1 Imparati  


Capitolul 3
 • Căsătoria lui Solomon. Visul lui
 • 1 Solomon* s-a încuscrit cu Faraon, împăratul Egiptului. A luat de nevastă pe fata lui Faraon şi a adus-o în cetatea** lui David până şi-a isprăvit de zidit casa lui, Casa Domnului şi zidul†† dimprejurul Ierusalimului.
 • * 1 Imp 7:8; 1 Imp 9:24; ** 2 Sam 5:7; 1 Imp 7:1; †† 1 Imp 9:15; 1 Imp 9:19;
 • 2 Poporul* nu aducea jertfe decât pe înălţimi, căci până pe vremea aceasta nu se zidise încă o casă în Numele Domnului.
 • * Lev 17:3-5; Deut 12:2; Deut 12:4; Deut 12:5; 1 Imp 22:43;
 • 3 Solomon iubea* pe Domnul şi se ţinea** de obiceiurile tatălui său David. Numai că aducea jertfe şi tămâie pe înălţimi.
 • * Deut 6:5; Deut 30:16; Deut 30:20; Ps 31:23; Rom 8:28; 1 Cor 8:3; ** 1 Imp 3:6; 1 Imp 3:14;
 • 4 Împăratul s-a dus* la Gabaon să aducă jertfe acolo, căci** era cea mai însemnată înălţime. Solomon a adus o mie de arderi-de-tot pe altar.
 • * 2 Cron 1:3; ** 1 Cron 16:39; 2 Cron 1:3;
 • 5 La Gabaon*, Domnul S-a arătat în vis** lui Solomon noaptea şi Dumnezeu i-a zis: „Cere ce vrei să-ţi dau.”
 • * 1 Imp 9:2; 2 Cron 1:7; ** Num 12:6; Mat 1:20; Mat 2:13; Mat 2:19;
 • 6 Solomon* a răspuns: „Tu ai arătat o mare bunăvoinţă faţă de robul Tău David, tatăl meu, pentru că umbla** înaintea Ta în credincioşie, în dreptate şi în curăţie de inimă faţă de Tine; i-ai păstrat această mare bunăvoinţă şi i-ai dat un fiu care şade pe scaunul lui de domnie, cum se vede astăzi.
 • * 2 Cron 1:8; ** 1 Imp 2:4; 1 Imp 9:4; 2 Imp 20:3; Ps 15:2; 1 Imp 1:48;
 • 7 Acum, Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărăţească în locul tatălui meu David, şi eu nu sunt decât un tânăr*, nu sunt încercat**.
 • * 1 Cron 29:1; ** Num 27:17;
 • 8 Robul Tău este în mijlocul poporului pe care l-ai* ales, popor foarte mare, care nu poate fi nici socotit, nici** numărat, din pricina mulţimii lui.
 • * Deut 7:6; ** Gen 13:16; Gen 15:5;
 • 9 Dă dar* robului Tău o inimă pricepută, ca să judece** pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa de mare la număr!”
 • * 2 Cron 1:10; Prov 2:3-9; Iac 1:5; ** Ps 72:1; Ps 72:2; Evr 5:14;
 • 10 Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului.
 • 11 Şi Dumnezeu a zis: „Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri* pentru tine nici viaţă lungă, nici bogăţii, nici moartea vrăjmaşilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate,
 • * Iac 4:3;
 • 12 voi* face după cuvântul tău. Îţi voi** da o inimă înţeleaptă şi pricepută, aşa cum n-a fost nimeni înaintea ta şi nu se va scula nimeni niciodată ca tine.
 • * 1 Ioan 5:14; 1 Ioan 5:15; ** 1 Imp 4:29-31; 1 Imp 5:12; 1 Imp 10:24; Ecl 1:16;
 • 13 Mai mult, îţi voi da* şi ce n-ai cerut: bogăţii** şi slavă, aşa încât în tot timpul vieţii tale nu va fi niciun împărat ca tine.
 • * Mat 6:33; Efes 3:20; ** 1 Imp 4:21; 1 Imp 4:24; 1 Imp 10:23; 1 Imp 10:25; Prov 3:16;
 • 14 Şi, dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile şi poruncile Mele, cum* a făcut David, tatăl tău, îţi voi lungi** zilele.”
 • * 1 Imp 15:5; ** Ps 91:16; Prov 3:2;
 • 15 Solomon s-a* deşteptat. Acesta a fost visul. Solomon s-a întors la Ierusalim şi s-a înfăţişat înaintea chivotului legământului Domnului. A adus arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire şi a dat un ospăţ** tuturor slujitorilor lui.
 • * Gen 41:7; ** Gen 40:20; 1 Imp 8:65; Estera 1:3; Dan 5:1; Marc 6:21;
 • Judecata lui Solomon
 • 16 Atunci au venit două femei curve la împărat şi s-au înfăţişat* înaintea lui.
 • * Num 27:2;
 • 17 Una din femei a zis: „Rogu-mă, domnul meu, eu şi femeia aceasta locuiam în aceeaşi casă şi am născut lângă ea în casă.
 • 18 După trei zile, femeia aceasta a născut şi ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă.
 • 19 Peste noapte, fiul acestei femei a murit, pentru că se culcase peste el.
 • 20 Ea s-a sculat pe la mijlocul nopţii, a luat pe fiul meu de lângă mine, pe când dormea roaba ta, şi l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei, care murise, l-a culcat la sânul meu.
 • 21 Dimineaţa, m-am sculat să dau ţâţă copilului, şi iată că era mort. M-am uitat cu luare aminte la el dimineaţa, şi iată că nu era fiul meu pe care-l născusem.”
 • 22 Cealaltă femeie a zis: „Ba nu; fiul meu este cel viu, iar fiul tău e cel mort.” Dar cea dintâi a răspuns: „Ba nicidecum! Fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu.” Aşa au vorbit ele înaintea împăratului.
 • 23 Împăratul a zis: „Una zice: ‘Fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort.’ Şi cealaltă zice: ‘Ba nicidecum! Fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu.’”
 • 24 Apoi a adăugat: „Aduceţi-mi o sabie.” Au adus o sabie înaintea împăratului.
 • 25 Şi împăratul a zis: „Tăiaţi în două copilul cel viu şi daţi o jumătate uneia şi o jumătate celeilalte.”
 • 26 Atunci, femeia al cărei copil era viu a simţit că i* se rupe inima pentru copil şi a zis împăratului: „Ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu şi nu-l omorî!” Dar cealaltă a zis: „Să nu fie nici al meu, nici al tău; tăiaţi-l!”
 • * Gen 43:30; Isa 49:15; Ier 31:20; Osea 11:8;
 • 27 Şi împăratul, luând cuvântul, a zis: „Daţi celei dintâi copilul cel viu şi nu-l omorâţi. Ea este mama lui.”
 • 28 Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul. Şi s-au temut de împărat, căci au văzut că înţelepciunea* lui Dumnezeu era în el, povăţuindu-l în judecăţile lui.
 • * 1 Imp 3:9; 1 Imp 3:11; 1 Imp 3:12;
  1 Imparati, capitolul 3