pe care i-a adus jertfă; cu uneltele boilor le-a fiert* carnea şi a dat-o oamenilor s-o mănânce. Apoi s-a sculat, a urmat pe Ilie şi a fost în slujba lui.
 • * 2 Sam 24:22;
  1 Imparati, capitolul 19