1 Ioan  


Capitolul 5
 • 1 Oricine crede* că Isus** este Hristosul este născut din Dumnezeu şi†† oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.
 • * Ioan 1:12; ** 1 Ioan 2:22; 1 Ioan 2:23; 1 Ioan 4:2; 1 Ioan 4:15; Ioan 1:13; †† Ioan 15:23;
 • 2 Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.
 • 3 Căci* dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi** poruncile Lui nu sunt grele,
 • * Ioan 14:15; Ioan 14:21; Ioan 14:23; Ioan 15:10; 2 Ioan 1:6; ** Mica 6:8; Mat 11:30;
 • 4 pentru că oricine* este născut din Dumnezeu biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră.
 • * Ioan 16:33; 1 Ioan 3:9; 1 Ioan 4:4;
 • 5 Cine este cel ce* a biruit lumea dacă nu cel ce crede că Isus este Fiul lui Dumnezeu?
 • * 1 Cor 15:57; 1 Ioan 4:15;
 • 6 El, Isus Hristos, este Cel ce a venit cu* apă şi cu sânge; nu numai cu apă, ci cu apă şi cu sânge; şi Duhul** este Cel ce mărturiseşte despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul.
 • * Ioan 19:34; ** Ioan 14:17; Ioan 15:26; Ioan 16:13; 1 Tim 3:16;
 • 7 (Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul* şi Duhul Sfânt, şi** aceşti trei una sunt.)
 • * Ioan 1:1; Apoc 19:13; ** Ioan 10:13;
 • 8 Şi trei sunt care mărturisesc pe pământ: Duhul, apa şi sângele, şi aceşti trei sunt una în mărturisirea lor.
 • 9 Dacă primim mărturisirea* oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare; şi** mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său.
 • * Ioan 8:17; Ioan 8:18; ** Mat 3:16; Mat 3:17; Mat 17:5;
 • 10 Cine* crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl** face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.
 • * Rom 8:16; Gal 4:6; ** Ioan 3:33; Ioan 5:38;
 • 11 Şi* mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică şi** această viaţă este în Fiul Său.
 • * 1 Ioan 2:25; ** Ioan 1:4; 1 Ioan 4:9;
 • 12 Cine* are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
 • * Ioan 3:36; Ioan 5:24;
 • 13 V-am scris aceste* lucruri ca** să ştiţi că voi, care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.
 • * Ioan 20:31; ** 1 Ioan 1:1; 1 Ioan 1:2;
 • 14 Îndrăzneala pe care o avem la El este că, dacă* cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
 • * 1 Ioan 3:22;
 • 15 Şi, dacă ştim că ne ascultă, orice I-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe care I le-am cerut.
 • 16 Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage şi Dumnezeu* îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este** un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.
 • * Iov 42:8; Iac 5:14; Iac 5:15; ** Mat 12:31; Mat 12:32; Marc 3:29; Luca 12:10; Evr 6:4; Evr 6:6; Evr 10:26; Ier 7:16; Ier 14:11; Ioan 17:9;
 • 17 Orice* nelegiuire este păcat, dar este un păcat care nu duce la moarte.
 • * 1 Ioan 3:4;
 • 18 Ştim că oricine* este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte** şi cel rău nu se atinge de el.
 • * 1 Pet 1:23; 1 Ioan 3:9; ** Iac 1:27;
 • 19 Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată* lumea zace în cel rău.
 • * Gal 1:4;
 • 20 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a* dat pricepere să** cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui. El este Dumnezeul adevărat şi†† viaţa veşnică.
 • * Luca 24:45; ** Ioan 17:3; Isa 9:6; Isa 44:6; Isa 54:5; Ioan 20:28; Fapte 20:28; Rom 9:5; 1 Tim 3:16; Tit 2:13; Evr 1:8; †† 1 Ioan 5:11-13;
 • 21 Copilaşilor, păziţi-vă* de idoli. Amin.
 • * 1 Cor 10:14;
  1 Ioan, capitolul 5