1 Samuel  


Capitolul 1
 • CARTEA ÎNTÂI A LUI SAMUEL SAU ÎNTÂI A ÎMPĂRAŢILOR
 • * Osea 13:11; ** Ps 99:6;
 • ELI ŞI SAMUEL, CEI DIN URMĂ DOI JUDECĂTORI ÎN ISRAEL (CAPITOLELE 1—12)
 • Penina o necăjeşte pe Ana
 • 1 Era un om din Ramataim-Ţofim, din muntele lui Efraim, numit Elcana*, fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Ţuf, efratit**.
 • * 1 Cron 6:27; 1 Cron 6:34; ** Rut 1:2;
 • 2 El avea două neveste: una se numea Ana, iar cealaltă, Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea.
 • 3 Omul acesta se suia în fiecare an* din cetatea sa la Silo**, ca să se închine înaintea Domnului oştirilor şi să-I aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas, preoţi ai Domnului.
 • * Exod 23:14; Deut 16:16; Luca 2:41; ** Ios 18:1; Deut 12:5-7;
 • 4 În ziua când îşi aducea Elcana jertfa*, dădea părţi nevestei sale Penina, tuturor fiilor şi tuturor fiicelor pe care le avea de la ea.
 • * Deut 12:17; Deut 12:18; Deut 16:11;
 • 5 Dar Anei îi dădea o parte îndoită, căci iubea pe Ana. Dar Domnul* o făcuse stearpă.
 • * Gen 30:2;
 • 6 Potrivnica ei o înţepa* deseori, ca s-o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă.
 • * Iov 24:21;
 • 7 Şi în toţi anii era aşa. Ori de câte ori se suia Ana la Casa Domnului, Penina o înţepa la fel. Atunci, ea plângea şi nu mânca.
 • 8 Elcana, bărbatul ei, îi zicea: „Ana, pentru ce plângi şi nu mănânci? Pentru ce ţi-este întristată inima? Oare nu preţuiesc eu pentru tine mai mult* decât zece fii?”
 • * Rut 4:15;
 • Rugăciunea Anei
 • 9 Ana s-a sculat, după ce au mâncat şi au băut ei la Silo. Preotul Eli şedea pe un scaun, lângă unul din uşorii Templului* Domnului.
 • * 1 Sam 3:3;
 • 10 Şi Ana se ruga Domnului cu sufletul amărât* şi plângea.
 • * Iov 7:11; Iov 10:1;
 • 11 Ea a făcut o juruinţă* şi a zis: „Doamne, Dumnezeul oştirilor! Dacă vei binevoi să cauţi spre** întristarea roabei Tale, dacă-Ţi vei aduce aminte de mine şi nu vei uita pe roaba Ta şi dacă vei da roabei Tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieţii lui şi brici†† nu va trece peste capul lui.”
 • * Gen 28:20; Num 30:3; Jud 11:30; ** Gen 29:32; Exod 4:31; 2 Sam 16:12; Ps 25:18; Gen 8:1; Gen 30:22; †† Num 6:5; Jud 13:5;
 • 12 Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei.
 • 13 Ana vorbea în inima ei şi numai buzele şi le mişca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea că este beată
 • 14 şi i-a zis: „Până când vei fi beată? Du-te de te trezeşte.”
 • 15 Ana a răspuns: „Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei şi n-am băut nici vin, nici băutură ameţitoare, ci îmi vărsam* sufletul înaintea Domnului.
 • * Ps 62:8; Ps 142:2;
 • 16 Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată*, căci numai prea multa mea durere şi supărarea m-au făcut să vorbesc până acum.”
 • * Deut 13:13;
 • 17 Eli a luat din nou cuvântul şi a zis: „Du-te* în pace, şi Dumnezeul** lui Israel să asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o!”
 • * Jud 18:6; Marc 5:34; Luca 7:50; Luca 8:48; ** Ps 20:4; Ps 20:5;
 • 18 Ea a zis: „Să capete* roaba ta trecere înaintea ta!” Şi femeia a plecat**. A mâncat şi faţa ei n-a mai fost aceeaşi.
 • * Gen 33:15; Rut 2:13; ** Ecl 9:7;
 • 19 S-au sculat dis-de-dimineaţă şi, după ce s-au închinat până la pământ înaintea Domnului, s-au întors şi au venit acasă, la Rama.Elcana s-a culcat* cu nevastă-sa Ana, şi Domnul Şi-a adus** aminte de ea.
 • * Gen 4:1; ** Gen 30:22;
 • Naşterea lui Samuel
 • 20 Când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată şi a născut un fiu, căruia i-a pus numele Samuel (Dumnezeu a ascultat), „căci”, a zis ea, „de la Domnul l-am cerut”.
 • 21 Bărbatul său, Elcana, s-a suit* apoi cu toată casa lui să aducă Domnului jertfa de peste an şi să-şi împlinească juruinţa.
 • * 1 Sam 1:3;
 • 22 Dar Ana nu s-a suit şi a zis bărbatului ei: „Când voi înţărca copilul, îl voi duce* ca să fie pus înaintea Domnului şi să rămână** acolo pentru totdeauna.”
 • * Luca 2:22; ** 1 Sam 1:11; 1 Sam 1:28; 1 Sam 2:11; 1 Sam 2:18; 1 Sam 3:1; Exod 21:6;
 • 23 Elcana*, bărbatul ei, i-a zis: „Fă ce vei crede, aşteaptă până-l vei înţărca. Numai** împlinească-Şi Domnul cuvântul Lui!” Şi femeia a rămas acasă şi a dat ţâţă fiului ei până l-a înţărcat.
 • * Num 30:7; ** 2 Sam 7:25;
 • 24 Când l-a înţărcat, l-a suit cu ea şi a luat trei tauri, o efă de făină şi un burduf cu vin. L-a dus* în Casa** Domnului, la Silo; copilul era încă mic de tot.
 • * Deut 12:5; Deut 12:6; Deut 12:11; ** Ios 18:1;
 • 25 Au înjunghiat taurii şi au dus* copilul la Eli.
 • * Luca 2:22;
 • 26 Ana a zis: „Domnul meu, iartă-mă! Cât este de adevărat că sufletul tău* trăieşte, domnul meu, atât este de adevărat că eu sunt femeia aceea care stăteam aici lângă tine şi mă rugam Domnului!
 • * Gen 42:15; 2 Imp 2:2; 2 Imp 2:4; 2 Imp 2:6;
 • 27 Pentru* copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam.
 • * Mat 7:7;
 • 28 De aceea vreau să-l dau* Domnului: toată viaţa lui să fie dat Domnului.” Şi s-au** închinat acolo înaintea Domnului.
 • * 1 Sam 1:11; 1 Sam 1:22; ** Gen 24:26; Gen 24:52;
1 Samuel, capitolul 1