1 Samuel  


Capitolul 11
 • Înfrângerea amoniţilor
 • 1 Nahaş*, Amonitul, a venit şi a împresurat Iabesul** din Galaad. Toţi locuitorii din Iabes au zis lui Nahaş: „Fă legământ cu noi, şi-ţi vom fi supuşi.”
 • * 1 Sam 12:12; ** Jud 21:8; Gen 26:28; Exod 23:32; Iov 41:4; Ezec 17:13;
 • 2 Dar Nahaş, Amonitul, le-a răspuns: „Voi face legământ cu voi dacă mă lăsaţi să vă scot la toţi ochiul drept şi să arunc astfel o ocară* asupra întregului Israel.”
 • * Gen 34:14; 1 Sam 17:26;
 • 3 Bătrânii din Iabes i-au zis: „Dă-ne un răgaz de şapte zile ca să trimitem soli în tot ţinutul lui Israel; şi dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ţie.”
 • 4 Solii au ajuns la* Ghibea, cetatea lui Saul, şi au spus aceste lucruri în auzul poporului. Şi tot poporul** a ridicat glasul şi a plâns.
 • * 1 Sam 10:26; 1 Sam 15:34; 2 Sam 21:6; ** Jud 2:4; Jud 21:2;
 • 5 Saul tocmai se întorcea de la câmp, în urma boilor, şi a întrebat: „Ce are poporul de plânge?” I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes.
 • 6 Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul* lui Dumnezeu a venit peste el şi s-a mâniat foarte tare.
 • * Jud 3:10; Jud 6:34; Jud 11:29; Jud 13:25; Jud 14:6; 1 Sam 10:10; 1 Sam 16:13;
 • 7 A luat o pereche de boi, i-a tăiat* în bucăţi şi le-a trimis prin soli în tot ţinutul lui Israel, zicând: „Oricine** nu va merge după Saul şi Samuel îşi va vedea boii tăiaţi la fel.” Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om.
 • * Jud 19:29; ** Jud 21:6; Jud 21:8; Jud 21:10;
 • 8 Saul le-a făcut numărătoarea la Bezec*; copiii lui Israel** erau trei sute de mii şi bărbaţii lui Iuda, treizeci de mii.
 • * Jud 1:5; ** 2 Sam 24:9;
 • 9 Ei au zis solilor care veniseră: „Aşa să vorbiţi locuitorilor Iabesului din Galaad: ‘Mâine, când va dogori soarele, veţi avea ajutor.’” Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, care s-au umplut de bucurie
 • 10 şi au zis amoniţilor: „Mâine ne vom* supune vouă şi ne veţi face ce vă va plăcea.”
 • * 1 Sam 11:3;
 • 11 A doua zi, Saul* a împărţit poporul în trei** cete. Au pătruns în tabăra amoniţilor în straja dimineţii şi i-au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiţi şi n-au mai rămas doi laolaltă dintre ei.
 • * 1 Sam 31:11; ** Jud 7:16;
 • Bunătatea lui Saul. Jertfa din Ghilgal
 • 12 Poporul a zis lui Samuel: „Cine* zicea: ‘Saul să domnească peste noi?’ Daţi** încoace pe oamenii aceia, ca să-i omorâm.”
 • * 1 Sam 10:27; ** Luca 19:27;
 • 13 Dar Saul a zis: „Nimeni* nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire** lui Israel.”
 • * 2 Sam 19:22; ** Exod 14:13; Exod 14:30; 1 Sam 19:5;
 • 14 Şi Samuel a zis poporului: „Veniţi şi să mergem la Ghilgal, ca să întărim acolo împărăţia.”
 • 15 Tot poporul s-a dus la Ghilgal* şi au pus pe Saul împărat, înaintea** Domnului, la Ghilgal. Acolo, au adus jertfe de mulţumire înaintea Domnului şi Saul şi toţi oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo.
 • * 1 Sam 10:8; ** 1 Sam 10:17; 1 Sam 10:8;
  1 Samuel, capitolul 11