1 Imparati  


Capitolul 2
 • Învăţăturile date lui Solomon la moarte
 • 1 David se apropia de clipa* morţii şi a dat îndrumări fiului său Solomon, zicând:
 • * Gen 47:29; Deut 31:14;
 • 2 „Eu* plec pe calea pe care merge toată lumea. Întăreşte-te** şi fii om!
 • * Ios 23:14; ** Deut 17:19; Deut 17:20;
 • 3 Păzeşte poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui şi păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui şi învăţăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbuteşti* în tot ce vei face şi oriîncotro te vei întoarce
 • * Deut 29:9; Ios 1:7; 1 Cron 22:12; 1 Cron 22:13;
 • 4 şi pentru ca Domnul să împlinească* următoarele cuvinte, pe care le-a rostit pentru mine: ‘Dacă** fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioşie înaintea Mea din toată inima lor şi din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit†† niciodată de un urmaş pe scaunul de domnie al lui Israel.’
 • * 2 Sam 7:25; ** Ps 132:12; 2 Imp 20:3; †† 2 Sam 7:12; 2 Sam 7:13; 1 Imp 8:25;
 • 5 Ştii ce mi-a făcut* Ioab, fiul Ţeruiei, ce a făcut celor două căpetenii ale oştirii lui Israel, lui Abner**, fiul lui Ner, şi lui Amasa, fiul lui Ieter. I-a omorât; a vărsat în timp de pace sânge de război şi a pus sângele de război pe cingătoarea cu care era încins la mijloc şi pe încălţămintea din picioare.
 • * 2 Sam 3:39; 2 Sam 18:5; 2 Sam 18:12; 2 Sam 18:14; 2 Sam 19:5-7; ** 2 Sam 3:27; 2 Sam 20:10;
 • 6 Fă după înţelepciunea* ta şi să nu laşi ca perii lui cei albi să se coboare în pace în Locuinţa morţilor.
 • * 1 Imp 2:9; Prov 20:26;
 • 7 Să te porţi cu bunăvoinţă cu fiii lui Barzilai*, Galaaditul, şi ei să mănânce** la masă cu tine, căci tot aşa s-au purtat şi ei cu mine, ieşindu-mi înainte când fugeam de fratele tău Absalom.
 • * 2 Sam 19:31; 2 Sam 19:38; ** 2 Sam 9:7; 2 Sam 9:10; 2 Sam 19:28; 2 Sam 17:27;
 • 8 Iată că ai lângă tine pe Şimei*, fiul lui Ghera, Beniamitul, din Bahurim. El a rostit împotriva mea mari blesteme în ziua când mă duceam la Mahanaim. Dar s-a coborât înaintea** mea la Iordan şi i-am jurat pe Domnul zicând: ‘Nu te voi omorî cu sabia.’
 • * 2 Sam 16:5; ** 2 Sam 19:18; 2 Sam 19:23;
 • 9 Acum, tu să nu-l laşi nepedepsit*, căci eşti un om înţelept şi ştii cum trebuie să te porţi cu el. Să-i cobori perii albi însângeraţi** în Locuinţa morţilor.”
 • * Exod 20:7; Iov 9:28; ** Gen 42:38; Gen 44:31;
 • 10 David a adormit* cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea** lui David.
 • * 1 Imp 1:21; Fapte 2:29; Fapte 13:36; ** 2 Sam 5:7;
 • 11 Vremea cât a împărăţit* David peste Israel a fost de patruzeci de ani: la Hebron a împărăţit şapte ani, iar la Ierusalim a împărăţit treizeci şi trei de ani.
 • * 2 Sam 5:4; 1 Cron 29:26; 1 Cron 29:27;
 • 12 Solomon a şezut* pe scaunul de domnie al tatălui său David, şi împărăţia lui s-a întărit foarte mult.
 • * 1 Cron 29:23; 2 Cron 1:1;
 • Solomon omoară pe Adonia
 • 13 Adonia, fiul Haghitei, s-a dus la Bat-Şeba, mama lui Solomon. Ea i-a zis: „Vii* cu gânduri paşnice?” El a răspuns: „Da.”
 • * 1 Sam 16:4; 1 Sam 16:5;
 • 14 Şi a adăugat: „Am să-ţi spun o vorbă.” Ea a zis: „Vorbeşte!”
 • 15 Şi el a zis: „Ştii că împărăţia era* a mea şi că tot Israelul îşi îndrepta privirile spre mine ca să fiu împărat. Dar împărăţia s-a întors şi a căzut fratelui meu, pentru că Domnul i-a** dat-o.
 • * 1 Imp 1:5; ** 1 Cron 22:9; 1 Cron 22:10; 1 Cron 28:5-7; Prov 21:30; Dan 2:21;
 • 16 Acum îţi cer un lucru: nu-ţi întoarce faţa!” Ea i-a răspuns: „Vorbeşte!”
 • 17 Şi el a zis: „Spune, te rog, împăratului Solomon – căci nu se poate să nu te asculte – să-mi dea de nevastă pe* Abişag, Sunamita.”
 • * 1 Imp 1:3; 1 Imp 1:4;
 • 18 Bat-Şeba a zis: „Bine! Voi vorbi împăratului pentru tine.”
 • 19 Bat-Şeba s-a dus la împăratul Solomon să-i vorbească pentru Adonia. Împăratul s-a sculat s-o întâmpine, s-a închinat* înaintea ei şi a şezut pe scaunul său de domnie. Au pus un scaun pentru mama împăratului şi ea a şezut** la dreapta lui.
 • * Exod 20:12; ** Ps 45:9;
 • 20 Apoi a zis: „Am să-ţi fac o mică rugăminte: să mă asculţi!” Şi împăratul i-a zis: „Cere, mamă, căci te voi asculta.”
 • 21 Ea a zis: „Abişag, Sunamita, să fie dată de nevastă fratelui tău Adonia.”
 • 22 Împăratul Solomon a răspuns mamei sale: „Pentru ce ceri numai pe Abişag, Sunamita, pentru Adonia? Cere şi împărăţia pentru el, căci este fratele meu mai mare decât mine – pentru el, pentru preotul Abiatar* şi pentru Ioab, fiul Ţeruiei.”
 • * 1 Imp 1:7;
 • 23 Atunci, împăratul a jurat pe Domnul zicând: „Să mă pedepsească Dumnezeu cu toată* asprimea dacă nu-l vor costa viaţa pe Adonia cuvintele acestea!
 • * Rut 1:17;
 • 24 Acum, viu este Domnul, care m-a întărit şi m-a suit pe scaunul de domnie al tatălui meu David şi care mi-a făcut o casă după făgăduinţa* Lui, că astăzi va muri Adonia!”
 • * 2 Sam 7:11; 2 Sam 7:13; 1 Cron 22:10;
 • 25 Şi împăratul Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Iehoiada, care l-a lovit, şi Adonia a murit.
 • Abiatar, scos din slujbă
 • 26 Împăratul a zis apoi preotului Abiatar: „Du-te la Anatot*, la moşiile tale, căci eşti vrednic de moarte, dar nu te voi omorî azi, pentru că ai purtat** chivotul Domnului Dumnezeu înaintea tatălui meu David şi pentru că ai luat parte la toate suferinţele tatălui meu.”
 • * Ios 21:18; ** 1 Sam 23:6; 2 Sam 15:24; 2 Sam 15:29; 1 Sam 22:20; 1 Sam 22:23; 2 Sam 15:24;
 • 27 Astfel, Solomon a scos pe Abiatar din slujba de preot al Domnului, ca să împlinească* cuvântul rostit de Domnul asupra casei lui Eli în Silo.
 • * 1 Sam 2:31-35;
 • Omorârea lui Ioab
 • 28 Vestea aceasta a ajuns până la Ioab, care luase partea* lui Adonia, măcar că nu luase partea lui Absalom. Şi Ioab a fugit la cortul Domnului şi s-a apucat** de coarnele altarului.
 • * 1 Imp 1:7; ** 1 Imp 1:50;
 • 29 Au dat de ştire împăratului Solomon că Ioab a fugit la cortul Domnului şi că este la altar. Şi Solomon a trimis pe Benaia, fiul lui Iehoiada, zicându-i: „Du-te şi loveşte-l!”
 • 30 Benaia a ajuns la cortul Domnului şi a zis lui Ioab: „Ieşi, căci aşa porunceşte împăratul!” Dar el a răspuns: „Nu! Vreau să mor aici.” Benaia a spus lucrul acesta împăratului, zicând: „Aşa a vorbit Ioab şi aşa mi-a răspuns.”
 • 31 Împăratul a zis lui Benaia: „Fă* cum a zis, loveşte-l şi îngroapă-l; şi ia** astfel de peste mine şi de peste casa tatălui meu sângele pe care l-a vărsat Ioab fără temei.
 • * Exod 21:14; ** Num 35:33; Deut 19:13; Deut 21:8; Deut 21:9;
 • 32 Domnul va face ca sângele lui să cadă* asupra capului lui, pentru că a lovit pe doi bărbaţi mai drepţi şi mai buni** decât el şi i-a ucis cu sabia, fără să fi ştiut tatăl meu David: pe Abner, fiul lui Ner, căpetenia oştirii lui Israel, şi pe Amasa††, fiul lui Ieter, căpetenia oştirii lui Iuda.
 • * Jud 9:24; Jud 9:57; Ps 7:16; ** 2 Cron 21:13; 2 Sam 3:27; †† 2 Sam 20:10;
 • 33 Sângele lor să cadă peste capul lui Ioab şi peste capul urmaşilor* lui pentru totdeauna, dar David**, sămânţa lui, casa lui şi scaunul lui de domnie să aibă parte de pace pe vecie din partea Domnului.”
 • * 2 Sam 3:29; ** Prov 25:5;
 • 34 Benaia, fiul lui Iehoiada, s-a suit, a lovit pe Ioab şi l-a omorât. El a fost îngropat în casa lui, în pustie.
 • 35 Împăratul a pus în fruntea oştirii pe Benaia, fiul lui Iehoiada, în locul lui Ioab, iar în locul lui Abiatar* a pus pe preotul Ţadoc**.
 • * 1 Imp 2:27; ** Num 25:11-13; 1 Sam 2:35; 1 Cron 6:53; 1 Cron 24:3;
 • Omorârea lui Şimei
 • 36 Împăratul a chemat pe Şimei* şi i-a zis: „Zideşte-ţi o casă la Ierusalim: să locuieşti în ea şi să nu ieşi din ea ca să te duci într-o parte sau alta.
 • * 2 Sam 16:15; 1 Imp 2:8;
 • 37 Să ştii bine că, în ziua când vei ieşi şi vei trece pârâul* Chedron, vei muri. Atunci, sângele** tău va cădea asupra capului tău.”
 • * 2 Sam 15:23; ** Lev 20:9; Ios 2:19; 2 Sam 1:16;
 • 38 Şimei a răspuns împăratului: „Bine! Robul tău va face cum spune domnul meu împăratul.” Şi Şimei a locuit multă vreme la Ierusalim.
 • 39 După trei ani, s-a întâmplat că doi slujitori ai lui Şimei au fugit la Achiş*, fiul lui Maaca, împăratul Gatului. Au dat de ştire lui Şimei zicând: „Iată că slujitorii tăi sunt la Gat.”
 • * 1 Sam 27:2;
 • 40 Şimei s-a sculat, a pus şaua pe măgar şi s-a dus la Gat, la Achiş, să-şi caute slujitorii. Şimei s-a dus şi şi-a adus înapoi slujitorii din Gat.
 • 41 Au dat de veste lui Solomon că Şimei a plecat din Ierusalim la Gat şi că s-a întors.
 • 42 Împăratul a chemat pe Şimei şi i-a zis: „Nu te-am pus eu să juri pe Domnul şi nu ţi-am spus eu hotărât: ‘Să ştii că vei muri în ziua când vei ieşi să te duci într-o parte sau alta’? Şi nu mi-ai răspuns tu: ‘Bine, am înţeles’?
 • 43 Pentru ce atunci n-ai ascultat de jurământul Domnului şi de porunca pe care ţi-o dădusem?”
 • 44 Şi împăratul a zis lui Şimei: „Ştii înăuntrul inimii tale tot* răul pe care l-ai făcut tatălui meu David; Domnul** a întors răutatea ta asupra capului tău.
 • * 2 Sam 16:5; Ps 7:16; ** Ezec 17:19;
 • 45 Dar împăratul Solomon va fi binecuvântat şi scaunul* de domnie al lui David va fi întărit pe vecie înaintea Domnului.”
 • * Prov 25:5;
 • 46 Şi împăratul a poruncit lui Benaia, fiul lui Iehoiada, care a ieşit şi a lovit pe Şimei, şi Şimei a murit.Astfel, împărăţia* s-a întărit în mâinile lui Solomon.
 • * 1 Imp 2:12;
  1 Imparati, capitolul 2