1 Imparati  


Capitolul 21
 • Via lui Nabot
 • 1 După aceste lucruri, iată ce s-a întâmplat. Nabot, din Izreel, avea o vie la Izreel, lângă casa lui Ahab, împăratul Samariei.
 • 2 Şi Ahab a vorbit astfel lui Nabot: „Dă-mi mie via* ta să fac din ea o grădină de verdeţuri, căci este foarte aproape de casa mea. În locul ei îţi voi da o vie mai bună sau, dacă-ţi vine mai bine, îţi voi plăti preţul ei în argint.”
 • * 1 Sam 8:14;
 • 3 Dar Nabot a răspuns lui Ahab: „Să mă ferească Domnul să-ţi dau moştenirea părinţilor mei!”
 • 4 Ahab a intrat în casă trist şi mâniat din pricina cuvintelor pe care i le spusese Nabot din Izreel: „Nu-ţi voi da* moştenirea părinţilor mei!” Şi s-a culcat pe pat, şi-a întors faţa şi n-a mâncat nimic.
 • * Lev 25:23; Num 36:7; Ezec 46:18;
 • 5 Nevastă-sa, Izabela, a venit la el şi i-a zis: „Pentru ce îţi este tristă inima şi nu mănânci?”
 • 6 El i-a răspuns: „Am vorbit cu Nabot din Izreel şi i-am zis: ‘Dă-mi via ta pe preţ de argint sau, dacă vrei, îţi voi da o altă vie în locul ei.’ Dar el a zis: ‘Nu pot să-ţi dau via mea!’”
 • 7 Atunci, Izabela, nevasta lui, i-a zis: „Oare nu domneşti tu acum peste Israel? Scoală-te, ia şi mănâncă şi fii cu inima veselă, căci eu îţi voi da via lui Nabot din Izreel!”
 • 8 Şi ea a scris nişte scrisori în numele lui Ahab, le-a pecetluit cu pecetea lui Ahab şi le-a trimis bătrânilor şi dregătorilor care locuiau cu Nabot în cetatea lui.
 • 9 Iată ce a scris în aceste scrisori: „Vestiţi un post, puneţi pe Nabot în fruntea poporului
 • 10 şi puneţi-i în faţă doi oameni de nimic, care să mărturisească astfel împotriva lui: ‘Tu ai blestemat* pe Dumnezeu şi pe împăratul!’ Apoi scoateţi-l afară, împroşcaţi-l** cu pietre şi să moară.”
 • * Exod 22:28; Lev 24:15; Lev 24:16; Fapte 6:11; ** Lev 24:14;
 • 11 Oamenii din cetatea lui Nabot, bătrânii şi dregătorii care locuiau în cetate au făcut cum le spusese Izabela, după cum era scris în scrisorile pe care li le trimisese ea.
 • 12 Au vestit* un post şi au pus pe Nabot în fruntea poporului.
 • * Isa 58:4;
 • 13 Cei doi oameni de nimic au venit şi s-au aşezat în faţa lui şi aceşti oameni răi au mărturisit aşa înaintea poporului, împotriva lui Nabot: „Nabot a blestemat pe Dumnezeu şi pe împăratul!” Apoi l-au scos* afară din cetate, l-au împroşcat cu pietre şi a murit.
 • * 2 Imp 9:26;
 • 14 Şi au trimis să spună Izabelei: „Nabot a fost împroşcat cu pietre şi a murit.”
 • 15 Când a auzit Izabela că Nabot fusese împroşcat cu pietre şi că murise, a zis lui Ahab: „Scoală-te şi ia în stăpânire via lui Nabot din Izreel, care n-a vrut să ţi-o dea pe preţ de argint, căci Nabot nu mai trăieşte, a murit.”
 • 16 Ahab, auzind că a murit Nabot, s-a sculat să se coboare la via lui Nabot din Izreel ca s-o ia în stăpânire.
 • Vestirea pedepsei
 • 17 Atunci, cuvântul* Domnului a vorbit lui Ilie, Tişbitul, astfel:
 • * Ps 9:12;
 • 18 „Scoală-te şi coboară-te înaintea lui Ahab, împăratul lui Israel, la Samaria*; iată-l, este în via lui Nabot, unde s-a coborât s-o ia în stăpânire.
 • * 1 Imp 13:32; 2 Cron 22:9;
 • 19 Să-i spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Nu eşti tu un ucigaş şi un hoţ?»’ Şi să-i mai spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul: «Chiar în locul* unde au lins câinii sângele lui Nabot vor linge câinii şi sângele tău.»’”
 • * 1 Imp 22:38;
 • 20 Ahab a zis lui Ilie: „M-ai găsit*, vrăjmaşule?” Şi el a răspuns: „Te-am găsit, pentru că te-ai vândut** ca să faci ce este rău înaintea Domnului.
 • * 1 Imp 18:17; ** 2 Imp 17:17; Rom 7:14;
 • 21 Iată ce zice Domnul: ‘Voi aduce nenorocirea* peste tine; te voi mătura, voi nimici pe oricine este** al lui Ahab, fie rob, fie slobod în Israel,
 • * 1 Imp 14:10; 2 Imp 9:8; ** 1 Sam 25:22; 1 Imp 14:10;
 • 22 şi voi face casei* tale cum am făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat, şi casei lui Baeşa**, fiul lui Ahia, pentru că M-ai mâniat şi ai făcut pe Israel să păcătuiască.’”
 • * 1 Imp 15:29; ** 1 Imp 16:3; 1 Imp 16:11;
 • 23 Domnul a vorbit şi despre Izabela* şi a zis: „Câinii vor mânca pe Izabela lângă întăritura Izreelului.
 • * 2 Imp 9:36;
 • 24 Cine* va muri în cetate din casa lui Ahab va fi mâncat de câini, iar cine va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului.”
 • * 1 Imp 14:11; 1 Imp 16:4;
 • 25 N-a fost nimeni* care să se fi vândut pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului ca Ahab, pe care nevastă-sa Izabela îl aţâţa** la aceasta.
 • * 1 Imp 16:30; ** 1 Imp 16:31;
 • 26 El a lucrat în chipul cel mai urâcios, mergând după idoli, cum* făceau amoriţii, pe care-i izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel.
 • * Gen 15:16; 2 Imp 21:11;
 • Smerirea lui Ahab
 • 27 După ce a auzit cuvintele lui Ilie, Ahab şi-a rupt hainele, şi-a pus* un sac pe trup şi a postit: se culca cu sacul acesta şi mergea încet.
 • * Gen 37:34;
 • 28 Şi cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie, Tişbitul, astfel:
 • 29 „Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea Mea? Pentru că s-a smerit înaintea Mea, nu voi aduce nenorocirea în timpul vieţii lui, ci în timpul vieţii* fiului său voi aduce nenorocirea casei lui!”
 • * 2 Imp 9:25;
  1 Imparati, capitolul 21