1 Samuel  


Capitolul 10
 • Saul este uns de Samuel ca împărat
 • 1 Samuel* a luat sticluţa cu untdelemn şi a turnat-o pe capul lui Saul. Apoi l-a sărutat** şi a zis: „Nu te-a uns Domnul ca să fii căpetenia moştenirii†† Lui?
 • * 1 Sam 9:16; 1 Sam 16:13; 2 Imp 9:3; 2 Imp 9:6; ** Ps 2:12; Fapte 13:21; †† Deut 32:9; Ps 78:71;
 • 2 Astăzi, după ce mă vei părăsi, vei găsi doi oameni la mormântul* Rahelei, în hotarul lui Beniamin, la Ţelţah**. Ei îţi vor zice: ‘Măgăriţele pe care te-ai dus să le cauţi s-au găsit, şi iată că tatăl tău nu se mai gândeşte la măgăriţe, ci este îngrijorat de voi şi zice: «Ce să fac pentru fiul meu?»’
 • * Gen 35:19; Gen 35:20; ** Ios 18:28;
 • 3 De acolo vei merge mai departe şi vei ajunge la stejarul din Tabor, unde vei fi întâmpinat de trei oameni suindu-se la* Dumnezeu, în Betel, şi ducând unul trei iezi, altul trei turte de pâine, iar altul un burduf cu vin.
 • * Gen 28:22; Gen 35:1; Gen 35:3; Gen 35:7;
 • 4 Ei te vor întreba de sănătate şi-ţi vor da două pâini, pe care le vei lua din mâna lor.
 • 5 După aceea, vei ajunge la Ghibea Elohim*, unde** se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ceată de proroci coborându-se de pe înălţimea pentru jertfă, cu lăute, timpane, fluiere şi cobze înainte, şi†† prorocind.
 • * 1 Sam 10:10; ** 1 Sam 13:3; 1 Sam 9:12; †† Exod 15:20; Exod 15:21; 2 Imp 3:15; 1 Cor 14:1;
 • 6 Duhul* Domnului va veni peste tine, vei proroci** cu ei şi vei fi prefăcut într-alt om.
 • * Num 11:25; 1 Sam 16:13; ** 1 Sam 10:10; 1 Sam 19:23; 1 Sam 19:24;
 • 7 Când ţi se vor împlini semnele* acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Dumnezeu** este cu tine.
 • * Exod 4:8; Luca 2:12; ** Jud 6:12;
 • 8 Apoi să te cobori înaintea mea la* Ghilgal, şi eu mă voi coborî la tine ca să aduc arderi-de-tot şi jertfe de mulţumire. Să mă aştepţi şapte** zile acolo, până voi ajunge eu la tine şi-ţi voi spune ce ai să faci.”
 • * 1 Sam 11:14; 1 Sam 11:15; 1 Sam 13:4; ** 1 Sam 13:8;
 • 9 De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă, şi toate semnele acestea s-au împlinit în aceeaşi zi.
 • 10 Când au ajuns* la Ghibea, iată că i-a ieşit înainte o ceată de** proroci. Duhul lui Dumnezeu a venit peste el şi el a prorocit în mijlocul lor.
 • * 1 Sam 10:5; ** 1 Sam 19:20; 1 Sam 10:6;
 • 11 Toţi cei ce-l cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu prorocii şi îşi ziceau unul altuia în popor: „Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare şi Saul este între proroci?”
 • 12 Cineva din Ghibea a răspuns: „Şi cine este tatăl lor?” De acolo zicala: „Oare şi Saul* este între proroci?”
 • * 1 Sam 19:24; Mat 13:54; Mat 13:55; Ioan 7:15; Fapte 4:13;
 • 13 Când a sfârşit de prorocit, s-a dus pe înălţime.
 • 14 Unchiul lui Saul a zis lui Saul şi slugii lui: „Unde v-aţi dus?” Saul a răspuns: „Să căutăm măgăriţele, dar, când am văzut că nu le găsim, ne-am dus la Samuel.”
 • 15 Unchiul lui Saul a zis din nou: „Istoriseşte-mi dar ce v-a spus Samuel.”
 • 16 Şi Saul a răspuns unchiului său: „Ne-a spus că măgăriţele s-au găsit.” Şi nu i-a spus nimic despre împărăţia despre care vorbise Samuel.
 • Saul, ales împărat prin sorţi
 • 17 Samuel a chemat poporul înaintea* Domnului la Miţpa**
 • * Jud 11:11; Jud 20:1; 1 Sam 11:15; ** 1 Sam 7:5; 1 Sam 7:6;
 • 18 şi a zis copiilor lui Israel: „Aşa vorbeşte* Domnul Dumnezeul lui Israel: ‘Eu am scos din Egipt pe Israel şi v-am izbăvit din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor împărăţiilor care vă apăsau.
 • * Jud 6:8; Jud 6:9;
 • 19 Şi astăzi, voi* lepădaţi pe Dumnezeul vostru, care v-a izbăvit din toate relele şi din toate suferinţele voastre, şi-I ziceţi: «Pune un împărat peste noi!» Înfăţişaţi-vă acum înaintea Domnului, după seminţiile voastre şi după miile voastre.’”
 • * 1 Sam 8:7; 1 Sam 8:19; 1 Sam 12:12;
 • 20 Samuel a apropiat* toate seminţiile lui Israel şi a ieşit la sorţi seminţia lui Beniamin.
 • * Ios 7:14; Ios 7:16; Ios 7:17; Fapte 1:24; Fapte 1:26;
 • 21 A apropiat seminţia lui Beniamin pe familii şi a ieşit la sorţi familia lui Matri. Apoi a ieşit la sorţi Saul, fiul lui Chis. L-au căutat, dar nu l-au găsit.
 • 22 Au întrebat* din nou pe Domnul: „A venit oare omul acesta aici?” Şi Domnul a zis: „Iată că este ascuns între vase.”
 • * 1 Sam 23:2; 1 Sam 23:4; 1 Sam 23:10; 1 Sam 23:11;
 • 23 Au alergat şi l-au scos de acolo, şi el s-a înfăţişat în mijlocul poporului. Îi întrecea pe toţi în înălţime*, de la umăr în sus.
 • * 1 Sam 9:2;
 • 24 Samuel a zis întregului popor: „Vedeţi pe cel pe care l-a ales* Domnul? Nu este nimeni în tot poporul care să fie ca el.” Şi tot poporul a strigat: „Trăiască** împăratul!”
 • * 2 Sam 21:6; ** 1 Imp 1:25; 1 Imp 1:39; 2 Imp 11:12;
 • 25 Samuel a făcut cunoscut poporului dreptul* împărăţiei şi l-a scris într-o carte, pe care a pus-o înaintea Domnului. Apoi a dat drumul întregului popor, trimiţând pe fiecare acasă.
 • * Deut 17:14; 1 Sam 8:11;
 • 26 Şi Saul s-a dus acasă, în* Ghibea, însoţit de o parte din ostaşi, a căror inimă o mişcase Dumnezeu.
 • * Jud 20:14; 1 Sam 11:4;
 • 27 S-au găsit însă* şi oameni răi**, care ziceau: „Ce ne poate ajuta acesta?” Şi l-au dispreţuit şi nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude.
 • * 1 Sam 11:12; ** Deut 13:13; 2 Sam 8:2; 1 Imp 4:21; 1 Imp 10:25; 2 Cron 17:5; Ps 72:10; Mat 2:11;
  1 Samuel, capitolul 10