1 Samuel  


Capitolul 12
 • Curăţia de inimă a lui Samuel
 • 1 Samuel a zis întregului Israel: „Iată că v-am ascultat glasul* în tot ce mi-aţi zis şi am pus un împărat** peste voi.
 • * 1 Sam 8:5; 1 Sam 8:19; 1 Sam 8:20; ** 1 Sam 10:24; 1 Sam 11:14; 1 Sam 11:15;
 • 2 De acum, iată împăratul* care va merge înaintea voastră. Cât despre mine, eu** sunt bătrân, am albit, aşa că fiii mei sunt cu voi; am umblat înaintea voastră din tinereţe până în ziua de azi.
 • * Num 27:17; 1 Sam 8:20; ** 1 Sam 8:1; 1 Sam 8:5;
 • 3 Iată-mă! Mărturisiţi împotriva mea în faţa Domnului şi în faţa unsului* Lui: Cui i-am** luat boul sau cui i-am luat măgarul? Pe cine am apăsat şi pe cine am năpăstuit? De la cine am luat mită ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiţi, şi vă voi da înapoi.”
 • * 1 Sam 12:5; 1 Sam 10:1; 1 Sam 24:6; 2 Sam 1:14; 2 Sam 1:16; ** Num 16:15; Fapte 20:33; 1 Tes 2:5; Deut 16:19;
 • 4 Ei au răspuns: „Nu ne-ai apăsat, nu ne-ai năpăstuit şi nici n-ai primit nimic din mâna nimănui.”
 • 5 El le-a mai zis: „Domnul este martor împotriva voastră şi unsul Lui este martor în ziua aceasta că n-aţi* găsit nimic în** mâinile mele.” Şi ei au răspuns: „Sunt martori!”
 • * Ioan 18:38; Fapte 23:9; Fapte 24:16; Fapte 24:20; ** Exod 22:4;
 • Samuel nu mai e judecător
 • 6 Atunci, Samuel a zis poporului: „Domnul* a pus pe Moise şi pe Aaron şi a scos pe părinţii voştri din Egipt.
 • * Mica 6:4;
 • 7 Acum, înfăţişaţi-vă ca să vă judec* înaintea Domnului pentru toate binefacerile pe care vi le-a făcut Domnul, vouă şi părinţilor voştri.
 • * Isa 1:18; Isa 5:3; Isa 5:4; Mica 6:2; Mica 6:3;
 • 8 După ce* a venit Iacov în Egipt, părinţii voştri au strigat** către Domnul, şi Domnul a trimis pe Moise şi pe Aaron, care au scos pe părinţii voştri din Egipt şi i-au adus să locuiască în locul acesta.
 • * Gen 46:5; Gen 46:6; ** Exod 2:23; Exod 3:10; Exod 4:16;
 • 9 Dar ei au uitat* pe Domnul Dumnezeul lor, şi El i-a vândut** în mâinile lui Sisera, căpetenia oştirii Haţorului, în mâinile filistenilor şi în mâinile împăratului Moabului††, care au început lupta împotriva lor.
 • * Jud 3:7; ** Jud 4:2; Jud 10:7; Jud 13:1; †† Jud 3:12;
 • 10 Au strigat iarăşi către Domnul şi au zis: ‘Am păcătuit*, căci am părăsit pe Domnul şi am** slujit baalilor şi astarteelor; izbăveşte-ne acum din mâna vrăjmaşilor noştri şi-Ţi vom sluji.’
 • * Jud 10:10; ** Jud 2:13; Jud 10:15; Jud 10:16;
 • 11 Şi Domnul a trimis pe Ierubaal* şi pe Barac, şi pe Iefta**, şi pe Samuel şi v-a izbăvit din mâna vrăjmaşilor voştri care vă înconjurau şi aţi locuit în linişte.
 • * Jud 6:14; Jud 6:32; ** Jud 11:1; 1 Sam 7:13;
 • 12 Apoi, când aţi văzut că Nahaş*, împăratul fiilor lui Amon, mergea împotriva voastră, mi-aţi** zis: ‘Nu, ci un împărat să domnească peste noi.’ Şi totuşi Domnul Dumnezeul vostru era Împăratul vostru.
 • * 1 Sam 11:1; ** 1 Sam 8:5; 1 Sam 8:19; Jud 8:23; 1 Sam 8:7; 1 Sam 10:19;
 • 13 Iată* dar împăratul pe care** l-aţi ales şi pe care l-aţi cerut; iată că Domnul a pus un împărat peste voi.
 • * 1 Sam 10:24; ** 1 Sam 8:5; 1 Sam 9:20; Osea 13:11;
 • 14 Dacă vă veţi teme* de Domnul, dacă-I veţi sluji, dacă veţi asculta de glasul Lui şi dacă nu vă veţi împotrivi Cuvântului Domnului, vă veţi alipi de Domnul Dumnezeul vostru atât voi, cât şi împăratul care domneşte peste voi.
 • * Ios 24:14; Ps 81:13; Ps 81:14;
 • 15 Dar, dacă nu veţi asculta* de glasul Domnului şi vă veţi împotrivi Cuvântului Domnului, mâna Domnului va fi împotriva voastră, cum** a fost împotriva părinţilor voştri.
 • * Lev 26:14; Lev 26:15; Deut 28:15; Ios 24:20; ** 1 Sam 12:9;
 • 16 Acum mai aşteptaţi* aici, ca să vedeţi minunea pe care o va face Domnul sub ochii voştri.
 • * Exod 14:13; Exod 14:31;
 • 17 Nu suntem noi la seceratul* grânelor? Voi** striga către Domnul şi va trimite tunete şi ploaie. Să ştiţi atunci şi să vedeţi cât de rău aţi făcut înaintea Domnului când aţi cerut un împărat pentru voi.”
 • * Prov 26:1; ** Ios 10:12; 1 Sam 7:9; 1 Sam 7:10; Iac 5:16-18; 1 Sam 8:7;
 • 18 Samuel a strigat către Domnul, şi Domnul a trimis chiar în ziua aceea tunete şi ploaie. Tot poporul* a avut o mare frică de Domnul şi de Samuel.
 • * Exod 14:31; Ezra 10:9;
 • 19 Şi tot poporul a zis lui Samuel: „Roagă-te* Domnului Dumnezeului tău pentru robii tăi, ca să nu murim, căci, la toate păcatele noastre, am mai adăugat şi pe acela de a cere un împărat pentru noi.”
 • * Exod 9:28; Exod 10:17; Iac 5:15; 1 Ioan 5:16;
 • 20 Samuel a zis poporului: „Nu vă temeţi! Aţi făcut tot răul acesta, dar nu vă abateţi de la Domnul şi slujiţi Domnului din toată inima voastră.
 • 21 Nu vă abateţi* de la El, altfel aţi** merge după lucruri de nimic, care n-aduc nici folos, nici izbăvire, pentru că sunt lucruri de nimic.
 • * Deut 11:16; ** Ier 16:19; Hab 2:18; 1 Cor 8:4;
 • 22 Domnul* nu va părăsi pe poporul Lui din pricina Numelui** Lui celui mare, căci Domnul a hotărât să facă din voi poporul Lui.
 • * 1 Imp 6:13; Ps 94:14; ** Ios 7:9; Ps 106:8; Ier 14:21; Ezec 20:9; Ezec 20:14; Deut 7:7; Deut 7:8; Deut 14:2; Mal 1:2;
 • 23 Departe iarăşi de mine să păcătuiesc împotriva Domnului încetând* să mă rog pentru voi! Vă voi** învăţa calea cea bună şi cea dreaptă.
 • * Fapte 12:5; Rom 1:9; Col 1:9; 2 Tim 1:3; ** Ps 34:11; Prov 4:11; 1 Imp 8:36; 2 Cron 6:27; Ier 6:16;
 • 24 Temeţi-vă numai* de Domnul şi slujiţi-I cu credincioşie, din toată inima voastră, căci vedeţi** ce putere desfăşoară El printre voi.
 • * Ecl 12:13; ** Isa 5:12; Deut 10:21; Ps 126:2; Ps 126:3;
 • 25 Dar, dacă veţi face răul, veţi* pieri, voi** şi împăratul vostru.”
 • * Ios 24:20; ** Deut 28:39;
  1 Samuel, capitolul 12