1 Imparati  


Capitolul 5
 • Zidirea Templului
 • 1 Hiram*, împăratul Tirului, a trimis pe slujitorii săi la Solomon, căci auzise că fusese uns împărat în locul tatălui său şi el iubise** totdeauna pe David.
 • * 1 Imp 5:10; 1 Imp 5:18; 2 Cron 2:3; ** 2 Sam 5:11; 1 Cron 14:1; Amos 1:9;
 • 2 Solomon* a trimis vorbă lui Hiram:
 • * 2 Cron 2:3;
 • 3 „Ştii că tatăl meu David n-a putut să zidească o casă Domnului Dumnezeului lui, din pricina războaielor* cu care l-au înconjurat vrăjmaşii lui până ce Domnul i-a pus sub talpa picioarelor lui.
 • * 1 Cron 22:8; 1 Cron 28:3;
 • 4 Acum, Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă* din toate părţile; nu mai am nici potrivnic, nici nenorociri!
 • * 1 Imp 4:24; 1 Cron 22:9;
 • 5 Iată* că am de gând să zidesc o casă Numelui Domnului Dumnezeului meu, cum** a spus Domnul tatălui meu David, zicând: ‘Fiul tău pe care-l voi pune în locul tău pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă Numelui Meu.’
 • * 2 Cron 2:4; ** 2 Sam 7:13; 1 Cron 17:12; 1 Cron 22:10;
 • 6 Porunceşte acum să se taie pentru mine cedri* din Liban. Slujitorii mei vor fi cu ai tăi şi-ţi voi plăti simbria slujitorilor tăi aşa cum o vei hotărî tu, căci ştii că dintre noi nimeni nu se pricepe să taie lemne ca sidonienii.”
 • * 2 Cron 2:8; 2 Cron 2:10;
 • 7 Când a auzit Hiram cuvintele lui Solomon, a avut o mare bucurie şi a zis: „Binecuvântat să fie astăzi Domnul, care a dat lui David un fiu înţelept drept căpetenie a acestui mare popor!”
 • 8 Şi Hiram a trimis răspuns lui Solomon: „Am auzit ce ai trimis să mi se spună. Voi face tot ce vei vrea în ce priveşte lemnele de cedru şi lemnele de chiparos.
 • 9 Slujitorii mei le vor coborî din Liban la mare şi* le voi trimite pe mare în plute, până la locul pe care mi-l vei arăta: acolo voi pune să le dezlege şi le vei lua. Ceea ce cer în schimb este să trimiţi merinde** casei mele.”
 • * 2 Cron 2:16; ** Ezra 3:7; Ezec 27:17; Fapte 12:20;
 • 10 Hiram a dat lui Solomon lemne de cedru şi lemne de chiparos cât a voit.
 • 11 Şi Solomon* a dat lui Hiram douăzeci de mii de cori de grâu pentru hrana casei lui şi douăzeci de cori de untdelemn curat; iată ce a dat Solomon în fiecare an lui Hiram.
 • * 2 Cron 2:10;
 • 12 Domnul a dat înţelepciune lui Solomon, cum* îi făgăduise. Între Hiram şi Solomon a fost pace şi au făcut legământ împreună.
 • * 1 Imp 3:12;
 • 13 Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă, în număr de treizeci de mii.
 • 14 I-a trimis în Liban, câte zece mii pe lună, cu schimbul; o lună erau în Liban şi două luni erau acasă. Adoniram era mai-mare peste* oamenii de corvoadă.
 • * 1 Imp 4:6;
 • 15 Solomon* mai avea şaptezeci de mii de oameni care purtau poverile şi optzeci de mii care tăiau pietrele în munţi,
 • * 1 Imp 9:21; 2 Cron 2:17; 2 Cron 2:18;
 • 16 afară de căpeteniile, în număr de trei mii trei sute, puse de Solomon peste lucrări şi însărcinate cu privegherea lucrătorilor.
 • 17 Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari şi măreţe, cioplite* pentru temeliile casei.
 • * 1 Cron 22:2;
 • 18 Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram şi ghibliţii le-au cioplit şi au pregătit lemnele şi pietrele pentru zidirea casei.
  1 Imparati, capitolul 5